نویسنده = بیدار، مریم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آزمایشگاهی ریزنشت تاجی چهار نوع مادۀ پر‌کنندۀ تاج دندان با روش نفوذ رنگ

دوره 10، شماره 6، بهمن و اسفند 1390، صفحه 605-613

10.22118/jsmj.2012.55100

مریم بیدار؛ مریم قره‌چاهی؛ فاطمه شهرامی؛ کتایون صفری ملک‌آبادی؛ مریم فرقانی