نویسنده = سید سیف‌اله بلادی موسوی
درمان گلومرولواسکلروز فوکال و سگمنتال اولیه

دوره 12، شماره 6، بهمن و اسفند 1392، صفحه 645-653

احسان ولوی؛ سید سیف‌اله بلادی موسوی


خطای کوچک پزشکی ممکن است که باعث عوارض قابل توجه شود گزارش یک مورد جالب

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 105-109

سید سیف‌اله بلادی موسوی؛ فاطمه حیاتی


آیا شیوع گلومرولو اسکلروزیس‌فوکال‌ و سگمنتال در استان خوزستان در حال افزایش است؟

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1391، صفحه 157-162

سید سیف‌اله بلادی موسوی؛ فاطمه حیاتی؛ حشمت‌اله شهبازیان


ارزیابی کفایت دیالیز به‌وسیلةKT/V در بیماران همودیالیز

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 43-48

سید سیف‌اله بلادی موسوی؛ خجسته حسینی نژاد؛ عباس علی زراعتی