نویسنده = مهین نجفیان
ارتباط افسردگی بعد از زایمان و نوع زایمان

دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 68-75

مهین نجفیان؛ ماریا چراغی؛ علی ناظری آستانه؛ مهرنوش نمازی


حاملگی نابه‌جا در محل برش سزارین قبلی: گزارش موردی از اهواز

دوره 10، شماره 6، بهمن و اسفند 1390، صفحه 685-692

10.22118/jsmj.2012.55160

مهین نجفیان؛ آذر احمدزاده؛ محمد‌مؤمن غریبوند