نویسنده = حسینی، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر هشت هفته تمرین شنا به همراه مصرف سیر بر غلظت سرمی IL-10 وTNF-α موش های نر چاق

دوره 16، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 665-671

10.22118/jsmj.2018.57830

داود فرازنده نیا؛ معصومه حسینی؛ شاهین ریاحی ملایری؛ عبدالرسول دانشجو