نویسنده = مهدی روزبهانی
مقایسه امواج مغزی زوجین دارای سبک شخصیت اضطرابی با افراد عادی

دوره 18، شماره 3، مرداد و شهریور 1398، صفحه 275-285

10.22118/jsmj.2019.190578.1713

رویا کیانی؛ فاطمه بهرامی؛ کوروش گودرزی؛ مهدی روزبهانی


اثر 8 هفته تمرینات نروفیدبک و پیلاتس بر تعادل کودکان مبتلا به سندروم داون

دوره 17، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 225-233

10.22118/jsmj.2018.66805

حسن صفی خانی؛ عباس رژه؛ مهدی روزبهانی