نویسنده = عبدالحسین مقبل
استخراج، تهیه پودر خشک و بررسی‌های فیزیکو شیمیایی موسیلاژ به دانه

دوره 13، شماره 5، آذر و دی 1393، صفحه 557-571

عبدالحسین مقبل؛ مریم طیبی


تهیة پودر لیوفلیزه ماست به منظور دستیابی به یک قرص مکمل

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 1-12

عبدالحسین مقبل؛ مهرداد غیاثوند؛ عنایت‌اله سلیمی؛ مسعود کرمی؛ حمیده عباسپور