نویسنده = بیژن احمدی
خصوصیات اپیدمیولوژیک و فراوانی طرح آناتومیکال بیماری کولیت اولسراتیو در مراجعین به بیمارستان امام خمینی (ره) شهر اهواز در سال‌های 1386-1390

دوره 13، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 276-282

رضا طاهرخانی؛ بیژن احمدی؛ فاطمه فرشادپور؛ مهدی اسماعیلی‌زاده؛ مجتبی دولتشاهی؛ منوچهر مکوندی؛ غلام‌رضا حمزوی


تعیین ارتباط رنوواسکولار امپدنس با وجود و درجه بندی واریس های مری در بیماران سیروز کبدی

دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 112-120

بیژن احمدی؛ اسکندر حاجیانی؛ محمد مومن غریبوند؛ وحید سبقت الهی؛ کامبیز اخوان رضایت؛ مهدی اسماعیلی زاده