نویسنده = آخوندزاده، رضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر تزریق بوپی‌واکائین درکاهش تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی لاپاراسکوپی کله سیستکتومی

دوره 12، شماره 3، مرداد و شهریور 1392، صفحه 307-312

رضا آخوندزاده؛ احمدرضا مهتدی؛ شعله نسیون پور؛ مهدی عسکری؛ هدیه دانشیار