نویسنده = خلیل کاظم نیا
انداز ه گیری غلظت سرب در خون بیماران تحت عمل آپاندکتومی و کول هسیستکتومی

دوره 20، شماره 6، بهمن و اسفند 1400، صفحه 536-543

10.32598/JSMJ.20.6.2304

آرمین محمدی؛ احمد قربانی؛ محمد کارگر؛ خلیل کاظم نیا


خونریزی دستگاه گوارش در بیمار مبتلا به عفونت COVID-19 : گزارش دو مورد بیماری

دوره 20، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1400، صفحه 21-27

10.22118/jsmj.2021.269351.2376

شقایق شرافتمندی؛ محسن یوسف زاده؛ بهروز شایسته؛ خلیل کاظم نیا


اثربخشی نگهداشتن ورید آزیگوس در بیماران آترزی مری دارای فیستول مری-تراشه

دوره 19، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 523-533

10.22118/jsmj.2020.221844.2010

شهنام عسکر پور؛ مهران پیوسته؛ بهروز شایسته زاده؛ خلیل کاظم نیا