نویسنده = اصغر توفیقی
اثر مکمل دهی کافئین و تمرینات تناوبی پر شدت بر فشار اکسایشی میوکارد مو شهای صحرایی نر ویستار

دوره 21، شماره 3، مرداد و شهریور 1401، صفحه 448-458

10.32598/JSMJ.21.3.2760

صفر صفرزاده گرگری؛ اصغر توفیقی؛ افشار جعفری؛ جواد طلوعی آذر؛ فرشته فرجدخت آلچین


تاثیر سه شیوه مختلف تمرین ورزشی بر پروفایل لیپیدی خون، فتوئین ـA (Fetuin-A) و فاکتور رشد فیبروبلاست ـ 21 (FGF-21) بافت چربی احشایی رت‌های صحرایی چاق

دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 109-122

10.22118/jsmj.2020.209748.1923

عارف حبیبی؛ اصغر توفیقی؛ فیروز قادری پاکدل؛ جواد طلوعی آذر؛ مهسا احسانی فر