نویسنده = غلام‌رضا حمزوی
خصوصیات اپیدمیولوژیک و فراوانی طرح آناتومیکال بیماری کولیت اولسراتیو در مراجعین به بیمارستان امام خمینی (ره) شهر اهواز در سال‌های 1386-1390

دوره 13، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 276-282

رضا طاهرخانی؛ بیژن احمدی؛ فاطمه فرشادپور؛ مهدی اسماعیلی‌زاده؛ مجتبی دولتشاهی؛ منوچهر مکوندی؛ غلام‌رضا حمزوی