نویسنده = آمنه حردانی
بررسی اثر عصارۀ آبی برگ کرفس بر پارامترهای خونی و سطح تستوسترون سرم در موش صحرایی نر

دوره 14، شماره 4، مهر و آبان 1394، صفحه 430-436

آمنه حردانی؛ اسرافیل منصوری؛ اشرف زرگر؛ محمدرضا افضل زاده


میزان بقای باکتری‌های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم لاکتیس در ماست‌های پروبیوتیک

دوره 13، شماره 3، مرداد و شهریور 1393، صفحه 357-364

مسعود ویسی؛ مهدیس وکیلی؛ مریم جراح‌زاده؛ الهام دلاویز؛ آمنه حردانی؛ فاطمه محمدی