نویسنده = اسکندر مقیمی‌پور
بررسی اثر داروی ترکیبی فورمترول به اضافۀ بودزوناید در بیماران آسمی متوسط و شدید مراجعه‌کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) شهر اهواز

دوره 15، شماره 3، مرداد و شهریور 1395، صفحه 315-322

محمد کیارسی؛ عطاالله غدیری؛ اسکندر مقیمی‌پور؛ سید حمید برسی؛ پگاه قندیل؛ محمد مهدی غدیری


کاربردهای زیست_ پزشکی کیتوزان با تأکید بر دارورسانی پوستی

دوره 13، شماره 2، خرداد و تیر 1393، صفحه 242-256

مریم کوچک؛ اسکندر مقیمی‌پور؛ نغمه کوچک‌زاده