نویسنده = شهرام ترحمی
بررسی اثر آلبومین در مقایسه با پلاسبو بر روی عملکرد بالینی پس از سکتۀ مغزی ایسکمیک در حوزۀ شریان مغزی میانی در بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان گلستان اهواز

دوره 13، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 365-373

نسترن مجدی نسب؛ شهرام ترحمی؛ احمد همتی؛ شراره قبادی قادیکلائی؛ مهدی مسعودی مقدم؛ فاطمه صدر


کارآزمایی بالینی بررسی تأثیر مصرف منیزیم در درمان پیشگیرانه میگرن

دوره 13، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1393، صفحه 43-50

سید احسان محمدیانی نژاد؛ نسترن مجدی نسب؛ شراره قبادی؛ شهرام ترحمی؛ داوود کاشی پزها؛ شهرام رفیع؛ ژیلا رحمانیان؛ سید حمیدرضا شاکری