نویسنده = سید محمدحسن عادل
مقایسه اثر هشت هفته تمرین HIIT و MICT بر VO2 peak و LVEF بیماران قلبی بعداز جراحی پیوند بای پس شریان کرونر

دوره 19، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 423-437

10.22118/jsmj.2020.234067.2113

عبدالحمید حبیبی؛ حسین عسکری نژاد؛ روح الله رنجبر؛ سید محمدحسن عادل


بررسی یافته‌های آنژیوگرافیک شریان پودندال داخلی در بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق کرونری مبتلا به ایمپوتنسی در بیمارستان امام خمینی (ره) شهر اهواز

دوره 15، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 1-9

سعید یزدانخواه؛ احمدرضا عصاره؛ محمدرضا دادفر؛ سید محمدحسن عادل؛ شهلا مجیدی؛ فرزانه احمدی؛ زهرا امیر عجم؛ مرضیه جعفرپور؛ راضیه حاجی‌زاده