نویسنده = زرین بلادی موسوی
پاتوفیزیولوژی و درمان کرامپ‌های عضلانی در بیماران همودیالیزی

دوره 15، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 253-260

فاطمه حیاتی؛ سیدسیف‌الله بلادی موسوی؛ حشمت‌الله شهبازیان؛ زرین بلادی موسوی


مقایسه اثر دوز کم استروژن کونژوگه خوراکی با کرایوپرسیپیتات در پیشگیری از خونریزی در بیماران با نارسایی کلیه که بیوپسی کلیه می شوند

دوره 12، شماره 5، آذر و دی 1392، صفحه 509-515

سیف اله بلادی موسوی؛ فاطمه حیاتی؛ کاوه عبادی برنا؛ زرین بلادی موسوی