نویسنده = عبدالامیر سیاری
تأثیر یک دوره مصرف مکمل پروبیوتیک بر میزان مالون دی آلدهید، ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و اسید لاکتیک در زنان فوتسالیست

دوره 17، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 159-167

10.22118/jsmj.2018.66434

shabnam mohammadinejad؛ عبدالامیر سیاری؛ مطهره مصلحی؛ محمد ویسی شیخ رباط