نویسنده = نوذر نساجیان
بررسی اثر تزریق بوپوواکائین داخل پریتوئن بر درد بعد از عمل در بیماران تحت عمل جراحی کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیک

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 233-240

نوذر نساجیان؛ زهرا پورمهدی؛ بنفشه ولییان بروجنی؛ امیر سالاری؛ مهدی عسگری؛ زینب علیزاده؛ لیلا آذین فر