نویسنده = کوروش گودرزی
مقایسه امواج مغزی زوجین دارای سبک شخصیت اضطرابی با افراد عادی

دوره 18، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 275-285

10.22118/jsmj.2019.190578.1713

رویا کیانی؛ فاطمه بهرامی؛ کوروش گودرزی؛ مهدی روزبهانی


اثربخشی زوج‌درمانی تلفیقی مبتنی بر پذیرش بر سازگاری و امید زوج‌های با همسر دارای علائم شخصیت وسواس(OCPD)

دوره 18، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 1-11

10.22118/jsmj.2019.172703.1599

فاطمه بهرامی؛ فرزانه احمدی؛ کوروش گودرزی؛ محمد عسگری