نویسنده = احمد عزیزی
وضعیت محرمانگی آرشیو الکترونیک پرونده پزشکی و ارائه الگو در استان خوزستان

دوره 19، شماره 6، بهمن و اسفند 1399، صفحه 515-522

10.22118/jsmj.2020.227021.2057

امیرعباس عزیزی؛ سکینه بدوی؛ سارا رشیدی؛ مرضیه باویر؛ روژین براتی؛ سحر زندی؛ حدیث قاسمی؛ احمد عزیزی


طراحی الگوی استفاده از تصویربرداری اسناد برای نگهداری مدارک پزشکی

دوره 17، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 245-263

10.22118/jsmj.2018.73401

جواد زارعی؛ احمد عزیزی؛ محمدهیوا عبدخدا؛ سارا ساکی پور