نویسنده = پگاه قندیل
بررسی اثر داروی ترکیبی فورمترول به اضافۀ بودزوناید در بیماران آسمی متوسط و شدید مراجعه‌کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) شهر اهواز

دوره 15، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 315-322

محمد کیارسی؛ عطاالله غدیری؛ اسکندر مقیمی‌پور؛ سید حمید برسی؛ پگاه قندیل؛ محمد مهدی غدیری


بررسی یافته‌های بالینی و میزان ایمنوگلوبولین IgE در گروهی از بیماران مبتلا به آسم دارای قومیت عرب و بختیاری مقیم استان خوزستان

دوره 14، شماره 6، بهمن و اسفند 1394، صفحه 642-652

زهرا روشنی‌زاده؛ عطااله غدیری؛ علی خدادادی؛ پگاه قندیل؛ مهدی پارسا نهاد؛ حشمت اله توکل؛ اسماعیل ایدنی