نویسنده = مهناز مهرابی زاده هنرمند
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی عوامل تاب آوری در مادران کودکان دارای اختلال بیش فعالی- نقص توجه (ADHD): یک پژوهش کیفی

دوره 19، شماره 2، خرداد و تیر 1399، صفحه 227-242

10.22118/jsmj.2020.203856.1863

علی امیری مقدم؛ منصور سودانی؛ رضا خجسته مهر؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند