نویسنده = مسعود دهدشتیان
مقایسه شاخص های رشدی شیرخواران با وزن تولد کم و طبیعی در6 ماهه اول زندگی

دوره 12، شماره 5، آذر و دی 1392، صفحه 519-530

محمد رضا آرامش؛ سید مهدی منجم زاده؛ مسعود دهدشتیان؛ آرش ملکیان؛ زیور شجاعی


تأثیر تغذیة انحصاری با شیر مادر در شش ماه اول زندگی بر ابتلا شیرخواران ‌یک‌ساله به درماتیت آتوپیک

دوره 11، شماره 4، مهر و آبان 1391، صفحه 413-419

مسعود دهدشتیان؛ محمد حسن آل‌طیب؛ بهروز بیدانی؛ مرضیه سجادی؛ فرزانه نصرآبادی