نویسنده = لیلا بصیر
آگاهی و عملکرد دندان‌پزشکان عمومی نسبت به درمان صدمات ناشی از ضربه به دندان‌ها در کودکان شهر اهواز سال 94-1393

دوره 15، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 371-382

لیلا بصیر؛ محسن شایسته؛ مهسا عطیه حیدری؛ زهرا ایمانی؛ مریم مهمدی کرتلایی


دانش، نگرش و رفتار والدین در خصوص اثر کاربرد مکمل آهن بر روی تغییر رنگ و پوسیدگی دندان؛ سال 1393،اهواز

دوره 15، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 159-169

لیلا بصیر؛ مریم شمسایی؛ سید علی ضیایی؛ منصور غنیان؛ علی حبیبی‌کیا


بررسی میزان تأثیر آموزش بر آگاهی مربیان بهداشت مدارس سطح شهر اهواز در ارتباط ارتودنسی پیش‌گیری در سال تحصیلی 85-1384

دوره 12، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 99-104

لیلا بصیر؛ ماشاءاله خانه مسجدی؛ حمیدرضا فلاحی


تغییرات اسکلتال در بیماران بتاتالاسمی ماژور در شهر اهواز

دوره 11، شماره 3، مرداد و شهریور 1391، صفحه 295-302

ماشاا.. خانه مسجدی؛ لیلا بصیر؛ مهنوش ممبینی