نویسنده = محمدرضا افشارمنش
گزارش بسامد کمبود ویتامینD در افراد مراجعه‌کننده به آزمایشگاه‌های تشخیص طبی در سطح استان خوزستان در سال 1393

دوره 15، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 63-71

اسما محمدی؛ روح اله موسوی دهمورد؛ محمدرضا افشارمنش؛ صالح عیاشی؛ ندا عبدویس؛ علیرضا خیرالله


شیوع انواع هموگلوبینوپاتی در مردان متقاضی ازدواج مراجعه‌کننده به آزمایشگاه‌های مراکز بهداشت و درمان شهرستان شوشتر

دوره 14، شماره 5، آذر و دی 1394، صفحه 505-513

محمدرضا افشارمنش؛ روح‌اله موسوی دهموردی؛ سعید شیرعلی؛ محمدعلی جلالی‌فر؛ لیلا معین‌زاده