نویسنده = نادر صاکی
بررسی تطابق آستانۀ پاسخهای پایدار شنوایی و پاسخ شنیداری ساقۀ مغز در نوزادان و کودکان مبتلا به کم‌شنوایی حسی عصبی ملایم و متوسط

دوره 12، شماره 6، بهمن و اسفند 1392، صفحه 685-692

مریم دلفی؛ نادر صاکی؛ پردیس عالی وند؛ علی نیکخواه؛ آزاده ساکی


اثر پرتو درمانی به گردن بر کیفیت صدای بیمار

دوره 11، شماره 5، آذر و دی 1391، صفحه 519-525

سهیلا نیک اخلاق؛ نادر صاکی؛ مینا نجارزاده؛ سارا صاکی؛ منظر مجلسی