نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبادان بررسی میزان آفلاتوکسینM1 در شیرهای تازه )خام و پاستوریزه( گاو در استان خوزستان [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 327-333]
 • آب آشامیدنی مقایسۀ میزان غلظت فلوراید آب‌های ورودی به تصفیه‌خانه‌های آب آشامیدنی شمارۀ 1 و 2 شهر اهواز وآب‌های خروجی از آن‌ها پس از فرآیند تصفیۀ آب آشامیدنی در سال 1389 [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 231-243]
 • آب انار اثر شش هفته مصرف آب انار و تمرینات هوازی بر مقادیر پاراکسوناز-1 و نیمرخ چربی پلاسمایی در زنان میانسال دیابتی نوع 2 [دوره 15، شماره 5، 1395، صفحه 591-600]
 • آب‌درمانی اثر تمرین درمانی در آب (با و بدون کینزیوتیپ) بر درد، ناتوانی، تعادل پایدار و کیفیت زندگی زنان مبتلا به سندروم درد کشککی-رانی [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 265-276]
 • آبگرم بهبهان برآورد دز مؤثر سالیانه و خطر مازاد ابتلا به سرطان ناشی از گامای طبیعی در جوار چشمه آبگرم [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 339-345]
 • آبله مرغان گزارش یک مورد بیماری پمفیگوس ولگاریس با تظاهرات بالینی شبیه آبله مرغان [دوره 13، شماره 5، 1393، صفحه 609-615]
 • آپاندیسیت و التهاب کیسه صفرا گزارش دو مورد شکم‌ حاد در Situs Inversus [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 447-451]
 • آپکس یاب الکترونیک مقایسۀ بالینی دقت تعیین طول کانال ریشۀ دندان‌های دایمی توسط آپکس‌یاب الکترونیکی Root ZX ، حس لامسه و رادیوگرافی معمولی [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 181-190]
 • آپوپتوز تأثیر ترانس‌سینامیک اسید بر شاخص‌های آپوپتوزی در سلول‌های سرطانی رده ی MCF-7 [دوره 15، شماره 6، 1395، صفحه 663-676]
 • آپولیپوپروتئینA-1 مقایسه اثر فعالیت هوازی زیربیشینه بر نیم‌رخ لیپیدی و آپولیپوپروتئین‌های A-1 و B زنان دارای اضافه وزن [دوره 15، شماره 5، 1395، صفحه 507-516]
 • آپولیپوپروتئینB مقایسه اثر فعالیت هوازی زیربیشینه بر نیم‌رخ لیپیدی و آپولیپوپروتئین‌های A-1 و B زنان دارای اضافه وزن [دوره 15، شماره 5، 1395، صفحه 507-516]
 • آترواسکلروز بررسی ارتباط سطح سرمی (hs-CRP) High Sensitivity C-Reactive Protein با نتیجۀ آنژیوگرافی عروق کرونر در بیماران دارای تست ورزش مثبت [دوره 11، شماره 5، 1391، صفحه 499-506]
 • آتروفی واژن مقایسة تأثیر شیاف واژینال هیالورونیک اسید با ویتامین E بر شاخص بلوغ سلول‌های واژن در زنان یائسه [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 393-401]
 • آتش‌نشان مقایسۀ استرس پس از سانحه و استفاده از مکانیزم‌های دفاعی در پرستاران شاغل در بخش سوختگی و کارکنان آتش‌نشانی اهواز [دوره 13، شماره 6، 1393، صفحه 665-670]
 • آدیپسین بررسی اثر یک دوره تمرین هوازی بر آدیپسین سرم و مقاومت انسولینی زنان چاق دیابتی [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 433-442]
 • آرتریت روماتوئید تأثیر طب فشاری بر شدت درد بیماران آرتریت روماتوئید [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 269-275]
 • آرتروسکوپیک بررسی نتایج عملکردی بازسازی آرتروسکوپیک ACL با استفاده از گرافت چهارلایه تاندون همسترینگ در بیماران عمل شده در بیمارستان‌های امام خمینی (ره) طی سال‌های 1391–1388 [دوره 13، شماره 6، 1393، صفحه 671-679]
 • آرتیفکت حرکتی ارزیابی تأثیر حرکت مندیبل خشک انسان بر اندازه‌گیری‌های خطی و کیفیت توسط توموگرافی کامپیوتری اشعة مخروطی - مطالعه آزمایشگاهی [دوره 11، شماره 6، 1391، صفحه 635-643]
 • آریتمی القاءشده اثر محافظتی عصارۀ هیدروالکلی میوۀ زالزالک بر آریتمی القاء شده به‌وسیلۀ CaCl2 در موش‌های صحرایی [دوره 12، شماره 6، 1392، صفحه 693-703]
 • آرد شناسایی و تعیین مقدار اوکراتوکسین A در آرد گندم کارخانه‌های آرد شهر اهواز با استفاده از HPLC [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 217-227]
 • آیریزین تاثیر فعالیت هوازی حاد به دنبال مصرف چهار نوع رژیم غذایی متفاوت بر سطح سرمی آیریزین در مردان دارای اضافه وزن [دوره 15، شماره 6، 1395، صفحه 707-716]
 • آیریزین تاثیر دوازده هفته تمرین ترکیبی (هوازی + مقاومتی) بر سطوح آیریزین و مقاومت به انسولین در زنان چاق غیرفعال [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 443-453]
 • آزمایش بقای کولونی بررسی اثر محافظت‌کنندگی لیکوپن، برآسیب‌های کروموزومی و مرگ سلولی ناشی از تابش پرتوهای یونیزان در سلول‌های فیبروبلاست انسانی در محیط کشت [دوره 10، شماره 5، 1390، صفحه 573-581]
 • آزمون 6 دقیقه پیاده روی بررسی اعتبار و پایایی آزمون تشخیصی 6 دقیقه پیاده روی در سنجش کارایی دستگاه قلبی- تنفسی پسران به روش آنالیز گازهای تنفسی [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 209-222]
 • آزمون بایودکس تعیین ابزارهای بالینی مناسب جهت تشخیص زود هنگام افراد در معرض خطر افتادن [دوره 10، شماره 6، 1390، صفحه 647-655]
 • آزمون برخاستن و راه رفتن تعیین ابزارهای بالینی مناسب جهت تشخیص زود هنگام افراد در معرض خطر افتادن [دوره 10، شماره 6، 1390، صفحه 647-655]
 • آزمون برگ تعیین ابزارهای بالینی مناسب جهت تشخیص زود هنگام افراد در معرض خطر افتادن [دوره 10، شماره 6، 1390، صفحه 647-655]
 • آزمون پوستی پریک بررسی شیوع آلرژن‌های تنفسی در بیماران آلرژیک در اهواز [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 81-90]
 • آزمون دسترسی عملکردی تعیین ابزارهای بالینی مناسب جهت تشخیص زود هنگام افراد در معرض خطر افتادن [دوره 10، شماره 6، 1390، صفحه 647-655]
 • آزمون رشد حرکتی درشت-نسخه سوم ارزیابی ویژگیهای روانسنجی آزمون رشد حرکتی درشت-نسخه سوم درکودکان کم‌توان ذهنی هفت تا 10 سال شهر تهران [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 81-93]
 • آزمون رورشاخ کارایی شاخص افسردگی آزمون رورشاخ در تشخیص افسردگی اساسی [دوره 13، شماره 5، 1393، صفحه 599-607]
 • آزمون عملکردی تعادل بررسی اثر تیپینگ کشکک بر تعادل بیماران مبتلا به سندرم درد کشککی_رانی [دوره 14، شماره 5، 1394، صفحه 589-597]
 • آزمون فرمالین درد مطالعه اثر ضد درد عصاره هیدروالکلی گیاه سگ دندان پشته ای در موش صحرائی به روش آزمون فرمالین [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 143-151]
 • آزمون کانرز مقایسه تأثیر جمعی ممانتین و متیل فنیدیت با متیل فنیدیت به تنهایی در درمان کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی- کم توجهی [دوره 13، شماره 5، 1393، صفحه 581-588]
 • آزمون کشندگی آرتمیا بررسی اثرات سیتوتوکسیک در متابولیت‌های تولیدشده به‌وسیلۀ اکتینومیست‌ها [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 347-355]
 • آزمون لانج تعیین ابزارهای بالینی مناسب جهت تشخیص زود هنگام افراد در معرض خطر افتادن [دوره 10، شماره 6، 1390، صفحه 647-655]
 • آزمون‌های عملکردی مقایسه ی برخی آزمون های عملکردی و سطح ناتوانی بیماران با آسیب رباط متقاطع قدامی و بیماران بازسازی شده رباط متقاطع قدامی و افراد سالم [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 273-281]
 • آسیب اعصاب محیطی کاربرد تکنیک حرکت‌درمانی همراه با محدودیت در بیماران مبتلا به آسیب اعصاب محیطی اندام فوقانی [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 121-130]
 • آسیب بافتی بررسی اثر حفاظتی عصارۀ هیدروالکلی مریم‌گلی(Salvia officinalis) بر آسیب بافتی و نقص‌های نورولوژیک در مدل سکتۀ مغزی در موش صحرایی [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 35-45]
 • آسیب روانی پس از سانحه تاثیر بازتوانی های بدنی، شناختی و ترکیبی بر توجه و حافظه جانبازان مبتلا به PTSD [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 293-306]
 • آسیب شنوایی تشخیص زودهنگام آسیب شنوایی در بزرگسالان مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 5-12]
 • آسیب عضلانی مقایسه‌ی تاثیر یک دوره تمرین منتخب مقاومتی در دو شدت متفاوت بر برخی شاخص‌های متابولیکی در دختران جوان فعال [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 115-130]
 • آسیب‌های تروماتیک دندانی آگاهی و عملکرد دندان‌پزشکان عمومی نسبت به درمان صدمات ناشی از ضربه به دندان‌ها در کودکان شهر اهواز سال 94-1393 [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 371-382]
 • آسیب‌های داخل مفصلی بررسی مقایسه‌ای MRI با دید مستقیم در تشخیص پاتولوژی‌های داخل مفصلی در بیماران با پارگی ACL (یک مطالعۀ گذشته‌نگر) [دوره 14، شماره 6، 1394، صفحه 713-719]
 • آسپیرین مقایسه اثر پیشگیری کننده عصاره آبی و هیدروالکلی اندام هوایی گیاه کرفس (Apium graveolens) بر التهاب ناشی از فرمالین در پنجه پای موش صحرایی نر [دوره 15، شماره 5، 1395، صفحه 497-506]
 • آسپیرین مطالعه اثر ضد درد عصاره هیدروالکلی گیاه سگ دندان پشته ای در موش صحرائی به روش آزمون فرمالین [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 143-151]
 • آسپیرین بررسی اثر پیشگیری‌کنندۀ عصارۀ هیدروالکلی اندام هوایی گیاه کرفس (Apium Graveolens) بر التهاب ناشی از فرمالین در پنجۀ پای موش صحرایی نر [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 225-232]
 • آسپیرین مطالعة اثر ضد درد عصارة هیدروالکلی برگ انجیر خوراکی در موش صحرایی به روش آزمون فرمالین [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 383-392]
 • آسپیرین مطالعة اثر ضد درد عصارة هیدروالکلی دانة انگور در موش صحرایی به روش آزمون فرمالین [دوره 11، شماره 6، 1391، صفحه 609-618]
 • آسپیرین اثر پیشگیری کننده عصاره های هیدروالکلی میوه و هسته خرما (Phoenix dactylifera ) بر التهاب ناشی از کاراژینان در پنجه پای موش صحرایی نر [دوره 13، شماره 5، 1393، صفحه 495-502]
 • آسپیرین بررسی اثر عصاره هیدروالکلی اندام های هوایی گیاه پنیرک) (Malva Parviflora بر درد در موش صحرایی نر [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 95-105]
 • آستانه بررسی تطابق آستانۀ پاسخهای پایدار شنوایی و پاسخ شنیداری ساقۀ مغز در نوزادان و کودکان مبتلا به کم‌شنوایی حسی عصبی ملایم و متوسط [دوره 12، شماره 6، 1392، صفحه 685-692]
 • آستروسیت آستروسیت‌های جنینی موش، همانند سلول‌های سرطانی، قادر به تنظیم متابولیسم انرژی از مسیر واربورگ هستند [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 423-431]
 • آسم بررسی اثر داروی ترکیبی فورمترول به اضافۀ بودزوناید در بیماران آسمی متوسط و شدید مراجعه‌کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) شهر اهواز [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 315-322]
 • آسم بررسی یافته‌های بالینی و میزان ایمنوگلوبولین IgE در گروهی از بیماران مبتلا به آسم دارای قومیت عرب و بختیاری مقیم استان خوزستان [دوره 14، شماره 6، 1394، صفحه 642-652]
 • آسم تاثیرهشت هفته تمرین هوازی روی برخی شاخص های قلبی تنفسی و تحمل فعالیت زنان مبتلا به آسم مزمن دارای اضافه وزن [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 279-291]
 • آشفتگی بلندی مقایسة آشفتگی فرکانس، بلندی و نسبت S/Z بیماران مولتیپل‌اسکلروزیس با افراد سالم [دوره 11، شماره 6، 1391، صفحه 657-663]
 • آشفتگی فرکانس مقایسة آشفتگی فرکانس، بلندی و نسبت S/Z بیماران مولتیپل‌اسکلروزیس با افراد سالم [دوره 11، شماره 6، 1391، صفحه 657-663]
 • آفلاتوکسین M1 بررسی میزان آفلاتوکسینM1 در شیرهای تازه )خام و پاستوریزه( گاو در استان خوزستان [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 327-333]
 • آگاهی بررسی ارتباط آگاهی با میزان رعایت اصول استاندارد در کار با داروهای شیمی درمانی در کارکنان پرستاری [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 169-179]
 • آگاهی بررسی میزان آگاهی بیماران، کارورزان و دستیاران در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز از برخی مفاد منشور حقوق بیماران [دوره 11، شماره 6، 1391، صفحه 645-655]
 • آگاهی و عملکرد آگاهی و عملکرد دندان‌پزشکان عمومی نسبت به درمان صدمات ناشی از ضربه به دندان‌ها در کودکان شهر اهواز سال 94-1393 [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 371-382]
 • آلانین ترانسفراز تاثیر تمرین تناوبی شدید و تمرین مقاومتی بر سطح چربی کبدی، آنزیم های کبدی و مقاومت به انسولین در مردان مبتلا به کبد چرب غیرالکلی [دوره 16، شماره 5، 1396، صفحه 493-503]
 • آلبومین بررسی نقش آلبومین تزریقی در کاهش حجم هماتوم ناشی از سکته‌ی مغزی خونریزی‌دهنده [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 429-438]
 • آلبومین بررسی اثر آلبومین در مقایسه با پلاسبو بر روی عملکرد بالینی پس از سکتۀ مغزی ایسکمیک در حوزۀ شریان مغزی میانی در بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان گلستان اهواز [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 365-373]
 • آلرژی بررسی شیوع آلرژن‌های تنفسی در بیماران آلرژیک در اهواز [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 81-90]
 • آلرژن بررسی شیوع آلرژن‌های تنفسی در بیماران آلرژیک در اهواز [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 81-90]
 • آلکالین فسفاتاز بررسی و مقایسۀ فعالیت ویژه آنزیم آلکالن فسفاتاز در مایع شیار لثه‌ای در عقب بردن دندان کانین به‌وسیلۀ دو تکنیک اسلایدینگ و فریکشن لس در ارتودنسی :یک مطالعه مقدماتی [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 397-404]
 • آلندرونات مقایسة نتـایج تجویز توأم آلندرونات و گلوکزآمین و گلوکزآمین به تنهایی در بهبـود علایم بیماران مبتلا به بیماری دژنراتیو مفصلی زانـو [دوره 11، شماره 5، 1391، صفحه 467-476]
 • آلوپلاست مقایسۀ دو روش درمانی اتوگرفت لترال کورتکس راموس مندیبل و آلوپلاست مش تیتانیومی در بازسازی شکستگی‌های کف اوربیت [دوره 14، شماره 6، 1394، صفحه 669-680]
 • آلودگی الکترون بررسی اثر آلودگی الکترون بر نحوه توزیع دوز تابش فوتونی در طراحی درمان بیماران سرطانی [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 65-79]
 • آلودگی خونی بررسی فراوانی خون قابل مشاهده و مخفی روی وسایل بیهوشی و مانیتورینگ در اتاق عمل‎های بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز [دوره 11، شماره 5، 1391، صفحه 489-497]
 • آلودگی سبزیجات بررسی آلودگی‌های انگلی سبزیجات خوراکی در مزارع سبزی‌کاری شهرستان رامهرمز [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 375-382]
 • آلودگی سبزیجات بررسی آلودگی‌های انگلی سبزیجات خام مصرفی در شهر اهواز [دوره 10، شماره 6، 1390، صفحه 657-664]
 • آلودگی فوتونی مقایسه میزان آلودگی فوتونی تولید شده بوسیله یک شیلد داخلی انعطاف پذیر بدون سرب در مقایسه با شیلد سربی برای باریکه های الکترونی Mev 6 و 9 شتاب دهنده Varian 2100 C/D [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 35-44]
 • آمادگی به اعتیاد بررسی رابطه‌ی ساده و چندگانه‌ی بامدادگرایی و کیفیت خواب با آمادگی به اعتیاد در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 375-383]
 • آمادگی حرکتی ویژگی‌های آنتروپومتریک و آمادگی حرکتی نوجوانان نسبی و سببی [دوره 16، شماره 6، 1396، صفحه 683-691]
 • آمادگی سرویکس تأثیر تجویز واژینال قرص ایزوسورباید منونیترات بر آمادگی سرویکس و القای زایمان در حاملگی پس از موعد [دوره 11، شماره 6، 1391، صفحه 675-684]
 • آمادگی قلبی تنفسی بررسی اعتبار و پایایی آزمون تشخیصی 6 دقیقه پیاده روی در سنجش کارایی دستگاه قلبی- تنفسی پسران به روش آنالیز گازهای تنفسی [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 209-222]
 • آماده سازی با لیزر بررسی مقایسه‌ای استحکام باند برشی براکت‌های ارتودنسی چسبانده‌شده به مینای آماده سازی شده با سه روش لیزر CO2و Er,Cr: Y SGG Hydrkintic و اسید فسفریک [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 419-426]
 • آماده‌سازی روانی اثر آماده سازی روانی بر کاهش اضطراب ناشی از کاتتریزاسیون قلبی [دوره 13، شماره 5، 1393، صفحه 521-532]
 • آماده‌سازی سطحی ارزیابی استحکام باند برشی براکت‌های ارتودنسی به دندان‌های ترمیم شده توسط کامپوزیت‌های با بیس متاکریلات و سایلوران با روش‌های آماده‌سازی مختلف سطح کامپوزیت [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 174-157]
 • آماده‌سازی سطحی بررسی آزمایشگاهی ریزنشت اینله‌های ساخته شده از کامپوزیت رزین پس از استفاده از دو روش آماده‌سازی سطحی [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 91-98]
 • آمی‌تریپتیلین مقایسة اثر آمی‌تریپتیلین با کاربامازپین در کاهش درد بیماران مبتلا به پلی‌نوروپاتی محیطی دیابتی در بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان گلستان اهواز [دوره 10، شماره 5، 1390، صفحه 515-525]
 • آمینوفیلین تهیۀ ژل آنتی‌سلولیت آمینوفیلین و بررسی اثر جذب‌افزایی دی_لیمونن و اتانول بر میزان جذب پوستی دارو در مدل پوست مار [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 283-292]
 • آمیودارون اثر محافظتی عصارۀ هیدروالکلی میوۀ زالزالک بر آریتمی القاء شده به‌وسیلۀ CaCl2 در موش‌های صحرایی [دوره 12، شماره 6، 1392، صفحه 693-703]
 • آموزش اثربخشی آموزش نظری محور بر تبعیت از دستورات دارویی در سالمندان مبتلا به پرفشاری خون [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 161-174]
 • آموزش ایمن‌سازی در مقابل استرس بررسی تأثیر آموزش ایمن‌سازی در مقابل استرس بر افسردگی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به MS [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 77-84]
 • آموزش بهداشت دهان بررسی میزان تأثیر آموزش بر آگاهی مربیان بهداشت مدارس سطح شهر اهواز در ارتباط ارتودنسی پیش‌گیری در سال تحصیلی 85-1384 [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 99-104]
 • آموزش تکنیک‌های شناختی_رفتاری مقایسۀ اثربخشی آموزش تکنیک‌های شناختی-رفتاری و آموزش طرحواره محور بر تعدیل علایم ترومای ثانویه در همسران جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از آسیب [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 187-200]
 • آموزش جنسی بررسی اثربخشی آموزش جنسی بر خودپندارۀ جنسی زنان در آستانۀ ازدواج شهر اهواز [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 485-493]
 • آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس(MBSR) بر افسردگی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به ایدز و HIV [دوره 17، شماره 6، 1397، صفحه 653-636]
 • آموزش ذهن آگاهی نوجوان محور بررسی تاثیر آموزش ذهن آگاهی نوجوان محور بر افسردگی، اضطراب و استرس نوجوانان مبتلا به سرطان در مرحله ی شیمی درمانی [دوره 17، شماره 5، 1397، صفحه 545-557]
 • آموزش طرحواره محور مقایسۀ اثربخشی آموزش تکنیک‌های شناختی-رفتاری و آموزش طرحواره محور بر تعدیل علایم ترومای ثانویه در همسران جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از آسیب [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 187-200]
 • آموزش مدیریت استرس به شیوه شناختی_رفتاری بررسی اثربخشی مدیریت استرس به شیوۀ شناختی_رفتاری بر فرسودگی شغلی پرستاران زن شاغل در برخی بیمارستان‌های علوم پزشکی اهواز با کنترل نوبت کاری [دوره 12، شماره 6، 1392، صفحه 705-714]
 • آموزش معکوس‌سازی عادت بررسی اثربخشی ترکیب آموزش معکوس‌سازی عادت (HRT) با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر کاهش نشانگان اختلال موکنی [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 456-466]
 • آموزش نروفیدبک اثر 8 هفته تمرینات نروفیدبک و پیلاتس بر تعادل کودکان مبتلا به سندروم داون [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 225-233]
 • آموزش ویدیویی تاثیر آموزش بر کاهش خطاهای مصرف انسولین قلمی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 17، شماره 6، 1397، صفحه 677-691]
 • آنالیز اکوستیک مقایسة شاخص‌های اکوستیکی در دختران مبتلا به سندرم داون و دختران طبیعی [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 189-195]
 • آنالیز سفالومتری تغییرات اسکلتال در بیماران بتاتالاسمی ماژور در شهر اهواز [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 295-302]
 • آنتی اکسیدان بررسی اثرات آنتی اکسیدانی و سمیت سلولی نانوامولسیون روغن دانه آلبالو روی سلول سرطانی A549 و نرمال HUVEC [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 71-79]
 • آنتی‌اکسیدانی بررسی فیتوشیمیایی و مقایسۀ اثر انواع عصاره‌های بافت اسفنجی انار بر روی سلول‌های سرطانی روده Caco-2 [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 201-215]
 • آنتی‌اکسیدانت بررسی میزان ملاتونین در بزاق بیماران مبتلا به لیکن‌پلان دهانی مراجعه‌کننده به دانشکدۀ دندان‌پزشکی جندی‌شاپور اهواز در سال 1390-91 [دوره 14، شماره 5، 1394، صفحه 563-571]
 • آنتی‏اکسیدانت بررسی ترکیبات فنولی و ظرفیت آنتی‌اکسیدانتی عصارة متانولی پیاز موسیر (Allium hirtifolium Boiss) [دوره 11، شماره 6، 1391، صفحه 625-634]
 • آنتی اکسیدان های کلی بزاق آنتی اکسیدان های بزاق و بیماری پریودنتال [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 277-283]
 • آنتی‌‌بادی ضد تیروئید بررسی اختلال عملکرد تیروئید و آنتی‌بادی‌های ضد تیروئید در بیماران دیابت I [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 69-76]
 • آنتی‌باکتریال مطالعه پیرامون حساسیت باکتری‌های E. Coli و S. aureus در برابر خاصیت ضد‌میکروبی نانوذرات CdO [دوره 10، شماره 5، 1390، صفحه 495-503]
 • آنتروپومتری بررسی و مقایسۀ شاخص‌های ارزیابی چاقی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز [دوره 14، شماره 5، 1394، صفحه 534-548]
 • آنتروپومتریک ویژگی‌های آنتروپومتریک و آمادگی حرکتی نوجوانان نسبی و سببی [دوره 16، شماره 6، 1396، صفحه 683-691]
 • آنتی ژن PTX تعیین کمی آنتی ژن پرتوزیس توکسین همراه و آزاد سلولی بمنظور تعیین زمان مناسب برداشت با استفاده از الیزا [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 193-203]
 • آنتی ژن حفاظتی بررسی سمیت پروتئین نوترکیب آنتی ژن حفاظتی باسیلوس آنتراسیس به شکل آزاد و کپسوله شده توسط کوپلیمرهای دوبلوکه PLA-PEG و PCL-PEG بر روی رده سلولی Vero [دوره 17، شماره 4، 1397، صفحه 377-386]
 • آنتی سایکوتیک تیپیک بررسی اثر افزودن سرترالین به آنتی سایکوتیک ‌های تیپیک در کاهش علایم منفی بیماران اسکیزوفرنی بستری در بیمارستان گلستان اهواز در سال 1391 [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 335-345]
 • آنتی‌سلولیت تهیۀ ژل آنتی‌سلولیت آمینوفیلین و بررسی اثر جذب‌افزایی دی_لیمونن و اتانول بر میزان جذب پوستی دارو در مدل پوست مار [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 283-292]
 • آندوسکوپی تعیین ارتباط رنوواسکولار امپدنس با وجود و درجه بندی واریس های مری در بیماران سیروز کبدی [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 112-120]
 • آنزیم نوع دوم مبدل آنژیوتانسین مقایسه تاثیر پروتکل های مختلف بازتوانی قلبی بر آنزیم های دستگاه رنین – آنژیوتانسین در بیماران قلبی پس از عمل جراحی بای پس عروق کرونر [دوره 15، شماره 5، 1395، صفحه 517-529]
 • آنژیوتانسین -1 مقایسه تاثیر پروتکل های مختلف بازتوانی قلبی بر آنزیم های دستگاه رنین – آنژیوتانسین در بیماران قلبی پس از عمل جراحی بای پس عروق کرونر [دوره 15، شماره 5، 1395، صفحه 517-529]
 • آنژیوتانسین-2 مقایسه تاثیر پروتکل های مختلف بازتوانی قلبی بر آنزیم های دستگاه رنین – آنژیوتانسین در بیماران قلبی پس از عمل جراحی بای پس عروق کرونر [دوره 15، شماره 5، 1395، صفحه 517-529]
 • آنژیوگرافی اثر آماده سازی روانی بر کاهش اضطراب ناشی از کاتتریزاسیون قلبی [دوره 13، شماره 5، 1393، صفحه 521-532]
 • آنژیوگرافی بررسی آنژیوگرافی و کاتتریزاسیون قلبی و عوارض حاد آن در کودکان مبتلا به بیماری مادرزادی قلب در بیمارستان گلستان اهواز در سال 1391 [دوره 13، شماره 6، 1393، صفحه 681-688]
 • آنژیوگرافی عروق کرونر بررسی ارتباط سطح سرمی (hs-CRP) High Sensitivity C-Reactive Protein با نتیجۀ آنژیوگرافی عروق کرونر در بیماران دارای تست ورزش مثبت [دوره 11، شماره 5، 1391، صفحه 499-506]
 • آنژیوگرافی مرسوم مقایسةدقت تشخیصی سی‌تی آنژیوگرافی مولتی‌اسلایس64 (Multislice) در تشخیص انسداد بالای 50% درعروق پیوندی کرونری با آنژیوگرافی مرسوم (Conventional)دربین بیماران علامت‌دار با سابقةعمل جراحی پیوند عروق کرونر [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 243-252]
 • آنمی سیکل سل تعیین ارتباط بین سطح فریتین سرم با MRI قلب و کبد در بیماران سیکل سل [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 85-93]
 • آنوری خطای کوچک پزشکی ممکن است که باعث عوارض قابل توجه شود گزارش یک مورد جالب [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 105-109]
 • آنوس بررسی اسیب شناسی و بالینی ضایعات خوش خیم و بدخیم آنوس در طی سال های ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۹۵ در بیمارستان شهید صدوقی یزد [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 161-169]
 • آنومالی دندانی میزان یافته‌های اتفاقی از ناهنجاری‌های دندانی و پاتولوژی در بیماران اطفال: یک بررسی رادیوگرافیکی [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 139-146]

ا

 • ایبوپروفن یک کارآزمایی بالینی سه سوکور مقایسه ای بر روی اثربخشی ضددرد پیشگیرانه ایبوپروفن، ناپروکسن و سولینداک پس از درمان ریشه [دوره 17، شماره 4، 1397، صفحه 367-376]
 • ابوعلی سینا سیر تکامل پزشکی و داروسازی در دنیا 2 ـ از جندی شاپور تا اروپای جدید و آمریکا [دوره 12، شماره 6، 1392، صفحه 629-643]
 • اپیدمیولوژی بررسی یافته‌های بالینی و میزان ایمنوگلوبولین IgE در گروهی از بیماران مبتلا به آسم دارای قومیت عرب و بختیاری مقیم استان خوزستان [دوره 14، شماره 6، 1394، صفحه 642-652]
 • اپیدمیولوژی بررسی ویژگی‌های اپیدمیولوژیک و تظاهرات بالینی بیماران مبتلا به کرون و کولیت السراتیو مراجعه‌کننده به مراکز درمانی شهر اهواز [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 19-33]
 • اپیدمیولوژی بررسی مقایسه‌ای شیوع شکستگی‌های داخل و خارج کپسولی مفصل هیپ در بیمارستان‌های امام خمینی (ره) و رازی اهواز در سال‌های 1380 تا 1386 [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 279-284]
 • اپکس‌یاب الکتریکی مقایسه‌ی طول کانال اندازه‌گیری شده توسط اپکس‌یاب الکترونیکی NSK و رادیوگرافی در دندان‌های شیری نکروز در شرایط In vivo [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 393-400]
 • اپلیکاتور روشی اصلاح شده برای انجام تکنیک انتقالی جهت درمان کل پوست در بیماران مبتلا به سرطان [دوره 13، شماره 5، 1393، صفحه 573-580]
 • اپلین بررسی اثر 12 هفته تمرینات شنا بر میزان مقاومت به انسولین و سطح پلاسمایی آپلین در زنان سالمند مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 169-177]
 • اتاقک یونیزاسیون استوانه‌ای تعیین نقطة مؤثر اندازه‌گیری در اتاقک یونیزاسیون استوانه‌ای برای پرتوهای الکترونی با انرژی‌های مختلف [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 169-176]
 • اتانول مقایسة میزان الکل خون و مایع زجاجیه در اجساد ارجاعی به مرکز پزشکی قانونی استان فارس [دوره 11، شماره 5، 1391، صفحه 565-576]
 • اتانول تهیۀ ژل آنتی‌سلولیت آمینوفیلین و بررسی اثر جذب‌افزایی دی_لیمونن و اتانول بر میزان جذب پوستی دارو در مدل پوست مار [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 283-292]
 • اتلاف خون ارزیابی اثر ترانگزامیک اسید در میزان اتلاف خون در بیماران تحت اعمال جراحی درمان شکستگی‌های دوطرفۀ فک تحتانی [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 448-454]
 • اتوگرافت چهار لایه تاندون همسترینگ بررسی نتایج عملکردی بازسازی آرتروسکوپیک ACL با استفاده از گرافت چهارلایه تاندون همسترینگ در بیماران عمل شده در بیمارستان‌های امام خمینی (ره) طی سال‌های 1391–1388 [دوره 13، شماره 6، 1393، صفحه 671-679]
 • اتوگرفت مقایسۀ دو روش درمانی اتوگرفت لترال کورتکس راموس مندیبل و آلوپلاست مش تیتانیومی در بازسازی شکستگی‌های کف اوربیت [دوره 14، شماره 6، 1394، صفحه 669-680]
 • اثر اینوتروپیک اثر محافظتی عصارۀ هیدروالکلی میوۀ زالزالک بر آریتمی القاء شده به‌وسیلۀ CaCl2 در موش‌های صحرایی [دوره 12، شماره 6، 1392، صفحه 693-703]
 • اثر ضد میکروبی مقایسۀ اثر ضد میکروبی فرموکرزول،CMCP و کلرهگزیدین 2/0 درصد علیه برخی باکتری‌های دندان‌های شیری عفونی- (مطالعۀ آزمایشگاهی) [دوره 14، شماره 5، 1394، صفحه 515-522]
 • اثر واربورگ آستروسیت‌های جنینی موش، همانند سلول‌های سرطانی، قادر به تنظیم متابولیسم انرژی از مسیر واربورگ هستند [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 423-431]
 • اجتناب تجربی رابطۀ اجتناب تجربی با علایم اختلال خوردن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز [دوره 14، شماره 6، 1394، صفحه 682-689]
 • احیا مقایسۀ اثر سالین هیپرتونیک و رینگر لاکتات در احیای بیماران ترومایی با شوک هیپوولمیک [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 391-396]
 • اختلاف رنگ مقایسه کارایی روش های مختلف سفید کردن دندان: Home Bleaching ،Laser Bleaching ، In- Office Bleachingو روش ترکیبی (مطالعه آزمایشگاهی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • اختلالات عضلانی_اسکلتی بررسی میزان شیوع اختلالات عضلانی_اسکلتی و رابطۀ آن با شاخص توانمندی کاری در فیزیوتراپیست‌های شاغل در شهر اهواز: 1393 [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 93-104]
 • اختلال استرس پس از آسیب مقایسۀ اثربخشی آموزش تکنیک‌های شناختی-رفتاری و آموزش طرحواره محور بر تعدیل علایم ترومای ثانویه در همسران جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از آسیب [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 187-200]
 • اختلال الکترولیتی بررسی میزان فراوانی اختلالات سدیم و پتاسیم پلاسما در کودکان مبتلا به گاستروانتریت بستری‌شده در بیمارستان گلستان اهواز در سال‌های 1390 و 1391 [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 453-460]
 • اختلال بی‌اعتنایی - مقابله‌ای اثر بخشی گروه درمانی شناختی - رفتاری بر اختلال بی‌اعتنایی- مقابله‌ای و پرخاشگری دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر اهواز [دوره 12، شماره 6، 1392، صفحه 723-734]
 • اختلال بیش فعالی-کم توجهی مقایسه تأثیر جمعی ممانتین و متیل فنیدیت با متیل فنیدیت به تنهایی در درمان کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی- کم توجهی [دوره 13، شماره 5، 1393، صفحه 581-588]
 • اختلال بیش‌فعالی-کم‌توجهی مقایسۀ اثر و عوارض مقادیر مختلف پروپرانولول به‌همراه متیل فنیدیت در کودکان 6-12 سالۀ مبتلا به اختلال بیش‌فعالی-کم‌توجهی [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 390-398]
 • اختلال بلع بررسی شیوع اختلال بلع (دیسفاژی) در بیماران بستری ‌شدة بیمارستان‌های آموزشی شهر اهواز در شش ماهة اول سال 1389 [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 261-268]
 • اختلال تحمل گلوکز بررسی شیوع دیابت بارداری (GDM) در زنان باردار مراجعه‌کننده به کلینیک زنان و مامایی در سطح شهر اهواز [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 113-121]
 • اختلال دو قطبی مقایسة اثر افزودن الانزاپین در مقابل پرفنازین بر درمان نگهدارندة بیماران دو قطبی نوع یک [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 49-56]
 • اختلال رشد بررسی فراوانی اختلال رشد در کودکان 6تا60 ماهه مبتلا به بیماری مادرزادی قلبی در اهواز از سال 1390تا1392 [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 401-409]
 • اختلال شخصیت وسواس اثربخشی زوج‌درمانی تلفیقی مبتنی بر پذیرش بر سازگاری و امید زوج‌های با همسر دارای علائم شخصیت وسواس(OCPD) [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 1-11]
 • اختلال صداهای گفتاری مقایسۀ اختلال صداهای گفتاری در کودکان عقب‌ماندۀ آموزش‌پذیر فارس زبان و عرب_فارس زبان [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 51-56]
 • اختلال عملکردتیروئید بررسی اختلال عملکرد تیروئید و آنتی‌بادی‌های ضد تیروئید در بیماران دیابت I [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 69-76]
 • اختلال گفتاری اثربخشی مداخله واژگان هسته ای بر کودک مبتلا به ایدز با اختلال گفتاری [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 369-377]
 • اختلال لیپید بررسی شیوع ریسک ‌فاکتورهای قلبی عروقی در بیماران دیابتی در دو منطقه با تفاوت‌های نژادی، اقلیمی و فرهنگی [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 363-373]
 • اختلال موکنی بررسی اثربخشی ترکیب آموزش معکوس‌سازی عادت (HRT) با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر کاهش نشانگان اختلال موکنی [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 456-466]
 • اختلال نقص توجه - بیش فعالی مقایسة حافظة فعال در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه- بیش‌فعالی و کودکان بهنجار [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 403-411]
 • ادامۀ تحصیل بررسی و مقایسۀ میزان علاقه‌مندی دانشجویان رشتۀ دندان‌پزشکی واحد پردیس خودگردان و دانشکدۀ دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز به ادامۀ تحصیل در مقطع دکترای تخصصی [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 347-354]
 • ایدز اثربخشی مداخله واژگان هسته ای بر کودک مبتلا به ایدز با اختلال گفتاری [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 369-377]
 • ادنتوژنیک کراتوسیست ادنتوژنیک کراتوسیست با نمای ضایعه پری‌آپیکال [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 97-104]
 • ادنتوژنیک کراتوسیست ادنتوژنیک کراتوسیست همراه با تورم در بیمار مسن- گزارش مورد [دوره 17، شماره 6، 1397، صفحه 631-639]
 • ادهزیو سلف-اچ مقایسۀ تأثیر کلرهگزیدین بر استحکام باند ریز برشی ادهزیوهای سلف-اچ دو مرحله‌ای با و بدون فلوراید به عاج بعد از نگهداری در آب [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 261-270]
 • ادهزیو سلف-اچ دو مرحله‌ای مقایسۀ تأثیر کلرهگزیدین بر استحکام باند کششی ادهزیوهای سلف اچ دو مرحله‌ای با فلوراید و بدون فلوراید به عاج [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 229-239]
 • ادیومتری اصوات خالص تشخیص زودهنگام آسیب شنوایی در بزرگسالان مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 5-12]
 • ادونتوبوتوس دوریه تهیه cDNA از mRNA ژن OD1 استخراج شده از بافت غدة زهری عقرب ایرانی ادونتوبوتوسدوریه (Odonthobuthus doriae) [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 33-40]
 • ایران مختصات روان‌سنجی پرسش‌نامۀ زمینه‌یابی سلامت (SF-36) برای استفاده در مولتیپل اسکلروزیس: ارزیابی روان‌سنجی در بیماران ایرانی [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 368-384]
 • ایران رابطة سطح سرمی کورتیزول و ویتامین C با چاقی [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 341-353]
 • ایران اقامت غیر ضروری بیماران در بیمارستان‌های ایران: مرور نظام مند و متاآنالیز [دوره 17، شماره 5، 1397، صفحه 529-544]
 • ارتباط بررسی عوامل مؤثر در برقراری ارتباط بین استاد و دانشجو از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز [دوره 11، شماره 5، 1391، صفحه 549-557]
 • ارتزهای ستون فقرات تأثیر ارتز پاسچرترینینگ ساپورت بر خطر زمین خوردن سالمندان مبتلا به هایپرکایفوز ستون فقرات [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 135-146]
 • ارتعاش موضعی مکانیکی تأثیر ارتعاش موضعی ناحیه ی کمر بر کنترل وضعیتی افراد مبتلا به کمر درد مزمن غیر اختصاصی [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 90-99]
 • ارتودنسی پیش‌گیری بررسی میزان تأثیر آموزش بر آگاهی مربیان بهداشت مدارس سطح شهر اهواز در ارتباط ارتودنسی پیش‌گیری در سال تحصیلی 85-1384 [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 99-104]
 • ارزشیابی استاد بررسی روایی و پایایی پرسش‌نامة ارزشیابی استاد توسط دانشجویان [دوره 10، شماره 6، 1390، صفحه 583-593]
 • ارزش اخباری مثبت مقایسة میزان دقت سونوگرافی با سی‌تی اسکن بدون مادة حاجب در تشخیص سنگ‌های مجاری ادراری [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 209-215]
 • ارزش اخباری منفی مقایسة میزان دقت سونوگرافی با سی‌تی اسکن بدون مادة حاجب در تشخیص سنگ‌های مجاری ادراری [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 209-215]
 • اروژن بررسی تاثیر برخی از نوشیدنی‌های گازدار رایج در ایران بر ریز سختی مینای دندان‌های کشیده شده انسان [دوره 15، شماره 5، 1395، صفحه 607-617]
 • ازدواج سببی ویژگی‌های آنتروپومتریک و آمادگی حرکتی نوجوانان نسبی و سببی [دوره 16، شماره 6، 1396، صفحه 683-691]
 • ازدواج نسبی ویژگی‌های آنتروپومتریک و آمادگی حرکتی نوجوانان نسبی و سببی [دوره 16، شماره 6، 1396، صفحه 683-691]
 • ایزوسورباید منونیترات تأثیر تجویز واژینال قرص ایزوسورباید منونیترات بر آمادگی سرویکس و القای زایمان در حاملگی پس از موعد [دوره 11، شماره 6، 1391، صفحه 675-684]
 • اسپاستیسیتی بررسی تکرارپذیری و اعتبار سنجی نسخه فارسی معادل سازی شده مقیاس اسپاستیسیتی مولتیپل اسکلروزیس در بیماران ایرانی مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 197-208]
 • اسپره یخ اثر سرمادرمانی عضلات چهارسرران بر متغیرهای فشارکف پای طی دویدن [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 11-19]
 • اسپکتروفتومتری ماورای بنفش مرئی تعیین مقدار و جداسازی هایپرسین‌ها در گیاه گل راعی مزرعه‌ای خوزستان به روش اسپکتروفتومتری ماورای بنفش مرئی [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 285-294]
 • استاد بررسی عوامل مؤثر در برقراری ارتباط بین استاد و دانشجو از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز [دوره 11، شماره 5، 1391، صفحه 549-557]
 • استافیلوکوکوس اورئوس بررسی فراوانی نسبی ژن انتروتوکسین A، و ارتباط آن با مقاومت های ضدمیکروبی در ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونه های بالینی بیماران بستری در بیمارستان های گلستان و امام خمینی (ره) شهرستان اهواز [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 301-308]
 • استافیلوکوکوس اورئوس بررسی الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی استافیلوکوکوس اورئوس‌های جدا شده از نمونه-های بالینی بیماران بستری در بیمارستان‌های آموزشی شهر اهواز در برابر آنتی بیوتیک‌های متی سیلین، وانکومایسین، لینزولید و ماکرولیدها در 1392 [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 465-474]
 • استافیلوکوکوس اورئوس(Staphylococcus aureus) بیان نوترکیب انتروتوکسین استافیلوکوکوس اورئوس تیپ B به عنوان کاندیدای واکسن [دوره 16، شماره 6، 1396، صفحه 653-664]
 • استان خوزستان گزارش بسامد کمبود ویتامینD در افراد مراجعه‌کننده به آزمایشگاه‌های تشخیص طبی در سطح استان خوزستان در سال 1393 [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 63-71]
 • استپلر مقایسه تاثیر دو روش جراحی هموروئیدکتومی با استاپلر و هموروئیدکتومی با روش مرسوم بر پیامدهای بالینی بیماران [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 23-29]
 • استحکام باند مقایسۀ اثر کلرهگزدین، پروآنتوسیانیدین و عصارۀ هستۀ انگور بر استحکام باند ریز کششی کامپازیت به عاج [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 283-292]
 • استحکام باند بررسی آزمایشگاهی استحکام باند پیوند MTA به عاج دریک سوم میانی ریشه در سه دورۀ زمانی یک هفته،یک ماهه و دو ماهه [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 257-263]
 • استحکام‌ باند‌ مقایسة آزمایشگاهی استحکام باند پست‌های کامپوزیتی تقویت‌شده با رشته‌های فایبر با سه نوع سمان رزینی مختلف [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 131-140]
 • استحکام باند برشی ارزیابی استحکام باند برشی براکت‌های ارتودنسی به دندان‌های ترمیم شده توسط کامپوزیت‌های با بیس متاکریلات و سایلوران با روش‌های آماده‌سازی مختلف سطح کامپوزیت [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 174-157]
 • استحکام باند برشی بررسی مقایسه‌ای استحکام باند برشی براکت‌های ارتودنسی چسبانده‌شده به مینای آماده سازی شده با سه روش لیزر CO2و Er,Cr: Y SGG Hydrkintic و اسید فسفریک [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 419-426]
 • استحکام باند ریزبرشی مقایسۀ تأثیر کلرهگزیدین بر استحکام باند ریز برشی ادهزیوهای سلف-اچ دو مرحله‌ای با و بدون فلوراید به عاج بعد از نگهداری در آب [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 261-270]
 • استحکام باند ریز کششی مقایسۀ تأثیر کلرهگزیدین بر استحکام باند کششی ادهزیوهای سلف اچ دو مرحله‌ای با فلوراید و بدون فلوراید به عاج [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 229-239]
 • استحکام برشی بررسی مقایسه‌ای استحکام باند برشی کامپوزیت رزین به گلاس اینومر اصلاح‌شده با رزین با استفاده از باندینگ‌های مختلف [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 476-468]
 • استحکام برشی باند بررسی استحکام برشی باند کامپوزیت به عاج دندان با استفاده از سه نوع سیستم باندینگ به عاج دندان در محیط آزمایشگاهی [دوره 10، شماره 5، 1390، صفحه 487-494]
 • استحکام عرضی مقایسۀ استحکام عرضی رزین پلی‌متیل‌متاکریلات، تقویت شده با سیم Stainless Steel ، مش فلزی و فایبر پلی‌اتیلن [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 105-115]
 • استحکام کششی بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی، تراکم‌پذیری و حرکتی پودر و قرص مکیدنی موسیلاژ به دانه [دوره 13، شماره 6، 1393، صفحه 731-740]
 • استخراج DNA مقایسۀ کمی و کیفی روش‌های CTAB و SDS برای تخلیص DNA از گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum L.) [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 293-301]
 • استخوان آلوئولار ارزیابی ابعاد استخوان آلوئولار فاسیال دندان‌های قدامی ماگزیلا: یک تحقیق با توموگرافی کامپیوتری اشعۀ مخروطی [دوره 14، شماره 6، 1394، صفحه 661-668]
 • استخوان پاریتال ساخت نانوپودر هیدروکسی‌آپاتیت به‌‌ روش سل- ژل احتراقی و بررسی کاربرد آن در ترمیم ضایعات استخوان پاریتال موش صحرایی [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 149-157]
 • استرپتوکوک موتانس بررسی مقایسه ای خاصیت آنتی باکتریال سه نوع سمان د ندانی به روش تماس مستقیم [دوره 12، شماره 5، 1392، صفحه 607-620]
 • استرس بررسی تاثیر آموزش ذهن آگاهی نوجوان محور بر افسردگی، اضطراب و استرس نوجوانان مبتلا به سرطان در مرحله ی شیمی درمانی [دوره 17، شماره 5، 1397، صفحه 545-557]
 • استرس اکسیداتیو بررسی سطح سلنیوم خون در بیماران همودیالیزی شهرکرد [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 49-58]
 • استرس پس از سانحه مقایسۀ استرس پس از سانحه و استفاده از مکانیزم‌های دفاعی در پرستاران شاغل در بخش سوختگی و کارکنان آتش‌نشانی اهواز [دوره 13، شماره 6، 1393، صفحه 665-670]
 • استرس شغلی استرس شغلی در پرستاران بخش اورژانس بیمارستان گلستان و امام خمینی در اهواز [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 296-300]
 • استروژن کونژوگه مقایسه اثر دوز کم استروژن کونژوگه خوراکی با کرایوپرسیپیتات در پیشگیری از خونریزی در بیماران با نارسایی کلیه که بیوپسی کلیه می شوند [دوره 12، شماره 5، 1392، صفحه 509-515]
 • استفراغ بررسی تأثیر تزریق بوپی‌واکائین درکاهش تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی لاپاراسکوپی کله سیستکتومی [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 307-312]
 • استئوآرتریت مقایسة نتـایج تجویز توأم آلندرونات و گلوکزآمین و گلوکزآمین به تنهایی در بهبـود علایم بیماران مبتلا به بیماری دژنراتیو مفصلی زانـو [دوره 11، شماره 5، 1391، صفحه 467-476]
 • استئوآرتریت زانو بررسی دقت تشخیصی اندازه قدرت عضله چهار سر ران در ایجاد تمایز بین بیماران استئوآرتریت زانو با درجات خفیف و متوسط تا شدید علائم رادیوگرافی [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 329-338]
 • استئوپورز تعیین حداقل داده ضروری جهت ثبت در پرونده بیماران مبتلا به اختلالات کلسیم و پوکی استخوان [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 285-294]
 • اسید اچ بررسی مقایسه‌ای استحکام باند برشی براکت‌های ارتودنسی چسبانده‌شده به مینای آماده سازی شده با سه روش لیزر CO2و Er,Cr: Y SGG Hydrkintic و اسید فسفریک [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 419-426]
 • اسید اسکوربیک تاثیر شش هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی و عضلانی اسید اسکوربیک و SVCT2 بافت عضله سولئوس در رت های ویستار [دوره 17، شماره 5، 1397، صفحه 481-490]
 • اسید آمینه تعیین پارامترهای بهینه در حذف فنل از پساب صنایع با استفاده از پر شترمرغ [دوره 11، شماره 5، 1391، صفحه 457-466]
 • اسیدیته میزان بقای باکتری‌های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم لاکتیس در ماست‌های پروبیوتیک [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 357-364]
 • اسید فولیک مقایسه سطح اسید فولیک و ویتامین B12 در بیماران دیابتی تحت درمان با متفورمین با مصرف کنندگان سایر داروهای ضد دیابت و انسولین [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 344-351]
 • اسیدلاکتیک تأثیر یک دوره مصرف مکمل پروبیوتیک بر میزان مالون دی آلدهید، ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و اسید لاکتیک در زنان فوتسالیست [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 159-167]
 • اسید هیدروفلوریک بررسی آزمایشگاهی ریزنشت اینله‌های ساخته شده از کامپوزیت رزین پس از استفاده از دو روش آماده‌سازی سطحی [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 91-98]
 • اسیدوز توبولی کلیه بررسی علائم بالینی و آزمایشگاهی مبتلایان به سیستینوزیس مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های مفید و لبافی‌نژاد (تهران) و بیمارستان کودکان ابوذر اهواز [دوره 10، شماره 5، 1390، صفحه 535-543]
 • اسفیر افزایش بیان مسیرهای پیام رسانی Notch و Wnt در سلوهای شبه بنیادی رده سلولی ملانومای متاستاتیک (A375) [دوره 16، شماره 6، 1396، صفحه 643-652]
 • اسکار کلیه ارتباط یافته‌های سنتی‌گرافی کلیه با یافته‌های بالینی و آزمایشگاهی در کودکان مبتلا به عفونت تب‌دار مجاری ادراری [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 35-42]
 • اسکیزوفرنیا بررسی اثر افزودن سیتالوپرام به آنتی‌سایکوتیک‌های تیپیک در کاهش علایم منفی بیماران اسکیزوفرنی بستری در بیمارستان گلستان اهواز در سال 1389 [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 439-448]
 • اسکیزوفرنیا بررسی اثر افزودن سرترالین به آنتی سایکوتیک ‌های تیپیک در کاهش علایم منفی بیماران اسکیزوفرنی بستری در بیمارستان گلستان اهواز در سال 1391 [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 335-345]
 • اسکلرودرما مورفه آی پستان با نمایش سرطان التهابی پستان [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 121-127]
 • اشرشیاکلی کلونینگ و بیان ژن اینترفرون آلفاb2ی انسانی در سیستم بیانی اشرشیاکلی [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 325-334]
 • اشرشیاکلی مقایسۀ گند زدایی آب با استفاده از تابش اشعۀ خورشیدی و کلر مادر در حذف باکتری‌ اشرشیاکلی [دوره 13، شماره 6، 1393، صفحه 651-664]
 • اشریشیاکلی شناسایی ژنهای pap، fim، sfa وafa در سویه های اشریشیا کلی جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت ادراری در کرمان به روش PCRچند گانه [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 393-400]
 • اشریشیا‌کلی مقایسه حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های اشریشیا‌کلی و کلبسیلا پنومونیه جداشده از عفونتهای ادراری نسبت به پنج آنتی‌بیوتیک با روش های میکرودایلوشن و انتشار روی دیسک [دوره 16، شماره 5، 1396، صفحه 525-534]
 • اشریشیاکلی اسهال‌زا شناسایی ژن‌های عامل پاتوژنیسیته در گونه‌های اسهال‌زای پاتووارهای اشریشیاکلی جداشده از نمونه‌های بالینی به روش Multiplex PCR [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 11-17]
 • اشریشیا کلی انتروهموراژیک بررسی میزان آلودگی سبزیجات به اشریشیا کلی انتروهموراژیک (EHEC) به روش کشت و مولتی پلکس PCR در شهرستان اهواز [دوره 16، شماره 6، 1396، صفحه 671-680]
 • اصلاح‌سازی حذف آلایندة فرم‌آلدئید گازی در هوا توسط خاکستر استخوان اصلاح شده [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 197-208]
 • اصول استاندارد بررسی ارتباط آگاهی با میزان رعایت اصول استاندارد در کار با داروهای شیمی درمانی در کارکنان پرستاری [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 169-179]
 • اضافه وزن تاثیر فعالیت هوازی حاد به دنبال مصرف چهار نوع رژیم غذایی متفاوت بر سطح سرمی آیریزین در مردان دارای اضافه وزن [دوره 15، شماره 6، 1395، صفحه 707-716]
 • اضافه وزن مقایسه اثر فعالیت هوازی زیربیشینه بر نیم‌رخ لیپیدی و آپولیپوپروتئین‌های A-1 و B زنان دارای اضافه وزن [دوره 15، شماره 5، 1395، صفحه 507-516]
 • اضافه وزن تاثیر کوتاه مدت مکمل یاری زنجبیل بر hs-CRP و کراتین کیناز سرم در پاسخ به فعالیت برونگرا وامانده‌ساز دختران دارای اضافه وزن [دوره 15، شماره 5، 1395، صفحه 451-550]
 • اضافه وزن شیوع اضافه وزن و چاقی در کودکان دبستانی شهر اهواز در سال 1389 [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 355-3261]
 • اضافه وزن تاثیرهشت هفته تمرین هوازی روی برخی شاخص های قلبی تنفسی و تحمل فعالیت زنان مبتلا به آسم مزمن دارای اضافه وزن [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 279-291]
 • اضافه وزن ساختار عاملی و پایایی پرسشنامه‌ی خوردن ذهن‌آگاهانه (EMQ) در زنان متأهل دارای اضافه وزن و چاق [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 131-143]
 • اضطراب اثر آماده سازی روانی بر کاهش اضطراب ناشی از کاتتریزاسیون قلبی [دوره 13، شماره 5، 1393، صفحه 521-532]
 • اضطراب تعیین ارتباط بین موقعیت های اضطراب زای ویژه گفتاری و شدت لکنت در افراد12 تا 35 سال دارای لکنت [دوره 16، شماره 5، 1396، صفحه 505-515]
 • اضطراب بررسی تاثیر آموزش ذهن آگاهی نوجوان محور بر افسردگی، اضطراب و استرس نوجوانان مبتلا به سرطان در مرحله ی شیمی درمانی [دوره 17، شماره 5، 1397، صفحه 545-557]
 • اضطراب تعیین ارتباط بین موقعیت های اضطراب زای ویژه گفتاری و شدت لکنت در افراد12 تا 35 سال دارای لکنت [(مقالات آماده انتشار)]
 • اضطراب جنسی بررسی اثربخشی آموزش جنسی بر خودپندارۀ جنسی زنان در آستانۀ ازدواج شهر اهواز [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 485-493]
 • اضطراب مرگ اثربخشی معنادرمانی گروهی بر اضطراب مرگ و امید به زندگی بیماران مبتلا به سرطان معده [دوره 15، شماره 6، 1395، صفحه 635-464]
 • اطفال بررسی اثر پروپرانولول خوراکی (ایندرال) روی درد قفسه‌ی سینه کودکان با برگشت خون از دریچه‌ی تریکوسپید [دوره 17، شماره 4، 1397، صفحه 347-354]
 • اطلاعات حسی تأثیر اطلاعات حسی و سن بر انتقال فاز نسبی در الگوی هماهنگی دو دستی [دوره 15، شماره 6، 1395، صفحه 619-633]
 • اعتبار مختصات روان‌سنجی پرسش‌نامۀ زمینه‌یابی سلامت (SF-36) برای استفاده در مولتیپل اسکلروزیس: ارزیابی روان‌سنجی در بیماران ایرانی [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 368-384]
 • اعتبار بررسی اعتبار و پایایی آزمون تشخیصی 6 دقیقه پیاده روی در سنجش کارایی دستگاه قلبی- تنفسی پسران به روش آنالیز گازهای تنفسی [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 209-222]
 • اعتبار بررسی تکرارپذیری و اعتبار سنجی نسخه فارسی معادل سازی شده مقیاس اسپاستیسیتی مولتیپل اسکلروزیس در بیماران ایرانی مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 197-208]
 • اعتبارسنجی اعتبارسنجی مقیاس RPE 6-20 بورگ بر اساس ضربان قلب در کارگران مرد بخش صنعت شهرستان شیراز [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 1-10]
 • اعتبار سنجی اعتبارسنجی شتاب دهنده واریان شبیه سازی شده با استفاده از کد BEAMnrc برای انرژی 6MeV [دوره 15، شماره 5، 1395، صفحه 551-561]
 • اعضای هیأت علمی بررسی میزان استفاده از کتابخانة ملی دیجیتال پزشکی کشور توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز [دوره 11، شماره 5، 1391، صفحه 527-540]
 • اعضای هیأت علمی بررسی موانع انجام پژوهش از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی ایران: یک مرور نظام مند [دوره 17، شماره 5، 1397، صفحه 467-479]
 • اغتشاش بیرونی تأثیر ارتعاش موضعی ناحیه ی کمر بر کنترل وضعیتی افراد مبتلا به کمر درد مزمن غیر اختصاصی [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 90-99]
 • اغتشاش درمانی تأثیر پروتکل تعدیل‌شده درمان اغتشاشی بر الگوی فعالیت عضلانی و عملکرد بیماران مبتلا به پارگی لیگامان متقاطع قدامی [دوره 10، شماره 6، 1390، صفحه 615-627]
 • ایفای نقش بررسی تاثیر قصه گویی به روش ایفای نقش بر آگاهی حسی وشناختی وسلامت کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم [دوره 17، شماره 6، 1397، صفحه 621-630]
 • افت شنوایی بررسی تأثیر مدت افت شنوایی بر عملکرد شنوایی کاربران کاشت حلزون پس زبانی [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 153-160]
 • افسردگی اثر آموزش مهارت های زندگی بر فراوانی نشخوارهای فکری افسرده ساز در همسران جانبازان [دوره 15، شماره 6، 1395، صفحه 697-706]
 • افسردگی مقایسۀ حافظۀ کوتاه‌مدت بیماران دارای مالتیپل اسکلروزیس عودکننده-بهبودیابنده با افسردگی و بدون افسردگی و افراد طبیعی شهر اهواز [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 461-473]
 • افسردگی اثربخشی مشاورۀ گروهی شناختی-رفتاری بر خودپنداره و افسردگی زنان مبتلا به سرطان سینه [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 333-345]
 • افسردگی ارتباط افسردگی بعد از زایمان و نوع زایمان [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 68-75]
 • افسردگی بررسی تأثیر آموزش ایمن‌سازی در مقابل استرس بر افسردگی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به MS [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 77-84]
 • افسردگی بررسی رابطة بین حمایت اجتماعی و افسردگی در بیماران مبتلا به سرطان سینه در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اهواز [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 223-228]
 • افسردگی روایی،پایایی، ساختار عاملی و توان تمایزی مقیاس مانیای یانگ بین بیماران افسرده تک قطبی و دوقطبی و جمعیت عمومی [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 333-344]
 • افسردگی شیوع افسردگی در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان کوهدشت [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 433-442]
 • افسردگی بررسی فراوانی افسردگی و عوامل مرتبط با آن در زنان یائسه مراجعه‌کننده به مرکز بهداشتی درمانی شهرستان دزفول [دوره 10، شماره 6، 1390، صفحه 665-674]
 • افسردگی بررسی تاثیر آموزش ذهن آگاهی نوجوان محور بر افسردگی، اضطراب و استرس نوجوانان مبتلا به سرطان در مرحله ی شیمی درمانی [دوره 17، شماره 5، 1397، صفحه 545-557]
 • افسردگی اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس(MBSR) بر افسردگی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به ایدز و HIV [دوره 17، شماره 6، 1397، صفحه 653-636]
 • افسردگی آتیپیک مقایسۀاثر سیتالوپرام و ونلافاکسین در درمان افسردگی آتیپیک [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 95-103]
 • افسردگی اساسی کارایی شاخص افسردگی آزمون رورشاخ در تشخیص افسردگی اساسی [دوره 13، شماره 5، 1393، صفحه 599-607]
 • افسردگی پس از زایمان اثر تجویز درون صفاقی ویتامین ب3 (نیاسین) بر مدل افسردگی پس از زایمان در موش های سوری ماده بالغ [دوره 17، شماره 4، 1397، صفحه 449-456]
 • افسردگی جنسی بررسی اثربخشی آموزش جنسی بر خودپندارۀ جنسی زنان در آستانۀ ازدواج شهر اهواز [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 485-493]
 • افعی لبتینا تخلیص فا کتور فعال کنندة V انعقاد خون از زهر افعی لبتینای ایران [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 21-32]
 • افعی لبتینای ایران اندازه‌گیری فعالیت آنزیم هیالورونیداز در زهر افعی لبتینای ایران [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 363-370]
 • اکتینومیست بررسی اثرات سیتوتوکسیک در متابولیت‌های تولیدشده به‌وسیلۀ اکتینومیست‌ها [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 347-355]
 • اکراتوکسین A شناسایی و تعیین مقدار اوکراتوکسین A در آرد گندم کارخانه‌های آرد شهر اهواز با استفاده از HPLC [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 217-227]
 • اکسی توسین مقایسه اثر متیل ارگونوین عضلانی، اکسی توسین وریدی و میزوپروستول زیر زبانی درکنترل فعال مرحله سوم زایمان [دوره 12، شماره 5، 1392، صفحه 599-605]
 • اکسی توسین داخل نافی تأثیر تزریق اکسی توسین رقیق شده به داخل ورید بند ناف بر طول مرحلة سوم زایمان: یک کارآزمایی بالینی تصادفی [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 51-58]
 • اکسی توسین وریدی تأثیر تزریق اکسی توسین رقیق شده به داخل ورید بند ناف بر طول مرحلة سوم زایمان: یک کارآزمایی بالینی تصادفی [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 51-58]
 • اکسیژن خون شریانی تأثیر ورزش هوازی بر اشباع خون شریانی از اکسیژن در کودکان ناقل کم‌خونی داسی‌شکل [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 317-324]
 • اکوستیک مقایسه اکوستیکی واکه‌های افراشته و افتاده با وضوح ادراکی‌ گفتار در مردان مبتلا به پارکینسون و عادی [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 385-392]
 • اکوکاردیوگرافی مقایسه تاثیر ورزش بر یافته‌های اکوکاردیوگرافی بین ورزشکاران حرفه ای زن و مرد [دوره 14، شماره 6، 1394، صفحه 613-621]
 • اکوکاردیوگرافی مقایسه پهنای سینوس کرونر بیماران مبتلا به تنگی عروق کرونر با افراد سالم به وسیله اکوکاردیوگرافی ترانس توراسیک [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 109-116]
 • اکوکاردیوگرافی بررسی Longitudinal global strain (GLS) بیماران دیابتی و هایپرتنسیو مبتلا به Slow flow coronary artery و مقایسه با GLS بیماران دیابتی و هایپرتنسیو با normal epicardial coronary artery با استفاده از روش اکوکاردیوگرافی 2D [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 129-141]
 • الایزا تعیین کمی آنتی ژن پرتوزیس توکسین همراه و آزاد سلولی بمنظور تعیین زمان مناسب برداشت با استفاده از الیزا [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 193-203]
 • الاستوگرافی ارزش تشخیصی تستهای غیرتهاجمی در شناسایی فیبروز کبد [دوره 13، شماره 5، 1393، صفحه 533-543]
 • الانزاپین مقایسة اثر افزودن الانزاپین در مقابل پرفنازین بر درمان نگهدارندة بیماران دو قطبی نوع یک [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 49-56]
 • التهاب مقایسه اثر پیشگیری کننده عصاره آبی و هیدروالکلی اندام هوایی گیاه کرفس (Apium graveolens) بر التهاب ناشی از فرمالین در پنجه پای موش صحرایی نر [دوره 15، شماره 5، 1395، صفحه 497-506]
 • التهاب بررسی اثر پیشگیری‌کنندۀ عصارۀ هیدروالکلی اندام هوایی گیاه کرفس (Apium Graveolens) بر التهاب ناشی از فرمالین در پنجۀ پای موش صحرایی نر [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 225-232]
 • التهاب اثر پیشگیری کننده عصاره های هیدروالکلی میوه و هسته خرما (Phoenix dactylifera ) بر التهاب ناشی از کاراژینان در پنجه پای موش صحرایی نر [دوره 13، شماره 5، 1393، صفحه 495-502]
 • التهاب قابلیت MRS در افتراق ضایعات خوش خیم و بدخیم پروستات [دوره 17، شماره 4، 1397، صفحه 355-365]
 • الیزا بررسی فراوانی نسبی موارد HBsAg مثبت در میان بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی شهر اهواز بین سالهای 1391 تا 1393 [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 425-431]
 • القای زایمان تأثیر تجویز واژینال قرص ایزوسورباید منونیترات بر آمادگی سرویکس و القای زایمان در حاملگی پس از موعد [دوره 11، شماره 6، 1391، صفحه 675-684]
 • الکترودیاگتوزیس بررسی ارتباط شدت درد، علا یم بالینی، مدت دردو اختلالات الکترود یا گنوزیس در سندرم مجرای مچ دست [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 404-410]
 • الکترودیاگنوستیک بررسی ارتباط بین یافته های الکتروفیزیولوژی پیش از عمل جراحی و بهبودی پس از آن در بیماران مبتلا به دردهای انتشاری ناشی از دیسک کمر [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 181-187]
 • الکتروفورز هموگلوبین شیوع انواع هموگلوبینوپاتی در مردان متقاضی ازدواج مراجعه‌کننده به آزمایشگاه‌های مراکز بهداشت و درمان شهرستان شوشتر [دوره 14، شماره 5، 1394، صفحه 505-513]
 • الکترومایوگرافی اثر خستگی موضعی عضلات چهارسررانی بر هم‌ انقباضی عضلات زانو در راه رفتن [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 309-321]
 • الکترومایوگرافی تأثیر پروتکل تعدیل‌شده درمان اغتشاشی بر الگوی فعالیت عضلانی و عملکرد بیماران مبتلا به پارگی لیگامان متقاطع قدامی [دوره 10، شماره 6، 1390، صفحه 615-627]
 • الکترومایوگرافی مقایسه‌ی طیف فرکانس منتخبی از عضلات ناحیه‌ی تنه و گردن در کودکان پسر دارای ناهنجاری سربه‌جلو با همسالان سالم طی دویدن [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 145-157]
 • الکترومایوگرافی سطحی قابلیت اطمینان پارامترهای سیگنال الکترومایوگرافی در حرکت روی پله و سطح شیبدار [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 307-316]
 • الکترون تراپی مقایسه میزان آلودگی فوتونی تولید شده بوسیله یک شیلد داخلی انعطاف پذیر بدون سرب در مقایسه با شیلد سربی برای باریکه های الکترونی Mev 6 و 9 شتاب دهنده Varian 2100 C/D [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 35-44]
 • الیگوآستنواسپرمیا تأثیر مصرف تک‌دوز داروی سیلدینافیل بر حرکت اسپرم‌ها در مردان نابارور دچار الیگوآستنواسپرمی [دوره 14، شماره 5، 1394، صفحه 581-588]
 • الگوریتم محاسبه‌کننده دز بررسی صحت الگوریتم‌های سیستم‌های طراحی درمان رادیوتراپی با استفاده از شبیه-سازی مونت‌کارلو در ناهمگنی ریه [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 241-251]
 • الگوی فعالیت عضلانی تأثیر پروتکل تعدیل‌شده درمان اغتشاشی بر الگوی فعالیت عضلانی و عملکرد بیماران مبتلا به پارگی لیگامان متقاطع قدامی [دوره 10، شماره 6، 1390، صفحه 615-627]
 • الگوهای رشد عمودی ارزیابی ابعاد فضاهای هوایی فوقانی در افراد با کلاس های اسکلتال و الگوهای رشد عمودی متفاوت در دانشکده دندانپزشکی اهواز سال 1397 [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 41-47]
 • ام آر آی بررسی دقت ام.آر.آی در تشخیص ندول‌های منفرد ریوی [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 47-54]
 • ام.آر.آی T2* قلب و ام.آر.آی T2* کبد تعیین ارتباط بین سطح فریتین سرم با MRI قلب و کبد در بیماران سیکل سل [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 85-93]
 • امپلاتزر گزارش مواردی از بستن مجرای شریانی باز با روش غیر جراحی نزد کودکان کمتر از 15 سال در بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 439-446]
 • ایمپلنت بررسی رادیوگرافی‌های انتخابی مورد استفاده جهت درمان ایمپلنت توسط دندان-پزشکان شهر اهواز در سال 1392 [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 404-410]
 • ایمپوتنسی بررسی یافته‌های آنژیوگرافیک شریان پودندال داخلی در بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق کرونری مبتلا به ایمپوتنسی در بیمارستان امام خمینی (ره) شهر اهواز [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 1-9]
 • امید اثربخشی زوج‌درمانی تلفیقی مبتنی بر پذیرش بر سازگاری و امید زوج‌های با همسر دارای علائم شخصیت وسواس(OCPD) [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 1-11]
 • امید به زندگی اثربخشی معنادرمانی گروهی بر اضطراب مرگ و امید به زندگی بیماران مبتلا به سرطان معده [دوره 15، شماره 6، 1395، صفحه 635-464]
 • امیدواری اثربخشی درمان مبتنی بر کیفیت زندگی بر بهزیستی ذهنی و امیدواری در والدین کودکان مبتلا به اوتیسم [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 53-65]
 • امگا-3 اثر تمرین هوازی و مصرف امگا-3 بر عملکرد ریوی مردان مبتلا به دیابت نوع دوم [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 267-277]
 • ایمنی زایی ذرات شبه ویروسی: ساختمان، ویژگی و کاربرد آنها در واکسن [دوره 16، شماره 5، 1396، صفحه 575-589]
 • ایمونوگلوبولین مقایسه پاسخ سرمی ایمونوگلوبولین های A،G،M و کورتیزول متعاقب فعالیت های مقاومتی و تناوبی شدید [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 13-23]
 • ایمونوگلوبولین A اثر 5 روز مکمل گیری ویتامین C بر استرس ایمونولوژیک ناشی از یک جلسه فعالیت هوازی درمانده ساز در زنان جوان [دوره 16، شماره 5، 1396، صفحه 535-545]
 • ایمونوگلوبولین A اثر 5 روز مکمل گیری ویتامین C بر استرس ایمونولوژیک ناشی از یک جلسه فعالیت هوازی درمانده ساز در زنان جوان [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایمونوگلوبولین G اثر 5 روز مکمل گیری ویتامین C بر استرس ایمونولوژیک ناشی از یک جلسه فعالیت هوازی درمانده ساز در زنان جوان [دوره 16، شماره 5، 1396، صفحه 535-545]
 • ایمونوگلوبولین G اثر 5 روز مکمل گیری ویتامین C بر استرس ایمونولوژیک ناشی از یک جلسه فعالیت هوازی درمانده ساز در زنان جوان [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایمونوهیستوشیمی بررسی میزان بروز گیرندۀ فاکتور رشد فیبروبلاستی نوع 2 و سایر شاخص‌های پیش‌آگهی سرطان پستان [دوره 14، شماره 5، 1394، صفحه 600-604]
 • ایمونوهیستوشیمی بررسی ایمونو هیستوشیمیایی بروز مارکر p63 در تومور بزاقی پلئومورفیک آدنوما و موکواپیدرموئید کارسینوما [دوره 11، شماره 5، 1391، صفحه 541-548]
 • انار بررسی فیتوشیمیایی و مقایسۀ اثر انواع عصاره‌های بافت اسفنجی انار بر روی سلول‌های سرطانی روده Caco-2 [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 201-215]
 • انالیز finite element بررسی بیومکانیکال نیروی جویدن پس از ریداکشن و ثابت سازی الگوهای مختلف شکستگی زاویه فک پایین با استفاده از روش‌های مختلف مینی پلیت گذاری توسط Finite Element Analysis [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 323-332]
 • اینترتروکانتریک بررسی مقایسه‌ای شیوع شکستگی‌های داخل و خارج کپسولی مفصل هیپ در بیمارستان‌های امام خمینی (ره) و رازی اهواز در سال‌های 1380 تا 1386 [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 279-284]
 • اینترفرون آلفا هپاتیت C در مبتلایان به مرحله پایانی بیماری کلیه، تحت درمان با همودیالیز [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 105-116]
 • اینترفرون آلفاb2 کلونینگ و بیان ژن اینترفرون آلفاb2ی انسانی در سیستم بیانی اشرشیاکلی [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 325-334]
 • اینترفرون گاما بررسی سطح ایمنی ناشی از واکسن ب.ث.ژ (BCG) در مقابل بیماری سل با استفاده از تست پوستی توبرکولین و پاسخ لنفوسیت‌ها به آنتی‌ژن‌های ب.ث.ژ در شرایط In vitro در دانش آموزان شهر شاوور [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 205-213]
 • اینترلوکین 10 تاثیر هشت هفته تمرین شنا به همراه مصرف سیر بر غلظت سرمی IL-10 وTNF-α موش های نر چاق [دوره 16، شماره 6، 1396، صفحه 665-671]
 • اینترلوکین 6 اثر عصارۀ جوشاندۀ سنجد بر غلظت سرمی IL-6 در موش‌های سفید کوچک دریافت-کنندۀ لیپوپلی ساکارید بروسلا آبورتوس [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 151-156]
 • انتروتوکسین A بررسی فراوانی نسبی ژن انتروتوکسین A، و ارتباط آن با مقاومت های ضدمیکروبی در ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونه های بالینی بیماران بستری در بیمارستان های گلستان و امام خمینی (ره) شهرستان اهواز [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 301-308]
 • اینترونشن استفاده از روش‌های اینترونشنال در درمان کودکان کمتر از 15 سال مبتلا به باز بودن مجرای شریانی در بیمارستان شهید چمران اصفهان [دوره 15، شماره 5، 1395، صفحه 531-539]
 • انتقال دهنده ویتامین C وابسته به سدیم نوع 2 تاثیر شش هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی و عضلانی اسید اسکوربیک و SVCT2 بافت عضله سولئوس در رت های ویستار [دوره 17، شماره 5، 1397، صفحه 481-490]
 • انتقال فاز نسبی تأثیر اطلاعات حسی و سن بر انتقال فاز نسبی در الگوی هماهنگی دو دستی [دوره 15، شماره 6، 1395، صفحه 619-633]
 • انتونوکس تأثیر مصرف گاز انتونوکس بر طول مدت فاز فعال و سرانجام زایمان [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 13-19]
 • اندازه بطن چپ مقایسه تاثیر ورزش بر یافته‌های اکوکاردیوگرافی بین ورزشکاران حرفه ای زن و مرد [دوره 14، شماره 6، 1394، صفحه 613-621]
 • اندازه دهلیز چپ مقایسه تاثیر ورزش بر یافته‌های اکوکاردیوگرافی بین ورزشکاران حرفه ای زن و مرد [دوره 14، شماره 6، 1394، صفحه 613-621]
 • اندام تحتانی قابلیت اطمینان پارامترهای سیگنال الکترومایوگرافی در حرکت روی پله و سطح شیبدار [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 307-316]
 • اندیکاسیون بررسی علل کشیدن دندان‌ها در بیماران 14 تا 60 ساله مراجعه کننده به بخش جراحی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز در سال 1395 [دوره 17، شماره 6، 1397، صفحه 665-676]
 • ایندکس BODE سنجش ارتباط ایندکس بالینی BODE با ظرفیت‌های دینامیک ریوی و پروفایل آمادگی هوازی بیماران آسم مزمن چاق [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 147-157]
 • اندکس‌های پلاکتی بررسی ارتباط بین اندکس‌های پلاکتی با وسعت بیماری عروق کرونر در بیماران مبتلا به بیماری ایسکمیک قلب [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 13-23]
 • اندودنتیک بررسی تاثیر محلولهای شستشودهنده اندودنتیک رایج و جدید بر روی میکروهاردنس عاج ریشه دندان [دوره 17، شماره 5، 1397، صفحه 519-527]
 • انسداد عروق تاثیر دو هفته تمرین مقاومتی با و بدون انسداد عروق دست بر سطوح سرمی پروتئین واکنشگرC و لاکتات دهیدروژناز دختران فعال [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 223-232]
 • انسفالومیلیت خودایمن تجربی تأثیر ذرات حاصل از اگزوز موتور دیزل بر فعالیت ماکروفاژهای صفاقی در موش‌های سالم و مبتلا به انسفالومیلیت خودایمن تجربی [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 485-495]
 • انسولین اثر عصاره آبی و متانولی ریزوم گیاه سعد (Cyperus Rotundus)بر میزان ترشح انسولین از جزایر لانگرهانس جدا شده موش سفید کوچک نر [دوره 14، شماره 6، 1394، صفحه 623-632]
 • انسولین اثر تجویز عصارة گل انار بر میزان قند، انسولین، مقاومت به انسولین، پروفایل لیپیدی و فشارخون در موش‌های صحرایی تغذیه‌شده با رژیم غنی از سوکروز [دوره 11، شماره 5، 1391، صفحه 507-516]
 • انسولین قلمی تاثیر آموزش بر کاهش خطاهای مصرف انسولین قلمی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 17، شماره 6، 1397، صفحه 677-691]
 • انعقاد تأثیر شش هفته تمرین منتخب ایروبیک بر فیبرینوژن و برخی فاکتورهای انعقادی زنان دیابتی نوع 2 [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 55-62]
 • انفورماتیک پزشکی بررسی کاربرد فناوری اطلاعات در مطب‌های دندانپزشکی: مطالعه توصیفی-مقطعی [دوره 17، شماره 5، 1397، صفحه 491-501]
 • انفورماتیک دندانپزشکی بررسی کاربرد فناوری اطلاعات در مطب‌های دندانپزشکی: مطالعه توصیفی-مقطعی [دوره 17، شماره 5، 1397، صفحه 491-501]
 • انگل بررسی آلودگی‌های انگلی سبزیجات خوراکی در مزارع سبزی‌کاری شهرستان رامهرمز [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 375-382]
 • اینله‌های کامپوزیتی بررسی آزمایشگاهی ریزنشت اینله‌های ساخته شده از کامپوزیت رزین پس از استفاده از دو روش آماده‌سازی سطحی [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 91-98]
 • انوفتالموس مقایسۀ دو روش درمانی اتوگرفت لترال کورتکس راموس مندیبل و آلوپلاست مش تیتانیومی در بازسازی شکستگی‌های کف اوربیت [دوره 14، شماره 6، 1394، صفحه 669-680]
 • اهدای عضو عوامل مؤثر بر پذیرش اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی در اهواز [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 87-75]
 • اهواز عوامل مؤثر بر پذیرش اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی در اهواز [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 87-75]
 • اهواز شیوع سندرم تری‌گلیسرید (TG) بالا و کلسترول HDL پایین و نسبت TG/HDL بالا در افراد بزرگسال شهر اهواز [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 85-93]
 • اهواز بررسی 5 سالۀ علایم بالینی و علل زمینه‌ای سینوزیت قارچی مهاجم در اهواز [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 129-134]
 • اهواز بررسی شیوع آلرژن‌های تنفسی در بیماران آلرژیک در اهواز [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 81-90]
 • اهواز اثر پرتو درمانی به گردن بر کیفیت صدای بیمار [دوره 11، شماره 5، 1391، صفحه 519-525]
 • اهواز بررسی میزان آفلاتوکسینM1 در شیرهای تازه )خام و پاستوریزه( گاو در استان خوزستان [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 327-333]
 • اهواز بررسی شیوع انگلهای روده‌ای در کودکان مراجعه‌کننده به بیمارستان ابوذر اهواز [دوره 13، شماره 6، 1393، صفحه 627-633]
 • اهواز بررسی آلودگی‌های انگلی سبزیجات خام مصرفی در شهر اهواز [دوره 10، شماره 6، 1390، صفحه 657-664]
 • اهواز بررسی توزیع فراوانی ناروانی گفتار در کودکان پایة دوم دبستان مدارس شهری شهرستان اهواز [دوره 10، شماره 5، 1390، صفحه 481-485]
 • اهواز بررسی سطح پلاسمایی ویتامین D در مبتلایان به ژیاردیازیس مزمن مراجعه کننده به آزمایشگاه بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و احتمال خطر ابتلاء به دیابت نوع 2 در این افراد [دوره 17، شماره 5، 1397، صفحه 457-465]
 • اهواز ارزیابی علل همسرآزاری در مراجعین به سازمان پزشکی قانونی خوزستان بین سال های 1395 - 1396 [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 59-69]
 • اهواز ارتباط بین نزدیک بینی و نمره هوش در دانش آموزان دبیرستانی: مطالعه اپیدمیولوژیک چند مرکزی [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 153-159]
 • اواریکتومی اثر عصارۀ هیدروالکلی دارچین بر ساختار بافت‌شناسی هیپوکامپ در موش‌های سوری اواریکتومی‌شده [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 73-83]
 • اوتیسم تأثیر درمان حمایتی و شناختی رفتاری بر سلامت روان و باورهای غیرمنطقی مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال اوتیسم [دوره 10، شماره 6، 1390، صفحه 637-645]
 • اوتیسم بررسی تاثیر قصه گویی به روش ایفای نقش بر آگاهی حسی وشناختی وسلامت کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم [دوره 17، شماره 6، 1397، صفحه 621-630]
 • اوروپاتی انسدادی مقایسه نفروستومی از طریق پوست و همودیالیز در بیماران مبتلا به اوروپاتی انسدادی. [دوره 17، شماره 6، 1397، صفحه 607-619]

ب

 • بای آرتروپلاستی میزان بازگشت به فعالیت قبلی و کیفیت زندگی در بیماران جراحی‌شده شکستگی گردن فمور در بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 323-331]
 • بی‌اختیاری استرسی ادراری تأثیر ورزش کگل و جریان‌های تداخلی در درمان زنان مبتلا به بی‌اختیاری استرسی ادراری [دوره 10، شماره 5، 1390، صفحه 527-534]
 • بارداری بررسی میزان اختلالات عملکردی تیروئیدی در بیماران پره اکلامپسی [دوره 16، شماره 5، 1396، صفحه 565-573]
 • بارداری بررسی میزان اختلالات عملکردی تیروئیدی در بیماران پره اکلامپسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بار زبان مروری بر بوی بد دهان (هالیتوزیس) [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 355-368]
 • بارکاری میوکارد مقایسه‌ی اثرات دو نوع فعالیت هوازی تداومی و تناوبی حاد بر غلظت سرمی پپتید ناتریورتیک مغزی و بارکاری میوکارد در مردان غیرفعال [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 131-141]
 • باریکۀ الکترون بررسی تأثیر ناهمگنی بافت ریه بر توزیع دُز نقاط قبل و بعد از ریه در الکترون‌درمانی [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 315-326]
 • باز بودن مجرای شریانی گزارش مواردی از بستن مجرای شریانی باز با روش غیر جراحی نزد کودکان کمتر از 15 سال در بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 439-446]
 • بازتوانی قلبی مقایسه تاثیر پروتکل های مختلف بازتوانی قلبی بر آنزیم های دستگاه رنین – آنژیوتانسین در بیماران قلبی پس از عمل جراحی بای پس عروق کرونر [دوره 15، شماره 5، 1395، صفحه 517-529]
 • بازسازی بررسی نتایج عملکردی بازسازی آرتروسکوپیک ACL با استفاده از گرافت چهارلایه تاندون همسترینگ در بیماران عمل شده در بیمارستان‌های امام خمینی (ره) طی سال‌های 1391–1388 [دوره 13، شماره 6، 1393، صفحه 671-679]
 • بازگشت به فعالیت قبلی میزان بازگشت به فعالیت قبلی و کیفیت زندگی در بیماران جراحی‌شده شکستگی اینترتروکانتریک فمور [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 415-422]
 • باسیلوس آنتراسیس بررسی سمیت پروتئین نوترکیب آنتی ژن حفاظتی باسیلوس آنتراسیس به شکل آزاد و کپسوله شده توسط کوپلیمرهای دوبلوکه PLA-PEG و PCL-PEG بر روی رده سلولی Vero [دوره 17، شماره 4، 1397، صفحه 377-386]
 • بافت شناسی اثر عصارۀ هیدروالکلی دارچین بر ساختار بافت‌شناسی هیپوکامپ در موش‌های سوری اواریکتومی‌شده [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 73-83]
 • باکتری مقایسۀ گند زدایی آب با استفاده از تابش اشعۀ خورشیدی و کلر مادر در حذف باکتری‌ اشرشیاکلی [دوره 13، شماره 6، 1393، صفحه 651-664]
 • بایگانی طراحی الگوی استفاده از تصویربرداری اسناد برای نگهداری مدارک پزشکی [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 245-263]
 • بامدادگرایی بررسی رابطه‌ی ساده و چندگانه‌ی بامدادگرایی و کیفیت خواب با آمادگی به اعتیاد در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 375-383]
 • باند کشی بررسی شاخص‌های ثبات وضعیت ایستاده یک‌پا در افراد دچار پیچ خوردگی مچ پا، به هنگام استفاده از باند کشی و بریس تعدیل شده [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 123-133]
 • باندینگ عاجی بررسی مقایسه‌ای استحکام باند برشی کامپوزیت رزین به گلاس اینومر اصلاح‌شده با رزین با استفاده از باندینگ‌های مختلف [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 476-468]
 • بیان ژن بررسی سطح بیان ژن RAD51 پس از تابش پرتوهای یونیزان به سلول‌های لنفوسیت خونی به منظور ارزیابی ترمیم DNAدربیماران مبتلا به سرطان سینه مراجعه‌کننده به بیمارستان گلستان اهواز [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 299-306]
 • بیان نسبیmRNA بررسی کارایی پروفایل بیانی ژن‌های CCND2 ،‌PLAB ،PCSK2 وFHL1 جهت افتراق تومورهای کارسینوم پاپیلاری تیروئید از تومورهای خوش‌خیم [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 475-484]
 • بیان نوترکیب بیان نوترکیب انتروتوکسین استافیلوکوکوس اورئوس تیپ B به عنوان کاندیدای واکسن [دوره 16، شماره 6، 1396، صفحه 653-664]
 • بیان نوترکیب بیان نوترکیب انتروتوکسین استافیلوکوکوس اورئوس تیپ B به عنوان کاندیدای واکسن [(مقالات آماده انتشار)]
 • باورهای غیرمنطقی تأثیر درمان حمایتی و شناختی رفتاری بر سلامت روان و باورهای غیرمنطقی مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال اوتیسم [دوره 10، شماره 6، 1390، صفحه 637-645]
 • بتا تالاسمی ماژور تغییرات اسکلتال در بیماران بتاتالاسمی ماژور در شهر اهواز [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 295-302]
 • بتا تالاسمی ماژور بررسی فراوانی انواع جهش های ژن بتاگلوبین در بیماران بتا تالاسمی ماژور و اینترمدیا مراجعه کننده به بیمارستان شفای اهواز در سالهای 1390_1395 [دوره 17، شماره 4، 1397، صفحه 387-400]
 • بتاگلوبین بررسی فراوانی انواع جهش های ژن بتاگلوبین در بیماران بتا تالاسمی ماژور و اینترمدیا مراجعه کننده به بیمارستان شفای اهواز در سالهای 1390_1395 [دوره 17، شماره 4، 1397، صفحه 387-400]
 • بتالاکتامازهای وسیع‌الطیف بررسی فراوانی انتروباکتریاسه واجد بتالاکتامازهای وسیع‌الطیف و تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی آنها در نمونه‌های بالینی بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه جندی‌شاپور اهواز [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 191-199]
 • بتالاکتاماز وسیع الطیف بررسی ژن‌های بتالاکتامازی bla-CTX-M-15 و bla-AmpC (FOX) در ایزوله های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از بیماران بستری در بیمارستان‌های شهر اصفهان [دوره 15، شماره 6، 1395، صفحه 733-744]
 • بی ثباتی عملکردی مچ پا مقایسه اثر تکلیف شناختی بر کنترل وضعیتی پویا در افراد مبتلا به بی ثباتی عملکردی مچ پا. تطابق یافته و سالم. [دوره 17، شماره 6، 1397، صفحه 597-606]
 • بخش اورژانس استرس شغلی در پرستاران بخش اورژانس بیمارستان گلستان و امام خمینی در اهواز [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 296-300]
 • بدخیم بررسی اسیب شناسی و بالینی ضایعات خوش خیم و بدخیم آنوس در طی سال های ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۹۵ در بیمارستان شهید صدوقی یزد [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 161-169]
 • بدخیمی‌های خونی تظاهرات دهانی بدخیمی‌های خونی [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 478-485]
 • براکی تراپی محاسبۀ پارامترهای دزیمتری چشمۀ براکی تراپی 252Cf-AT با استفاده از شبیه‌سازی مونت کارلو [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 383-390]
 • براکی تراپی تعیین پارامترهای دوزیمتری چشمۀ براکی تراپی I-125 (مدل 6711) [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 202-211]
 • براکی‌تراپی بررسی اثر ناهمگنی‌های بافت بر توزیع دوزچشمه ایریدیم-192 در براکی تراپی [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 285-297]
 • بررسی اپیدمیولوژیک بررسی اپیدمیولوژیک موارد سلولیت منجر به عارضه در بیماران بستری شده در بخش عفونی بیمارستان رازی اهواز طی سال‌های 1383-1380 [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 241-251]
 • بریس بررسی شاخص‌های ثبات وضعیت ایستاده یک‌پا در افراد دچار پیچ خوردگی مچ پا، به هنگام استفاده از باند کشی و بریس تعدیل شده [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 123-133]
 • برگشت ادرار از مثانه به حالب ارتباط یافته‌های سنتی‌گرافی کلیه با یافته‌های بالینی و آزمایشگاهی در کودکان مبتلا به عفونت تب‌دار مجاری ادراری [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 35-42]
 • برگشت‌خون از دریچه‌ی تریکوسپید بررسی اثر پروپرانولول خوراکی (ایندرال) روی درد قفسه‌ی سینه کودکان با برگشت خون از دریچه‌ی تریکوسپید [دوره 17، شماره 4، 1397، صفحه 347-354]
 • برگ کرفس بررسی اثر عصارۀ آبی برگ کرفس بر پارامترهای خونی و سطح تستوسترون سرم در موش صحرایی نر [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 430-436]
 • برنامة ملی مبارزه با سل بررسی مدیریت سل و علل ناکامی‌های آن: پژوهشی در شبکة بهداشتی استان خوزستان [دوره 10، شماره 6، 1390، صفحه 629-636]
 • بزرگسال تشخیص زودهنگام آسیب شنوایی در بزرگسالان مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 5-12]
 • بزرگسال بررسی تأثیر مدت افت شنوایی بر عملکرد شنوایی کاربران کاشت حلزون پس زبانی [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 153-160]
 • بسامد پایه مقایسه میانگین بسامد پایه‌ صدا در دانشجویان پسر فارسی زبان و دو زبانه‌ی عرب – فارس 18 تا 25 ساله [دوره 12، شماره 6، 1392، صفحه 715-721]
 • بسته شدن دو طرفه حالب‌ها خطای کوچک پزشکی ممکن است که باعث عوارض قابل توجه شود گزارش یک مورد جالب [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 105-109]
 • بسط تیلور تعیین میدان متقارن معادل با میدان‌های نامتقارن ایکس مگاولتاژ از طریق بسط تیلور [دوره 10، شماره 6، 1390، صفحه 675-683]
 • بیفیدوباکتر میزان بقای باکتری‌های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم لاکتیس در ماست‌های پروبیوتیک [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 357-364]
 • بلوک سروبند بررسی میزان تغییرات ضریب تضعیف بلوک‌های سروبند در دفعات ذوب متوالی برای شیلدینگ اندام‌های سالم در مسیر تابش فوتون‌های مگاولتاژ در پرتودرمانی [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 266-274]
 • بیمار بررسی سطح پلاسمایی ویتامین D در مبتلایان به ژیاردیازیس مزمن مراجعه کننده به آزمایشگاه بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و احتمال خطر ابتلاء به دیابت نوع 2 در این افراد [دوره 17، شماره 5، 1397، صفحه 457-465]
 • بیماری التهابی روده بررسی ویژگی‌های اپیدمیولوژیک و تظاهرات بالینی بیماران مبتلا به کرون و کولیت السراتیو مراجعه‌کننده به مراکز درمانی شهر اهواز [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 19-33]
 • بیماران کیفیت زندگی بیماران تحت جراحی بای پس عروق کرونر [دوره 13، شماره 5، 1393، صفحه 545-555]
 • بیماران ایدز و HIV اثر بخشی آموزش ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس(MBSR) بر افسردگی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به ایدز و HIV [دوره 17، شماره 6، 1397، صفحه 653-636]
 • بیماران آسم خفیف و متوسط چاق سنجش ارتباط ایندکس بالینی BODE با ظرفیت‌های دینامیک ریوی و پروفایل آمادگی هوازی بیماران آسم مزمن چاق [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 147-157]
 • بیماری پریودنتال بررسی شاخص نیازهای درمانی پریودنتال (CPITN) در بیماران دیابتیک نوع II و مقایسه با بیماران غیر دیابتی در بیمارستان گلستان شهرستان اهـواز سال 96-97 [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 295-302]
 • بیماری تخمدان پلی‌کیستیک بررسی فراوانی سندرم متابولیک در زنان مبتلا به بیماری تخمدان پلی‌کیستیک [دوره 10، شماره 6، 1390، صفحه 595-604]
 • بیمارستان طراحی الگوی استفاده از تصویربرداری اسناد برای نگهداری مدارک پزشکی [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 245-263]
 • بیمارستان اقامت غیر ضروری بیماران در بیمارستان‌های ایران: مرور نظام مند و متاآنالیز [دوره 17، شماره 5، 1397، صفحه 529-544]
 • بیمارستان ابوذر بررسی شیوع انگلهای روده‌ای در کودکان مراجعه‌کننده به بیمارستان ابوذر اهواز [دوره 13، شماره 6، 1393، صفحه 627-633]
 • بیمارستان امام خمینی شهر اهواز بررسی فراوانی نسبی موارد HBsAg مثبت در میان بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی شهر اهواز بین سالهای 1391 تا 1393 [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 425-431]
 • بیمارستان آموزشی بررسی شیوع اختلال بلع (دیسفاژی) در بیماران بستری ‌شدة بیمارستان‌های آموزشی شهر اهواز در شش ماهة اول سال 1389 [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 261-268]
 • بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز بررسی میزان آگاهی بیماران، کارورزان و دستیاران در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز از برخی مفاد منشور حقوق بیماران [دوره 11، شماره 6، 1391، صفحه 645-655]
 • بیمارستان گلستان بررسی میزان رعایت بهداشت دست توسط کارکنان بخش‌های ICU بیمارستان گلستان اهواز در سال 1392 [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 355-362]
 • بیمارستانهای اهواز مقایسۀ بهره‌وری بیمارستانهای دانشگاهی و غیر دانشگاهی اهواز: با استفاده از شاخص مالم کوئیست و تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 13، شماره 6، 1393، صفحه 689-698]
 • بیماری عروق کرونر بررسی ارتباط بین اندکس‌های پلاکتی با وسعت بیماری عروق کرونر در بیماران مبتلا به بیماری ایسکمیک قلب [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 13-23]
 • بیماری عروق کرونر بررسی یافته‌های آنژیوگرافیک شریان پودندال داخلی در بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق کرونری مبتلا به ایمپوتنسی در بیمارستان امام خمینی (ره) شهر اهواز [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 1-9]
 • بیماری عروق کرونر آیا بیماری عروق کرونر در بیماران جوان مراجعه‌کننده به بیمارستان دانشگاهی افزایش یافته است؟ [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 428-435]
 • بیماری عروق کرونر مقایسه پهنای سینوس کرونر بیماران مبتلا به تنگی عروق کرونر با افراد سالم به وسیله اکوکاردیوگرافی ترانس توراسیک [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 109-116]
 • بیماری قلبی مادرزادی بررسی فراوانی اختلال رشد در کودکان 6تا60 ماهه مبتلا به بیماری مادرزادی قلبی در اهواز از سال 1390تا1392 [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 401-409]
 • بیماری مادرزادی قلب بررسی آنژیوگرافی و کاتتریزاسیون قلبی و عوارض حاد آن در کودکان مبتلا به بیماری مادرزادی قلب در بیمارستان گلستان اهواز در سال 1391 [دوره 13، شماره 6، 1393، صفحه 681-688]
 • بیماری مادرزادی قلبی بررسی نفروپاتی ناشی از تزریق مادۀ حاجب به دنبال آنژیوگرافی در کودکان مبتلا به بیماری‌های مادرزادی قلبی [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 1-11]
 • بیماری مرحلۀ پایانی کلیه پاتوفیزیولوژی و درمان کرامپ‌های عضلانی در بیماران همودیالیزی [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 253-260]
 • بیماری مزمن انسدادی ریه بررسی تأثیر تمرین‌های عضلات دمی بر کیفیت زندگی بیماران مزمن انسدادی ریه [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 59-68]
 • بیمار مسن ادنتوژنیک کراتوسیست همراه با تورم در بیمار مسن- گزارش مورد [دوره 17، شماره 6، 1397، صفحه 631-639]
 • بیماری ناتوان‌کننده همراه مقایسة ویژگی‌های بالینی،آزمایشگاهی و رادیولوژیک بیماران دیابتی و غیر دیابتی مبتلا به پنومونی بستری شده در بیمارستان [دوره 11، شماره 6، 1391، صفحه 587-595]
 • بیماری های استفاده از روش‌های اینترونشنال در درمان کودکان کمتر از 15 سال مبتلا به باز بودن مجرای شریانی در بیمارستان شهید چمران اصفهان [دوره 15، شماره 5، 1395، صفحه 531-539]
 • بیماری‌های ایسکمیک قلب فراوانی سندرم متابولیک و عوامل پیشگویی‌کنندة آن در بیماران دیابتی نوع 2 در اهواز [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 163-175]
 • بیماری‌های التهابی روده خصوصیات اپیدمیولوژیک و فراوانی طرح آناتومیکال بیماری کولیت اولسراتیو در مراجعین به بیمارستان امام خمینی (ره) شهر اهواز در سال‌های 1386-1390 [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 276-282]
 • بیماری‌های عروق کرونری بررسی خشم و کیفیت زندگی در بیماران عروق کرونری [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 345-354]
 • بیماری‌های مادرزادی قلبی گزارش مواردی از بستن مجرای شریانی باز با روش غیر جراحی نزد کودکان کمتر از 15 سال در بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 439-446]
 • بند ناف جداسازی و شناسایی سلول‌های بنیادی مزانشیمی ژل وارتون بند ناف انسانی [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 135-145]
 • بهداشت دست بررسی میزان رعایت بهداشت دست توسط کارکنان بخش‌های ICU بیمارستان گلستان اهواز در سال 1392 [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 355-362]
 • به دانه استخراج، تهیه پودر خشک و بررسی‌های فیزیکو شیمیایی موسیلاژ به دانه [دوره 13، شماره 5، 1393، صفحه 557-571]
 • بهره‌وری مقایسۀ بهره‌وری بیمارستانهای دانشگاهی و غیر دانشگاهی اهواز: با استفاده از شاخص مالم کوئیست و تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 13، شماره 6، 1393، صفحه 689-698]
 • بهزیستی ذهنی اثربخشی درمان مبتنی بر کیفیت زندگی بر بهزیستی ذهنی و امیدواری در والدین کودکان مبتلا به اوتیسم [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 53-65]
 • بی‌‌هوازی تأثیر تمرینات هوازی و بی‌هوازی بر هورمون‌های تولید مثل، کورتیزول و پرولاکتین مردان [دوره 10، شماره 5، 1390، صفحه 545-553]
 • بیهوشی بررسی فراوانی خون قابل مشاهده و مخفی روی وسایل بیهوشی و مانیتورینگ در اتاق عمل‎های بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز [دوره 11، شماره 5، 1391، صفحه 489-497]
 • بوپی بررسی اثر تزریق بوپوواکائین داخل پریتوئن بر درد بعد از عمل در بیماران تحت عمل جراحی کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیک [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 233-240]
 • بیوپسی در نارسایی کلیه مقایسه اثر دوز کم استروژن کونژوگه خوراکی با کرایوپرسیپیتات در پیشگیری از خونریزی در بیماران با نارسایی کلیه که بیوپسی کلیه می شوند [دوره 12، شماره 5، 1392، صفحه 509-515]
 • بیوپسی کبد هپاتیت C در مبتلایان به مرحله پایانی بیماری کلیه، تحت درمان با همودیالیز [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 105-116]
 • بوپی‌واکائین بررسی تأثیر تزریق بوپی‌واکائین درکاهش تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی لاپاراسکوپی کله سیستکتومی [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 307-312]
 • بیوفیلم ارزیابی فعالیت ضدقارچی نانوذرة اکسید روی بر علیه بیوفیلم کاندیدا دابلینسیس با روش رنگ [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 69-80]
 • بیومارکر بررسی کارایی پروفایل بیانی ژن‌های CCND2 ،‌PLAB ،PCSK2 وFHL1 جهت افتراق تومورهای کارسینوم پاپیلاری تیروئید از تومورهای خوش‌خیم [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 475-484]

پ

 • پایایی مختصات روان‌سنجی پرسش‌نامۀ زمینه‌یابی سلامت (SF-36) برای استفاده در مولتیپل اسکلروزیس: ارزیابی روان‌سنجی در بیماران ایرانی [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 368-384]
 • پایایی بررسی اعتبار و پایایی آزمون تشخیصی 6 دقیقه پیاده روی در سنجش کارایی دستگاه قلبی- تنفسی پسران به روش آنالیز گازهای تنفسی [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 209-222]
 • پایایی روایی،پایایی، ساختار عاملی و توان تمایزی مقیاس مانیای یانگ بین بیماران افسرده تک قطبی و دوقطبی و جمعیت عمومی [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 333-344]
 • پایایی ویژگی های روان سنجی نسخه ایرانی شا خص عملکرد جنسی مردان [دوره 12، شماره 6، 1392، صفحه 655-663]
 • پایایی بررسی روایی و پایایی پرسش‌نامة ارزشیابی استاد توسط دانشجویان [دوره 10، شماره 6، 1390، صفحه 583-593]
 • پایایی ارزیابی ویژگیهای روانسنجی آزمون رشد حرکتی درشت-نسخه سوم درکودکان کم‌توان ذهنی هفت تا 10 سال شهر تهران [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 81-93]
 • پاپیلاری تیرویید کارسینوما بررسی کارایی پروفایل بیانی ژن‌های CCND2 ،‌PLAB ،PCSK2 وFHL1 جهت افتراق تومورهای کارسینوم پاپیلاری تیروئید از تومورهای خوش‌خیم [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 475-484]
 • پایداری تهیة پودر لیوفلیزه ماست به منظور دستیابی به یک قرص مکمل [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 1-12]
 • پاراتیروئیدکتومی اتفاقی بررسی شیوع پاراتیروئیدکتومی اتفاقی در افراد تحت تیروییدکتومی از سال 1380 لغایت 1395 [دوره 17، شماره 5، 1397، صفحه 559-567]
 • پاراکسوناز-1 اثر شش هفته مصرف آب انار و تمرینات هوازی بر مقادیر پاراکسوناز-1 و نیمرخ چربی پلاسمایی در زنان میانسال دیابتی نوع 2 [دوره 15، شماره 5، 1395، صفحه 591-600]
 • پارامترهای اسپیرومتری بررسی پارامترهای اسپیرومتری دانش‌آموزان دختر راهنمایی چاق در مقایسه با وزن طبیعی [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 263-267]
 • پارامترهای اسپیرومتری مقایسه پارامترهای اسپیرومتری دانش آموزان دختر راهنمایی چاق در مقایسه با وزن طبیعی [دوره 12، شماره 5، 1392، صفحه 541-545]
 • پارچه‌های پلی‌استرو پشمی ارزیابی میزان عبوردهی و فاکتور حفاظتی پرتو پنج نمونه الیاف پارچه‌ای مختلف در برابر پرتوهای فرابنفش [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 41-51]
 • پارکینسون مقایسه اکوستیکی واکه‌های افراشته و افتاده با وضوح ادراکی‌ گفتار در مردان مبتلا به پارکینسون و عادی [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 385-392]
 • پارگی ACL بررسی مقایسه‌ای MRI با دید مستقیم در تشخیص پاتولوژی‌های داخل مفصلی در بیماران با پارگی ACL (یک مطالعۀ گذشته‌نگر) [دوره 14، شماره 6، 1394، صفحه 713-719]
 • پارگی لیگامان متقاطع قدامی تأثیر پروتکل تعدیل‌شده درمان اغتشاشی بر الگوی فعالیت عضلانی و عملکرد بیماران مبتلا به پارگی لیگامان متقاطع قدامی [دوره 10، شماره 6، 1390، صفحه 615-627]
 • پاسخ شنیداری ساقۀ مغز بررسی تطابق آستانۀ پاسخهای پایدار شنوایی و پاسخ شنیداری ساقۀ مغز در نوزادان و کودکان مبتلا به کم‌شنوایی حسی عصبی ملایم و متوسط [دوره 12، شماره 6، 1392، صفحه 685-692]
 • پاسخ‌های پایدار شنوایی بررسی تطابق آستانۀ پاسخهای پایدار شنوایی و پاسخ شنیداری ساقۀ مغز در نوزادان و کودکان مبتلا به کم‌شنوایی حسی عصبی ملایم و متوسط [دوره 12، شماره 6، 1392، صفحه 685-692]
 • پالپ تراپی مقایسه‌ی طول کانال اندازه‌گیری شده توسط اپکس‌یاب الکترونیکی NSK و رادیوگرافی در دندان‌های شیری نکروز در شرایط In vivo [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 393-400]
 • پالپکتومی مقایسۀ اثر ضد میکروبی فرموکرزول،CMCP و کلرهگزیدین 2/0 درصد علیه برخی باکتری‌های دندان‌های شیری عفونی- (مطالعۀ آزمایشگاهی) [دوره 14، شماره 5، 1394، صفحه 515-522]
 • پیامد حاملگی تأثیر مشاوره با زنان در سه ماهة سوم بارداری بر پیامد حاملگی [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 355-363]
 • پپتید c فوق حساس ((hs-CRP بررسی ارتباط سطح سرمی (hs-CRP) High Sensitivity C-Reactive Protein با نتیجۀ آنژیوگرافی عروق کرونر در بیماران دارای تست ورزش مثبت [دوره 11، شماره 5، 1391، صفحه 499-506]
 • پپتید ناتریورتیک مغزی مقایسه‌ی اثرات دو نوع فعالیت هوازی تداومی و تناوبی حاد بر غلظت سرمی پپتید ناتریورتیک مغزی و بارکاری میوکارد در مردان غیرفعال [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 131-141]
 • پیچ‌خوردگی مچ پا بررسی شاخص‌های ثبات وضعیت ایستاده یک‌پا در افراد دچار پیچ خوردگی مچ پا، به هنگام استفاده از باند کشی و بریس تعدیل شده [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 123-133]
 • پراکسایدها مقایسه کارایی روش های مختلف سفید کردن دندان: Home Bleaching ،Laser Bleaching ، In- Office Bleachingو روش ترکیبی (مطالعه آزمایشگاهی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • پراکندگی تعیین اثر تغییر فاصله چشمه تا پوست بر درصد دوز عمقی در درمان آیزوسنتریک در پرتودرمانی با فوتون 6MV [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 317-326]
 • پراکندگی نایکسان کولیماتورها تعیین ضریب تصحیح فرمول استرلینگ (ضریب واداش) با تحلیل فیزیکی در درمان‌های مگاولتاژ [دوره 11، شماره 6، 1391، صفحه 619-624]
 • پرتو الکترونی استفاده از پرتو الکترونی تحت تاثیر میدان مغناطیسی برای بهینه سازی الگوی دوز تجویزی در بیماران تحت رادیوتراپی [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 78-88]
 • پرتودرمانی بررسی تأثیر ناهمگنی بافت ریه بر توزیع دُز نقاط قبل و بعد از ریه در الکترون‌درمانی [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 315-326]
 • پرتو درمانی اثر پرتو درمانی به گردن بر کیفیت صدای بیمار [دوره 11، شماره 5، 1391، صفحه 519-525]
 • پرتو فرابنفش ارزیابی میزان عبوردهی و فاکتور حفاظتی پرتو پنج نمونه الیاف پارچه‌ای مختلف در برابر پرتوهای فرابنفش [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 41-51]
 • پرتونگاری بایت وینگ تعیین جنسیت با استفاده از مقایسه ضخامت دندان‌های پر مولر و مولر اول دائمی ماگزیلا به وسیله پرتونگاری بایت وینگ دیجیتال [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 175-183]
 • پرتوهای الکترونی بهینه‌سازی درصد دز عمقی در الکترون‌تراپی از طریق ترکیب پرتوهای الکترونی با انرژی‌ها و سهم‌های متفاوت [دوره 14، شماره 5، 1394، صفحه 571-580]
 • پرتوهای الکترونی تعیین نقطة مؤثر اندازه‌گیری در اتاقک یونیزاسیون استوانه‌ای برای پرتوهای الکترونی با انرژی‌های مختلف [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 169-176]
 • پرتوهای فوتونی مگاولتاژی اعتبارسنجی شتاب دهنده واریان شبیه سازی شده با استفاده از کد BEAMnrc برای انرژی 6MeV [دوره 15، شماره 5، 1395، صفحه 551-561]
 • پرتوهای یونیزان بررسی اثر محافظت‌کنندگی لیکوپن، برآسیب‌های کروموزومی و مرگ سلولی ناشی از تابش پرتوهای یونیزان در سلول‌های فیبروبلاست انسانی در محیط کشت [دوره 10، شماره 5، 1390، صفحه 573-581]
 • پرخاشگری اثر بخشی گروه درمانی شناختی - رفتاری بر اختلال بی‌اعتنایی- مقابله‌ای و پرخاشگری دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر اهواز [دوره 12، شماره 6، 1392، صفحه 723-734]
 • پرخیشومی نارسایی دریچه کامی- حلقی نشانه مشکوک به میوپاتی مادرزادی [دوره 16، شماره 5، 1396، صفحه 591-598]
 • پرخیشومی نارسایی دریچه کامی-حلقی نشانه مشکوک به میوپاتی مادرزادی: گزارش موردی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پردازش تصویر ارزیابی دقت تشخیصی رادیوگرافی دیجیتال PSP با پردازش معمولی و معکوس درضایعات پری اپیکال [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 263-272]
 • پردازش تصویر بررسی تاثیر فیلترهای پردازش تصویر دیجیتال بر روی تشخیص لندمارک های رادیوگرافی لترال سفالومتری [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 354-366]
 • پردازش تصویر مقایسۀ کیفیت تشخیصی ساختارهای آناتومیک و کیفیت کلی تصویر با استفاده از روش-های مختلف پردازش تصاویر پزشکی در رادیوگرافی پانورامیک دیجیتال مستقیم [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 376-387]
 • پردازش معکوس ارزیابی دقت تشخیصی رادیوگرافی دیجیتال PSP با پردازش معمولی و معکوس درضایعات پری اپیکال [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 263-272]
 • پردنیزولون درمان گلومرولواسکلروز فوکال و سگمنتال اولیه [دوره 12، شماره 6، 1392، صفحه 645-653]
 • پر سیاوشان (Adiantum capillus – veneris) بررسی اثرجهش زایی عصاره ی متانولی گیاه پرسیاوشان (Adiantum capillus – veneris) با تست ایمز( Ames test ) [دوره 12، شماره 5، 1392، صفحه 547-557]
 • پرس‌پذیری بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی، تراکم‌پذیری و حرکتی پودر و قرص مکیدنی موسیلاژ به دانه [دوره 13، شماره 6، 1393، صفحه 731-740]
 • پرستار استرس شغلی در پرستاران بخش اورژانس بیمارستان گلستان و امام خمینی در اهواز [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 296-300]
 • پرستار مقایسۀ استرس پس از سانحه و استفاده از مکانیزم‌های دفاعی در پرستاران شاغل در بخش سوختگی و کارکنان آتش‌نشانی اهواز [دوره 13، شماره 6، 1393، صفحه 665-670]
 • پرستاران بررسی ارتباط آگاهی با میزان رعایت اصول استاندارد در کار با داروهای شیمی درمانی در کارکنان پرستاری [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 169-179]
 • پرستاران زن بررسی اثربخشی مدیریت استرس به شیوۀ شناختی_رفتاری بر فرسودگی شغلی پرستاران زن شاغل در برخی بیمارستان‌های علوم پزشکی اهواز با کنترل نوبت کاری [دوره 12، شماره 6، 1392، صفحه 705-714]
 • پرسشنامه اضطراب همیلتون اثر آماده سازی روانی بر کاهش اضطراب ناشی از کاتتریزاسیون قلبی [دوره 13، شماره 5، 1393، صفحه 521-532]
 • پرسشنامه پرسشنامه‌ی ENSS استرس شغلی در پرستاران بخش اورژانس بیمارستان گلستان و امام خمینی در اهواز [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 296-300]
 • پرسش‌نامه ترس از تصویر بدنی بررسی ارتباط بین تصویر بدنی و درخواست و تمایل به انجام رینوپلاستی در دانشجویان دختر [دوره 11، شماره 6، 1391، صفحه 665-673]
 • پرسشنامه سلامت جنسی مردان ویژگی های روان سنجی نسخه ایرانی شا خص عملکرد جنسی مردان [دوره 12، شماره 6، 1392، صفحه 655-663]
 • پرسشنامه مقیاس اسپاستیسیتی مولتیپل اسکلروزیس(MSSS-88) بررسی تکرارپذیری و اعتبار سنجی نسخه فارسی معادل سازی شده مقیاس اسپاستیسیتی مولتیپل اسکلروزیس در بیماران ایرانی مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 197-208]
 • پرسش‌نامۀ SF-36 مختصات روان‌سنجی پرسش‌نامۀ زمینه‌یابی سلامت (SF-36) برای استفاده در مولتیپل اسکلروزیس: ارزیابی روان‌سنجی در بیماران ایرانی [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 368-384]
 • پرسیکا مقایسه اثر دهانشویه جفتکس(Jaftex )با پرسیکا بر میزان PH بزاق و ظرفیت بافری بزاق در دانشجویان و مراجعین کلینیک دندانپزشکی بیمارستان سینا اهواز [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 13-21]
 • پرشترمرغ تعیین پارامترهای بهینه در حذف فنل از پساب صنایع با استفاده از پر شترمرغ [دوره 11، شماره 5، 1391، صفحه 457-466]
 • پرفشاری خون اثربخشی آموزش نظری محور بر تبعیت از دستورات دارویی در سالمندان مبتلا به پرفشاری خون [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 161-174]
 • پرفنازین مقایسة اثر افزودن الانزاپین در مقابل پرفنازین بر درمان نگهدارندة بیماران دو قطبی نوع یک [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 49-56]
 • پرفوراسیون بررسی آزمایشگاهی استحکام باند پیوند MTA به عاج دریک سوم میانی ریشه در سه دورۀ زمانی یک هفته،یک ماهه و دو ماهه [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 257-263]
 • پره اکلامپسی بررسی میزان اختلالات عملکردی تیروئیدی در بیماران پره اکلامپسی [دوره 16، شماره 5، 1396، صفحه 565-573]
 • پره اکلامپسی بررسی میزان اختلالات عملکردی تیروئیدی در بیماران پره اکلامپسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پره مولر تعیین جنسیت با استفاده از مقایسه ضخامت دندان‌های پر مولر و مولر اول دائمی ماگزیلا به وسیله پرتونگاری بایت وینگ دیجیتال [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 175-183]
 • پروبیوتیک میزان بقای باکتری‌های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم لاکتیس در ماست‌های پروبیوتیک [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 357-364]
 • پروبیوتیک تأثیر یک دوره مصرف مکمل پروبیوتیک بر میزان مالون دی آلدهید، ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و اسید لاکتیک در زنان فوتسالیست [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 159-167]
 • پروبیوتیک بررسی خاصیت تجمع‌ پذیری و ضد اتصالی سویه‌های منتخب پروبیوتیکی و نانو ذرات سلنیوم با گونه‌های بالینی و استاندارد پاتوژن‌های شاخص [(مقالات آماده انتشار)]
 • پروبیوتیک بررسی خاصیت تجمع‌پذیری و ضد اتصالی سویه‌های منتخب پروبیوتیکی و نانو ذرات سلنیوم با گونه‌های بالینی و استاندارد پاتوژن‌های شاخص [دوره 17، شماره 6، 1397، صفحه 583-595]
 • پروپرانولول مقایسۀ اثر و عوارض مقادیر مختلف پروپرانولول به‌همراه متیل فنیدیت در کودکان 6-12 سالۀ مبتلا به اختلال بیش‌فعالی-کم‌توجهی [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 390-398]
 • پروپرانولول بررسی اثر پروپرانولول خوراکی (ایندرال) روی درد قفسه‌ی سینه کودکان با برگشت خون از دریچه‌ی تریکوسپید [دوره 17، شماره 4، 1397، صفحه 347-354]
 • پروتز مور بررسی نتایج درمان شکستگی گردن فمور بالغین به روش همی آرتروپلاستی با پروتز مور از سال 1388-1383 در بیمارستان‌های امام خمینی و رازی اهواز [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 213-221]
 • پروتکل آستراند اعتبارسنجی مقیاس RPE 6-20 بورگ بر اساس ضربان قلب در کارگران مرد بخش صنعت شهرستان شیراز [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 1-10]
 • پروتئین شوک حرارتی 70 مقایسه اثر تمرینات ترکیبی (مقاومتی- تناوبی) شدت بالا و متوسط بر سطح پروتئین شوک حرارتی 70 سرم و کنترل قند خون در زنان چاق مبتلا به دیابت نوع II [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 255-265]
 • پروتئین فسفولمبان اثر تمرین اینتروال شدید و ورزش هوازی بر محتوی پروتئینی SERCA2a و فسفولمبان در عضلات تندانقباض و کند‌انقباض موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 315-328]
 • پروتئین واکنشگر C تاثیر دو هفته تمرین مقاومتی با و بدون انسداد عروق دست بر سطوح سرمی پروتئین واکنشگرC و لاکتات دهیدروژناز دختران فعال [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 223-232]
 • پروتئین واکنش‌گر C مقایسۀ شدت‌های مختلف یک جلسه فعالیت ترکیبی )هوازی و مقاومتی( بر میزان پروتئین واکنشی فاز حاد مردان فعال [دوره 13، شماره 6، 1393، صفحه 617-626]
 • پروتئینوری ارتباط یافته‌های سنتی‌گرافی کلیه با یافته‌های بالینی و آزمایشگاهی در کودکان مبتلا به عفونت تب‌دار مجاری ادراری [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 35-42]
 • پریودنتیت آنتی اکسیدان های بزاق و بیماری پریودنتال [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 277-283]
 • پریودونتیت مروری بر بوی بد دهان (هالیتوزیس) [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 355-368]
 • پروژسترون اثر تجویز درون صفاقی ویتامین ب3 (نیاسین) بر مدل افسردگی پس از زایمان در موش های سوری ماده بالغ [دوره 17، شماره 4، 1397، صفحه 449-456]
 • پروستات قابلیت MRS در افتراق ضایعات خوش خیم و بدخیم پروستات [دوره 17، شماره 4، 1397، صفحه 355-365]
 • پروفایل لیپیدی تاثیر تمرین هوازی و مصرف گزنه بر پروفایل لیپیدی و قند خون ناشتا در زنان میانسال مبتلا به دیابت نوع دوم [دوره 15، شماره 6، 1395، صفحه 507-516]
 • پروفایل لیپیدی تاثیر شش هفته تمرین تناوبی با شدت بالا همراه با مکمل دهی ال-کارنتین بر پروفایل لیپیدی مردان دارای اضافه وزن [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 233-242]
 • پروفایل لیپیدی بررسی اثر جنیستئین به همراه محدودیت کالری بر اصلاح پروفایل لیپیدی، گلوکز و فاکتورهای التهابی در موش‌های چاق‌شده با رژیم پرچرب [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 57-67]
 • پروفایل لیپیدی تأثیر تمرینات قدرتی بر برخی شاخص‌های آنتروپومتریک و پروفایل لیپیدی پلاسما در مردان مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه‌کننده به بیمارستان گلستان اهواز [دوره 13، شماره 6، 1393، صفحه 709-720]
 • پرولاکتین تأثیر تمرینات هوازی و بی‌هوازی بر هورمون‌های تولید مثل، کورتیزول و پرولاکتین مردان [دوره 10، شماره 5، 1390، صفحه 545-553]
 • پزشک تطبیق مسؤولیت کیفری پزشکان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 [دوره 12، شماره 6، 1392، صفحه 735-739]
 • پزشکان مسلمان سیر تکامل پزشکی و داروسازی در دنیا 2 ـ از جندی شاپور تا اروپای جدید و آمریکا [دوره 12، شماره 6، 1392، صفحه 629-643]
 • پزشکی قدیم و جدید سیر تکامل پزشکی و داروسازی در دنیا 2 ـ از جندی شاپور تا اروپای جدید و آمریکا [دوره 12، شماره 6، 1392، صفحه 629-643]
 • پست کامپوزیتی‌تقویت‌شده‌ با رشته‌ فایبر‌ مقایسة آزمایشگاهی استحکام باند پست‌های کامپوزیتی تقویت‌شده با رشته‌های فایبر با سه نوع سمان رزینی مختلف [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 131-140]
 • پست و کور بررسی آزمایشگاهی مقاومت به شکست عمودی در دندان‌های ترمیم شده با چهار نوع سیستم پست و کور [دوره 12، شماره 5، 1392، صفحه 531-540]
 • پیشرفت تحصیلی بررسی ارتباط بین سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 405-413]
 • پیشرفت تحصیلی بررسی میزان هوش هیجانی و ارتباط آن با برخی متغیرهای جمعیت شناختی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی دزفول [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 283-292]
 • پیش‌سازۀ سنگ‌های مجاری ادراری بررسی فراوانی نسبی برخی ترکیبات شیمیایی تشکیل‌دهندۀ سنگ‌های مجاری ادراری در بیماران مراجعه‌کننده به آزمایشگاه‌های تشخیص طبی استان خوزستان [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 117-126]
 • پیش‌گیری فراوانی نسبی سوء رفتار با زنان متأهل مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی شهر اهواز و عوامل مرتبط با آن [دوره 11، شماره 5، 1391، صفحه 477-487]
 • پیش‌گیری از بیماری‌ها تولید نانوذرات Al2O3 آلاییده‌شده با Ag برای کاربردهای زیستی [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 25-29]
 • پیلاتس تأثیر تمرینات پیلاتس بر ترکیب بدن، نیمرخ لیپیدی و برخی شاخص‌های آمادگی جسمانی زنان چاق غیرفعال [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 49-61]
 • پیلاتس اثر 8 هفته تمرینات نروفیدبک و پیلاتس بر تعادل کودکان مبتلا به سندروم داون [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 225-233]
 • پلی‌فنل بررسی ترکیبات فنولی و ظرفیت آنتی‌اکسیدانتی عصارة متانولی پیاز موسیر (Allium hirtifolium Boiss) [دوره 11، شماره 6، 1391، صفحه 625-634]
 • پلی مورفیسم بررسی نقش مارکر های پلی مورفیک BCL11A و HBS1L-MYB در افزایش هموگلوبین جنینی افراد ناقل و مبتلا به تالاسمی بتا در جنوب ایران- خوزستان [دوره 16، شماره 6، 1396، صفحه 611-619]
 • پلی مورفیسم بررسی پلی مورفیسم پروموتور ژن MDM2(SNP309) در مبتلایان به لوسمی حاد میلوئیدی در استان خوزستان [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 187-194]
 • پلی مورفیسم بررسی نقش مارکر های پلی مورفیک BCL11A و HBS1L-MYB در افزایش هموگلوبین جنینی افراد ناقل و مبتلا به تالاسمی بتا در جنوب ایران-خوزستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • پلی مورفیسم rs13266634 بررسی پراکندگی پلی مورفیسم ژن SLC30A8 (rs13266634)در بیماران دیابتی نوع 2 در غرب استان مازندران- ایران [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 63-70]
 • پلی‌مورفیسم‌های rs731236 و rs7975232 بررسی همراهی پلی‌مورفیسم‌های rs731236 و rs7975232 ژن VDR با MS در جمعیت استان خوزستان [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 455-465]
 • پله قابلیت اطمینان پارامترهای سیگنال الکترومایوگرافی در حرکت روی پله و سطح شیبدار [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 307-316]
 • پیلونفریت حاد ارتباط یافته‌های سنتی‌گرافی کلیه با یافته‌های بالینی و آزمایشگاهی در کودکان مبتلا به عفونت تب‌دار مجاری ادراری [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 35-42]
 • پلئومورفیک آدنوما بررسی ایمونو هیستوشیمیایی بروز مارکر p63 در تومور بزاقی پلئومورفیک آدنوما و موکواپیدرموئید کارسینوما [دوره 11، شماره 5، 1391، صفحه 541-548]
 • پمپ کلسیمی آ.ت.پ آز شبکه سارکوپلاسمی (SERCA2a ) اثر تمرین اینتروال شدید و ورزش هوازی بر محتوی پروتئینی SERCA2a و فسفولمبان در عضلات تندانقباض و کند‌انقباض موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 315-328]
 • پمفیگوس ولگاریس گزارش یک مورد بیماری پمفیگوس ولگاریس با تظاهرات بالینی شبیه آبله مرغان [دوره 13، شماره 5، 1393، صفحه 609-615]
 • پنتیلن تترازول بررسی اثر تجویز درون صفاقی عصاره هیدروالکلی گیاه چویل بر صرع ناشی از پنتیلن تترازول PTZ ) ) در موش سفید کوچک آزمایشگاهی نر [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 107-114]
 • پنوماتوز سیستوئید روده‌ای پنوماتوز کولون: گزارش یک مورد [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 335-339]
 • پنوماتوزکولی پنوماتوز کولون: گزارش یک مورد [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 335-339]
 • پنومو پریتوئن پنوماتوز کولون: گزارش یک مورد [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 335-339]
 • پنومونی اکتسابی از جامعه مقایسة ویژگی‌های بالینی،آزمایشگاهی و رادیولوژیک بیماران دیابتی و غیر دیابتی مبتلا به پنومونی بستری شده در بیمارستان [دوره 11، شماره 6، 1391، صفحه 587-595]
 • پنومونی عارضه‌دار مقایسة ویژگی‌های بالینی،آزمایشگاهی و رادیولوژیک بیماران دیابتی و غیر دیابتی مبتلا به پنومونی بستری شده در بیمارستان [دوره 11، شماره 6، 1391، صفحه 587-595]
 • پهنای سینوس کرونر مقایسه پهنای سینوس کرونر بیماران مبتلا به تنگی عروق کرونر با افراد سالم به وسیله اکوکاردیوگرافی ترانس توراسیک [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 109-116]
 • پودر استخراج، تهیه پودر خشک و بررسی‌های فیزیکو شیمیایی موسیلاژ به دانه [دوره 13، شماره 5، 1393، صفحه 557-571]
 • پوست مار تهیۀ ژل آنتی‌سلولیت آمینوفیلین و بررسی اثر جذب‌افزایی دی_لیمونن و اتانول بر میزان جذب پوستی دارو در مدل پوست مار [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 283-292]
 • پوسیدگی بررسی ارتباط بین نوع نهفتگی مولر سوم مندیبل و پوسیدگی سطح دیستال مولر دوم مندیبل [دوره 16، شماره 5، 1396، صفحه 547-553]
 • پوسیدگی دندان ارتباط عادات غذایی و شاخص توده بدنی با پوسیدگی دندان درکودکان 6-4 ساله مهدکودک های شهر اهواز [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 91-102]
 • پوسیدگی دندان دانش، نگرش و رفتار والدین در خصوص اثر کاربرد مکمل آهن بر روی تغییر رنگ و پوسیدگی دندان؛ سال 1393،اهواز [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 159-169]
 • پوسیدگی دندانی تأثیر فیلترهای پردازش تصویر در شناسایی پوسیدگی پروگزیمال در رادیوگرافی بایت وینگ دیجیتال [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 170-180]
 • پوسیدگی دندانی مقایسه دقت رادیوگرافی دیجیتال و معمولی در تشخیص پوسیدگی های راجعه: مطالعه ی آزمایشگاهی [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 101-109]
 • پوسیدگی راجعۀ پروگزیمال تأثیر فیلترهای مختلف پردازش تصویر در شناسایی پوسیدگی‌های راجعۀ پروگزیمال در رادیوگرافی بایت‌وینگ دیجیتال [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 157-168]
 • پیوند عضو هپاتیت C در مبتلایان به مرحله پایانی بیماری کلیه، تحت درمان با همودیالیز [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 105-116]
 • پیوند مغز استخوان تازه‌های لوسمی میلومونوستیک نوجوانان و گزارش یک مورد [دوره 12، شماره 6، 1392، صفحه 441-450]

ت

 • تاب آوری تاثیر خنده درمانی کاتاریا بر میزان خشم و تاب آوری کارکنان: مطالعه نیمه تجربی در یک مجتمع پتروشیمی [دوره 17، شماره 4، 1397، صفحه 427-437]
 • تایپینگ مولکولی گوناگونی ژنتیکی ایزوله های سالمونلا انتریکا سرووار انتریتیدیس جمع آوری شده از مراکز درمانی شهر کرمان با استفاده از روش ERIC-PCR [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 53-63]
 • تاخیر حرکتی روایی و پایایی آزمون رشد حرکتی درشت- نسخه سوم در کودکان سه تا 10 سال شهر اهواز [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 379-391]
 • تاریخ پزشکی سیر تکامل پزشکی و داروسازی در دنیا 1 ـ از بین النهرین تا جندی شاپور [دوره 12، شماره 5، 1392، صفحه 453-465]
 • تاریخ داروسازی سیر تکامل پزشکی و داروسازی در دنیا 2 ـ از جندی شاپور تا اروپای جدید و آمریکا [دوره 12، شماره 6، 1392، صفحه 629-643]
 • تالاسمی بتا بررسی نقش مارکر های پلی مورفیک BCL11A و HBS1L-MYB در افزایش هموگلوبین جنینی افراد ناقل و مبتلا به تالاسمی بتا در جنوب ایران- خوزستان [دوره 16، شماره 6، 1396، صفحه 611-619]
 • تالاسمی بتا بررسی نقش مارکر های پلی مورفیک BCL11A و HBS1L-MYB در افزایش هموگلوبین جنینی افراد ناقل و مبتلا به تالاسمی بتا در جنوب ایران-خوزستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • تیبیا بررسی واکنش التهابی بافت همبند استخوان خرگوش به MTA سفید و سمان پرتلند [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 335-343]
 • تبدیل موجک ارزیابی روش تصویربرداری حرارتی در جهت تشخیص و گریدینگ واریکوسل به کمک ویژگی های تبدیل موجک [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 71-84]
 • تبعیت دارویی اثربخشی آموزش نظری محور بر تبعیت از دستورات دارویی در سالمندان مبتلا به پرفشاری خون [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 161-174]
 • تیپینگ بررسی اثر تیپینگ کشکک بر تعادل بیماران مبتلا به سندرم درد کشککی_رانی [دوره 14، شماره 5، 1394، صفحه 589-597]
 • تیپ های شخصیتی تاثیر تیپ های شخصیتی در ترس از زایمان و خودکارآمدی درد در زنان باردار [دوره 17، شماره 6، 1397، صفحه 583-595]
 • تجزیۀ سنگ بررسی فراوانی نسبی برخی ترکیبات شیمیایی تشکیل‌دهندۀ سنگ‌های مجاری ادراری در بیماران مراجعه‌کننده به آزمایشگاه‌های تشخیص طبی استان خوزستان [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 117-126]
 • تجمع پذیری بررسی خاصیت تجمع‌ پذیری و ضد اتصالی سویه‌های منتخب پروبیوتیکی و نانو ذرات سلنیوم با گونه‌های بالینی و استاندارد پاتوژن‌های شاخص [(مقالات آماده انتشار)]
 • تجمع پذیری بررسی خاصیت تجمع‌پذیری و ضد اتصالی سویه‌های منتخب پروبیوتیکی و نانو ذرات سلنیوم با گونه‌های بالینی و استاندارد پاتوژن‌های شاخص [دوره 17، شماره 6، 1397، صفحه 583-595]
 • تحلیل خارجی توانایی تشخیصیCone-beam Computed Tomography در ارزیابی تحلیل خارجی ریشه [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 419-428]
 • تحلیل ریشه مقایسة دقت تشخیصی تصاویر توموگرافی کامپیوتری با اشعة مخروطی (Cone Beam Computed Tomography(CBCT)) و رادیوگرافی پری‌اپیکال در ضایعات تحلیل داخلی ریشه [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 253-261]
 • تحمل به فعالیت تاثیرهشت هفته تمرین هوازی روی برخی شاخص های قلبی تنفسی و تحمل فعالیت زنان مبتلا به آسم مزمن دارای اضافه وزن [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 279-291]
 • ترانس‌سینامیک اسید تأثیر ترانس‌سینامیک اسید بر شاخص‌های آپوپتوزی در سلول‌های سرطانی رده ی MCF-7 [دوره 15، شماره 6، 1395، صفحه 663-676]
 • ترانگزامیک اسید ارزیابی اثر ترانگزامیک اسید در میزان اتلاف خون در بیماران تحت اعمال جراحی درمان شکستگی‌های دوطرفۀ فک تحتانی [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 448-454]
 • ترس از زایمان تاثیر تیپ های شخصیتی در ترس از زایمان و خودکارآمدی درد در زنان باردار [دوره 17، شماره 6، 1397، صفحه 583-595]
 • تریسموس بررسی تأثیر جراحی دندان عقل نهفته، بر میزان باز شدن دهان [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 41-49]
 • ترکیبات سیتوتوکسیک بررسی اثرات سیتوتوکسیک در متابولیت‌های تولیدشده به‌وسیلۀ اکتینومیست‌ها [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 347-355]
 • ترکیبات سولفور فرار مروری بر بوی بد دهان (هالیتوزیس) [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 355-368]
 • ترکیبات فعال زیستی بررسی اثرات سیتوتوکسیک در متابولیت‌های تولیدشده به‌وسیلۀ اکتینومیست‌ها [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 347-355]
 • ترکیبات‌ فنولی ترکیبات پلی‏فنلی و اثرات ضد رادیکال هیدروکسیل عصاره‌های آبی و متانولی میوة خرما Phoenix Dactylifera L. کولتیوار دیری [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 185-192]
 • ترکیب بدن تاثیر تمرینات هوازی تناوبی بر سطوح سرمی 25- هیدروکسی ویتامینD و شاخص‌های پیکرسنجی زنان چاق ودارای اضافه وزن [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 37-48]
 • ترکیب بدن تأثیر تمرینات پیلاتس بر ترکیب بدن، نیمرخ لیپیدی و برخی شاخص‌های آمادگی جسمانی زنان چاق غیرفعال [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 49-61]
 • ترکیب بدنی مقایسه‌ی تمرینات مقاومتی TRX و سنتی بر برخی شاخص‌های ترکیب بدن و تعادل مردان غیر فعال [دوره 16، شماره 6، 1396، صفحه 621-630]
 • تری گلیسیرید مقایسه تاثیر فعالیت هوازی حاد با شدت کم و متوسط بر نیمرخ لیپیدی مردان سالمند دارای اضافه وزن [دوره 14، شماره 6، 1394، صفحه 693-702]
 • تری‌گلیسرید بالا شیوع سندرم تری‌گلیسرید (TG) بالا و کلسترول HDL پایین و نسبت TG/HDL بالا در افراد بزرگسال شهر اهواز [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 85-93]
 • ترمیم بانکارت بررسی نتایج درمان جراحی بی ثباتی قدامی مفصل شانه به روش کپسولورافی بانکارت در بیماران عمل شده در بیمارستان‌های رازی و امام خمینی اهواز طی سال‌های90 -1380 [دوره 12، شماره 6، 1392، صفحه 677-684]
 • ترمیم موقت بررسی آزمایشگاهی ریزنشت تاجی چهار نوع مادۀ پر‌کنندۀ تاج دندان با روش نفوذ رنگ [دوره 10، شماره 6، 1390، صفحه 605-613]
 • ترموگرافی ارزیابی روش تصویربرداری حرارتی در جهت تشخیص و گریدینگ واریکوسل به کمک ویژگی های تبدیل موجک [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 71-84]
 • ترومای ثانویه مقایسۀ اثربخشی آموزش تکنیک‌های شناختی-رفتاری و آموزش طرحواره محور بر تعدیل علایم ترومای ثانویه در همسران جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از آسیب [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 187-200]
 • ترومای زانو یافته های MRI در مبتلایان به پارگی رباط صلیبی قدامی [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 87-92]
 • ترومای مغزی شدید مقایسه تغییرات هورمونهای تیروئید در بیماران دچار ضربه مغزی شدید که تحت عمل کرانیوتومی قرار گرفتند با بیمارانی که کرانیوتومی نشدند [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 1-9]
 • تیروئیدکتومی بررسی شیوع پاراتیروئیدکتومی اتفاقی در افراد تحت تیروییدکتومی از سال 1380 لغایت 1395 [دوره 17، شماره 5، 1397، صفحه 559-567]
 • تست ایمز (Ames test) بررسی اثرجهش زایی عصاره ی متانولی گیاه پرسیاوشان (Adiantum capillus – veneris) با تست ایمز( Ames test ) [دوره 12، شماره 5، 1392، صفحه 547-557]
 • تست تماس مستقیم بررسی مقایسه ای خاصیت آنتی باکتریال سه نوع سمان د ندانی به روش تماس مستقیم [دوره 12، شماره 5، 1392، صفحه 607-620]
 • تست درجه‌بندی میشیگان بررسی ارتباط نوروپاتی دیابتی و عوامل خطر همراه در بیماران دیابتی نوع دو مراجعه‌کننده به کلینیک دیابت بیمارستان گلستان اهواز [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 141-147]
 • تستسترون تأثیر تمرینات هوازی و بی‌هوازی بر هورمون‌های تولید مثل، کورتیزول و پرولاکتین مردان [دوره 10، شماره 5، 1390، صفحه 545-553]
 • تست فرمالین بررسی اثر عصاره هیدروالکلی اندام های هوایی گیاه پنیرک) (Malva Parviflora بر درد در موش صحرایی نر [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 95-105]
 • تست‌های سختی‌سنجی مقایسة لابراتواری میزان سختی یک نوع کامپوزیت Core، در دو روش مختلف قراردهی [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 27-34]
 • تست واینلند مقایسة تأثیر عمل جراحی کاشت حلزون شنوایی، برنامة توانبخشی متعاقب آن و نقش سن در ارتقای رشد اجتماعی کودکان ناشنوای 9-6 سالة مرکز کاشت حلزون شنوایی فارس با کودکان عادی [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 177-184]
 • تست ورزش مثبت بررسی ارتباط سطح سرمی (hs-CRP) High Sensitivity C-Reactive Protein با نتیجۀ آنژیوگرافی عروق کرونر در بیماران دارای تست ورزش مثبت [دوره 11، شماره 5، 1391، صفحه 499-506]
 • تستوسترون بررسی اثر عصارۀ آبی برگ کرفس بر پارامترهای خونی و سطح تستوسترون سرم در موش صحرایی نر [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 430-436]
 • تشخیص رایانه‌ای تشخیص رایانه‌ای انگل مالاریا با استفاده از روش‌های شناسایی الگو [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 66-74]
 • تصاویر فیلتر شده تأثیر فیلترهای پردازش تصویر در شناسایی پوسیدگی پروگزیمال در رادیوگرافی بایت وینگ دیجیتال [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 170-180]
 • تصاویر فیلتر شده تأثیر فیلترهای مختلف پردازش تصویر در شناسایی پوسیدگی‌های راجعۀ پروگزیمال در رادیوگرافی بایت‌وینگ دیجیتال [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 157-168]
 • تصفیه آب مقایسۀ میزان غلظت فلوراید آب‌های ورودی به تصفیه‌خانه‌های آب آشامیدنی شمارۀ 1 و 2 شهر اهواز وآب‌های خروجی از آن‌ها پس از فرآیند تصفیۀ آب آشامیدنی در سال 1389 [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 231-243]
 • تصفیه آب مقایسۀ گند زدایی آب با استفاده از تابش اشعۀ خورشیدی و کلر مادر در حذف باکتری‌ اشرشیاکلی [دوره 13، شماره 6، 1393، صفحه 651-664]
 • تصویر برداری از اسناد طراحی الگوی استفاده از تصویربرداری اسناد برای نگهداری مدارک پزشکی [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 245-263]
 • تصویرتن بررسی ارتباط بین تصویر بدنی و درخواست و تمایل به انجام رینوپلاستی در دانشجویان دختر [دوره 11، شماره 6، 1391، صفحه 665-673]
 • تصویرسازی نقش تصویرسازی سقف بیمارستان کودکان در بهبود وضعیت روحی آنان [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 437-445]
 • تطابق یافته مقایسه اثر تکلیف شناختی بر کنترل وضعیتی پویا در افراد مبتلا به بی ثباتی عملکردی مچ پا. تطابق یافته و سالم. [دوره 17، شماره 6، 1397، صفحه 597-606]
 • تطابق لبه‌ای‌ بررسی کارایی بالینی و تطابق لبه‌ای حفرات ترمیم‌شده با کامپوزیت Tetric N- Ceram Bulk Fill به‌وسیلۀ دو دستگاه LED مرسوم و LED نسل سوم [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 179-186]
 • تطابق مارجینال مقایسۀ تطابق مارجینال کوپینگ‌های زیرکونیایی ساخته شده از روی قالب و کست بوسیلۀ دستگاه CAD/CAM [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 245-254]
 • تظاهرات بالینی زودرس بررسی 5 سالۀ علایم بالینی و علل زمینه‌ای سینوزیت قارچی مهاجم در اهواز [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 129-134]
 • تظاهرات دهانی تظاهرات دهانی بدخیمی‌های خونی [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 478-485]
 • تعادل بررسی اثر تیپینگ کشکک بر تعادل بیماران مبتلا به سندرم درد کشککی_رانی [دوره 14، شماره 5، 1394، صفحه 589-597]
 • تعادل تأثیر 12 هفته تمرین مقاومتی پیش‌رونده بر تعادل، خستگی و ناتوانی جسمانی زنان مبتلا به ام‌اس [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 159-167]
 • تعادل تأثیر ارتز پاسچرترینینگ ساپورت بر خطر زمین خوردن سالمندان مبتلا به هایپرکایفوز ستون فقرات [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 135-146]
 • تعادل تعیین ابزارهای بالینی مناسب جهت تشخیص زود هنگام افراد در معرض خطر افتادن [دوره 10، شماره 6، 1390، صفحه 647-655]
 • تعادل تأثیر تمرین دوگانه پیش رونده بر عملکرد حرکتی، وضعیت شناختی و خطر زمین خوردن در سالمندان مبتلا به اختلال شناختی خفیف و سالم [دوره 16، شماره 6، 1396، صفحه 599-609]
 • تعادل مقایسه‌ی تمرینات مقاومتی TRX و سنتی بر برخی شاخص‌های ترکیب بدن و تعادل مردان غیر فعال [دوره 16، شماره 6، 1396، صفحه 621-630]
 • تعادل اثر 8 هفته تمرینات نروفیدبک و پیلاتس بر تعادل کودکان مبتلا به سندروم داون [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 225-233]
 • تعادل اثر تمرین درمانی در آب (با و بدون کینزیوتیپ) بر درد، ناتوانی، تعادل پایدار و کیفیت زندگی زنان مبتلا به سندروم درد کشککی-رانی [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 265-276]
 • تعادل‌سنج طراحی و ساخت دستگاه تعادل‌سنج Instrumented Wobble Boardو بررسی تکرارپذیری پارامترهای خروجی آن [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 160-167]
 • تعادل‌سنجی بررسی شاخص‌های ثبات وضعیت ایستاده یک‌پا در افراد دچار پیچ خوردگی مچ پا، به هنگام استفاده از باند کشی و بریس تعدیل شده [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 123-133]
 • تعارضات زناشویی بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی به شیوۀ شناختی رفتاری بر نقش افزایش صمیمیت و زناشویی زوجین [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 223-229]
 • تعداد زایمان‌ها بررسی ارتباط بین تعداد زایمان‌ها و سندرم متابولیک در زنان یائسة غیر‌چاق [دوره 10، شماره 5، 1390، صفحه 555-562]
 • تعیین توالی شناسایی جهش‌های H274Y و R292K ویروس‌های آنفلوانزا A/H3N2 مقاوم به داروی مهارکننده نورامینیداز با روش تعیین توالی [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 458-462]
 • تعیین توالی DNA بررسی فراوانی انواع جهش های ژن بتاگلوبین در بیماران بتا تالاسمی ماژور و اینترمدیا مراجعه کننده به بیمارستان شفای اهواز در سالهای 1390_1395 [دوره 17، شماره 4، 1397، صفحه 387-400]
 • تعویض کامل مفصل هیپ؛سیستم امتیاز دهی تعدیل شده هریس بررسی تأثیر کوتاه‌مدت میزان زاویۀ Inclination کاپ استابولوم بر نتایج درمانی بیماران Total hip Arthroplasty در بیماران عمل شده در بیمارستان رازی اهواز در طی سال‌های 1392-1391 [دوره 13، شماره 6، 1393، صفحه 699-707]
 • تغذیه با شیر مادر تأثیر تغذیة انحصاری با شیر مادر در شش ماه اول زندگی بر ابتلا شیرخواران ‌یک‌ساله به درماتیت آتوپیک [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 413-419]
 • تغییر رنگ دندان دانش، نگرش و رفتار والدین در خصوص اثر کاربرد مکمل آهن بر روی تغییر رنگ و پوسیدگی دندان؛ سال 1393،اهواز [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 159-169]
 • تفکیک‌کنندۀ خطی فیشر تشخیص رایانه‌ای انگل مالاریا با استفاده از روش‌های شناسایی الگو [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 66-74]
 • تقصیر تطبیق مسؤولیت کیفری پزشکان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 [دوره 12، شماره 6، 1392، صفحه 735-739]
 • تک‌یاخته‌های روده‌ای بررسی شیوع انگلهای روده‌ای در کودکان مراجعه‌کننده به بیمارستان ابوذر اهواز [دوره 13، شماره 6، 1393، صفحه 627-633]
 • تکامل داروسازی سیر تکامل پزشکی و داروسازی در دنیا 1 ـ از بین النهرین تا جندی شاپور [دوره 12، شماره 5، 1392، صفحه 453-465]
 • تکرارپذیری طراحی و ساخت دستگاه تعادل‌سنج Instrumented Wobble Boardو بررسی تکرارپذیری پارامترهای خروجی آن [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 160-167]
 • تکرار پذیری بررسی تکرارپذیری و اعتبار سنجی نسخه فارسی معادل سازی شده مقیاس اسپاستیسیتی مولتیپل اسکلروزیس در بیماران ایرانی مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 197-208]
 • تک‌زبانگی مقایسۀ اختلال صداهای گفتاری در کودکان عقب‌ماندۀ آموزش‌پذیر فارس زبان و عرب_فارس زبان [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 51-56]
 • تک زبانه مقایسه میانگین بسامد پایه‌ صدا در دانشجویان پسر فارسی زبان و دو زبانه‌ی عرب – فارس 18 تا 25 ساله [دوره 12، شماره 6، 1392، صفحه 715-721]
 • تکلیف دوگانه مقایسه اثر تکلیف شناختی بر کنترل وضعیتی پویا در افراد مبتلا به بی ثباتی عملکردی مچ پا. تطابق یافته و سالم. [دوره 17، شماره 6، 1397، صفحه 597-606]
 • تکنیک RT-PCR تهیه cDNA از mRNA ژن OD1 استخراج شده از بافت غدة زهری عقرب ایرانی ادونتوبوتوسدوریه (Odonthobuthus doriae) [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 33-40]
 • تکنیک اسلایدینگ بررسی و مقایسۀ فعالیت ویژه آنزیم آلکالن فسفاتاز در مایع شیار لثه‌ای در عقب بردن دندان کانین به‌وسیلۀ دو تکنیک اسلایدینگ و فریکشن لس در ارتودنسی :یک مطالعه مقدماتی [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 397-404]
 • تکنیک انتقالی روشی اصلاح شده برای انجام تکنیک انتقالی جهت درمان کل پوست در بیماران مبتلا به سرطان [دوره 13، شماره 5، 1393، صفحه 573-580]
 • تکنیک حرکت‌درمانی همراه با محدودیت کاربرد تکنیک حرکت‌درمانی همراه با محدودیت در بیماران مبتلا به آسیب اعصاب محیطی اندام فوقانی [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 121-130]
 • تکنیک فریکشن‌لس بررسی و مقایسۀ فعالیت ویژه آنزیم آلکالن فسفاتاز در مایع شیار لثه‌ای در عقب بردن دندان کانین به‌وسیلۀ دو تکنیک اسلایدینگ و فریکشن لس در ارتودنسی :یک مطالعه مقدماتی [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 397-404]
 • تکنیک قراردهی مقایسۀ لابراتواری میزان میکرولیکیج یک نوع کامپوزیت زیرساخت، در دو روش مختلف قراردهی [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 394-401]
 • تمایل عوامل مؤثر عوامل مؤثر بر پذیرش اهدای عضو از بیماران مرگ مغزی در اهواز [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 87-75]
 • تمایل و درخواست رینوپلاستی بررسی ارتباط بین تصویر بدنی و درخواست و تمایل به انجام رینوپلاستی در دانشجویان دختر [دوره 11، شماره 6، 1391، صفحه 665-673]
 • تمرینات ایروبیک تأثیر شش هفته تمرین منتخب ایروبیک بر فیبرینوژن و برخی فاکتورهای انعقادی زنان دیابتی نوع 2 [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 55-62]
 • تمرینات استقامتی اثر تمرینات استقامتی ومکمل سیلی مارین برمیزان آنزیم اکسیداتیو سوپراکسید دیسموتاز SOD)) و پروتئین شوک حرارتی(70 hsp)در پلاسمای دانشجویان مرد غیر ورزشکار [دوره 14، شماره 6، 1394، صفحه 703-712]
 • تمرینات تکلیف دوگانه تأثیر تمرین دوگانه پیش رونده بر عملکرد حرکتی، وضعیت شناختی و خطر زمین خوردن در سالمندان مبتلا به اختلال شناختی خفیف و سالم [دوره 16، شماره 6، 1396، صفحه 599-609]
 • تمرینات تناوبی با شدت بالا تاثیر شش هفته تمرین تناوبی با شدت بالا همراه با مکمل دهی ال-کارنتین بر پروفایل لیپیدی مردان دارای اضافه وزن [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 233-242]
 • تمرینات تناوبی هوازی تاثیر تمرینات هوازی تناوبی بر سطوح سرمی 25- هیدروکسی ویتامینD و شاخص‌های پیکرسنجی زنان چاق ودارای اضافه وزن [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 37-48]
 • تمرینات قدرتی تأثیر تمرینات قدرتی بر برخی شاخص‌های آنتروپومتریک و پروفایل لیپیدی پلاسما در مردان مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه‌کننده به بیمارستان گلستان اهواز [دوره 13، شماره 6، 1393، صفحه 709-720]
 • تمرینات منتخب یوگا مقایسه حرکت درمانی و تمرینات منتخب یوگا بر کاهش کمردرد مزمن زنان شهرستان نجف آباد [دوره 15، شماره 5، 1395، صفحه 601-606]
 • تمرینات هوازی تاثیر تمرین هوازی و مصرف گزنه بر پروفایل لیپیدی و قند خون ناشتا در زنان میانسال مبتلا به دیابت نوع دوم [دوره 15، شماره 6، 1395، صفحه 507-516]
 • تمرینات هوازی اثر شش هفته مصرف آب انار و تمرینات هوازی بر مقادیر پاراکسوناز-1 و نیمرخ چربی پلاسمایی در زنان میانسال دیابتی نوع 2 [دوره 15، شماره 5، 1395، صفحه 591-600]
 • تمرینات هوازی بررسی اثر یک دوره تمرین هوازی بر آدیپسین سرم و مقاومت انسولینی زنان چاق دیابتی [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 433-442]
 • تمرینات ورزشی تاثیرهشت هفته تمرین هوازی روی برخی شاخص های قلبی تنفسی و تحمل فعالیت زنان مبتلا به آسم مزمن دارای اضافه وزن [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 279-291]
 • تمرین اجباری اثرات تمرین ورزشی اجباری بر علایم سندرم محرومیت، تعداد نورون‌های هیپوکامپ مغز و میزان هورمون کورتیکوسترون پلاسما در موش‌های صحرایی نر معتاد به مورفین [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 11-25]
 • تمرین اینتروال تاثیر تمرین تناوبی شدید و تمرین مقاومتی بر سطح چربی کبدی، آنزیم های کبدی و مقاومت به انسولین در مردان مبتلا به کبد چرب غیرالکلی [دوره 16، شماره 5، 1396، صفحه 493-503]
 • تمرین اینتروال شدت بالا اثر تمرین اینتروال شدید و ورزش هوازی بر محتوی پروتئینی SERCA2a و فسفولمبان در عضلات تندانقباض و کند‌انقباض موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 315-328]
 • تمرین‌‌‌برونگرا تاثیر کوتاه مدت مکمل یاری زنجبیل بر hs-CRP و کراتین کیناز سرم در پاسخ به فعالیت برونگرا وامانده‌ساز دختران دارای اضافه وزن [دوره 15، شماره 5، 1395، صفحه 451-550]
 • تمرین پیلاتس اثر هشت هفته تمرینات پیلاتس بر توان هوازی، بی‌هوازی و شاخص خستگی در زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 243-253]
 • تمرین تداومی مقایسه تاثیر شش هفته تمرین تداومی و تناوبی بر برخی از شاخص‌های سیستم ایمنی مردان سالم غیر ورزشکار [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 25-34]
 • تمرین ترکیبی مقایسه اثر تمرینات ترکیبی (مقاومتی- تناوبی) شدت بالا و متوسط بر سطح پروتئین شوک حرارتی 70 سرم و کنترل قند خون در زنان چاق مبتلا به دیابت نوع II [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 255-265]
 • تمرین ترکیبی تاثیر دوازده هفته تمرین ترکیبی (هوازی + مقاومتی) بر سطوح آیریزین و مقاومت به انسولین در زنان چاق غیرفعال [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 443-453]
 • تمرین تناوبی مقایسه تاثیر شش هفته تمرین تداومی و تناوبی بر برخی از شاخص‌های سیستم ایمنی مردان سالم غیر ورزشکار [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 25-34]
 • تمرین تناوبی بررسی دانسیتۀ مویرگی مایوکارد و مقادیر پلاسمایی فاکتور رشد اندوتلیال عروقی متعاقب تمرین تناوبی بین رت های نر و ماده [دوره 14، شماره 5، 1394، صفحه 523-533]
 • تمرین در آب بررسی اثر تمرین در آب و مصرف مکمل زنجبیل بر ریسک‌ فاکتورهای قلبی متابولیکی زنان چاق مبتلا به سرطان پستان [دوره 14، شماره 5، 1394، صفحه 549-561]
 • تمرین شنا بررسی اثر 12 هفته تمرینات شنا بر میزان مقاومت به انسولین و سطح پلاسمایی آپلین در زنان سالمند مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 169-177]
 • تمرین مقاومتی تاثیر دو هفته تمرین مقاومتی با و بدون انسداد عروق دست بر سطوح سرمی پروتئین واکنشگرC و لاکتات دهیدروژناز دختران فعال [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 223-232]
 • تمرین مقاومتی تأثیر 12 هفته تمرین مقاومتی پیش‌رونده بر تعادل، خستگی و ناتوانی جسمانی زنان مبتلا به ام‌اس [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 159-167]
 • تمرین مقاومتی مقایسه اثر 12 هفته تمرین ورزشی هوازی و مقاومتی بر سطوح سرمی رزیستین و شاخص‌های گلیسمی در زنان یائسه چاق مبتلا به دیابت نوع 2؛ (مقایسه دو نوع پروتکل ورزشی) [دوره 12، شماره 6، 1392، صفحه 665-676]
 • تمرین مقاومتی تاثیر تمرین تناوبی شدید و تمرین مقاومتی بر سطح چربی کبدی، آنزیم های کبدی و مقاومت به انسولین در مردان مبتلا به کبد چرب غیرالکلی [دوره 16، شماره 5، 1396، صفحه 493-503]
 • تمرین مقاومتی مقایسه‌ی تاثیر یک دوره تمرین منتخب مقاومتی در دو شدت متفاوت بر برخی شاخص‌های متابولیکی در دختران جوان فعال [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 115-130]
 • تمرین مقاومتی با TRX مقایسه‌ی تمرینات مقاومتی TRX و سنتی بر برخی شاخص‌های ترکیب بدن و تعادل مردان غیر فعال [دوره 16، شماره 6، 1396، صفحه 621-630]
 • تمرین مقاومتی دایره‌ای تأثیر تمرین مقاومتی دایره‌ای بر شاخص‌های متابولیک در مردان مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 125-138]
 • تمرین مقاومتی سنتی مقایسه‌ی تمرینات مقاومتی TRX و سنتی بر برخی شاخص‌های ترکیب بدن و تعادل مردان غیر فعال [دوره 16، شماره 6، 1396، صفحه 621-630]
 • تمرین‌های عضلات دمی بررسی تأثیر تمرین‌های عضلات دمی بر کیفیت زندگی بیماران مزمن انسدادی ریه [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 59-68]
 • تمرین هوازی بررسی نسبت ال آرژینین به دی متیل آرژینین نامتقارن در بیماران مرد میانسال مبتلا به پرفشار خونی و تاثیر تمرین ورزشی هوازی بر این متغیر [دوره 15، شماره 6، 1395، صفحه 745-756]
 • تمرین هوازی مقایسه اثر فعالیت هوازی زیربیشینه بر نیم‌رخ لیپیدی و آپولیپوپروتئین‌های A-1 و B زنان دارای اضافه وزن [دوره 15، شماره 5، 1395، صفحه 507-516]
 • تمرین هوازی اثر تمرین هوازی و مصرف امگا-3 بر عملکرد ریوی مردان مبتلا به دیابت نوع دوم [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 267-277]
 • تمرین هوازی مقایسه اثر 12 هفته تمرین ورزشی هوازی و مقاومتی بر سطوح سرمی رزیستین و شاخص‌های گلیسمی در زنان یائسه چاق مبتلا به دیابت نوع 2؛ (مقایسه دو نوع پروتکل ورزشی) [دوره 12، شماره 6، 1392، صفحه 665-676]
 • تمرین هوازی تاثیر تمرین هوازی بر فشارخون، هموگلوبین گلیکوزیله و سختی شریانی در زنان یائسه دیابتی نوع2 [دوره 16، شماره 6، 1396، صفحه 631-642]
 • تمرین هوازی بررسی تاثیر 6 هفته تمرین هوازی تداومی بر سطوح مقاومت به انسولین، نیتریک اکساید و برخی از پروفایل های لیپیدی موش های نر دیابتی ویستار [دوره 17، شماره 4، 1397، صفحه 401-413]
 • تمرین هوازی تاثیر شش هفته تمرین هوازی بر سطوح سرمی و عضلانی اسید اسکوربیک و SVCT2 بافت عضله سولئوس در رت های ویستار [دوره 17، شماره 5، 1397، صفحه 481-490]
 • تمرین هوازی تاثیر تمرین هوازی بر میزان بیان ژن گیرنده شبه تول 4 و میانجی‌های التهابی در بخش حسی نخاع موش های صحرایی نر دارای درد نوروپاتی دیابت [دوره 17، شماره 5، 1397، صفحه 503-517]
 • تمرین هوازی حاد تاثیر فعالیت هوازی حاد به دنبال مصرف چهار نوع رژیم غذایی متفاوت بر سطح سرمی آیریزین در مردان دارای اضافه وزن [دوره 15، شماره 6، 1395، صفحه 707-716]
 • تمرین ورزشی اثر حاد ورزش هوازی به همراه مصرف مکمل چای سبز بر سطوح پلاسمایی گلسیرول، اسیدچرب و انسولین مردان تمرین کرده [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 1-9]
 • تمرین ورزشی هوازی اثر تمرین اینتروال شدید و ورزش هوازی بر محتوی پروتئینی SERCA2a و فسفولمبان در عضلات تندانقباض و کند‌انقباض موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 315-328]
 • تن‌سنجی مقایسۀ شاخص‌های تن‌‌سنجی و عوامل شیوۀ زندگی بین دانشجویان سالم و مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 217-227]
 • تن‌سنجی ارزیابی وضعیت تن سنجی و عوامل مرتبط با کنترل بیماری در مبتلایان به فنیل کتونوری در استان خوزستان [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 21-30]
 • تنظیم خلق اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر کیفیت زندگی بر شادکامی، رضایت از زندگی و تنظیم خلق معتادان مرد شهر اهواز [دوره 14، شماره 5، 1394، صفحه 494-503]
 • تنظیم هیجانی اثربخشی زوج‌درمانی شناختی- رفتاری بر کاهش نشانه‌های افسردگی و تنظیم هیجانی زوجین آشفته [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 202-212]
 • تهوع بررسی تأثیر تزریق بوپی‌واکائین درکاهش تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی لاپاراسکوپی کله سیستکتومی [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 307-312]
 • توابع 4 گوسین بهینه‌سازی درصد دز عمقی در الکترون‌تراپی از طریق ترکیب پرتوهای الکترونی با انرژی‌ها و سهم‌های متفاوت [دوره 14، شماره 5، 1394، صفحه 571-580]
 • توان‌بخشی دست کاربرد تکنیک حرکت‌درمانی همراه با محدودیت در بیماران مبتلا به آسیب اعصاب محیطی اندام فوقانی [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 121-130]
 • توان بی‌هوازی اثر هشت هفته تمرینات پیلاتس بر توان هوازی، بی‌هوازی و شاخص خستگی در زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 243-253]
 • توان هوازی اثر هشت هفته تمرینات پیلاتس بر توان هوازی، بی‌هوازی و شاخص خستگی در زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 243-253]
 • توجه تاثیر بازتوانی های بدنی، شناختی و ترکیبی بر توجه و حافظه جانبازان مبتلا به PTSD [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 293-306]
 • توزیع دوز بررسی اثر آلودگی الکترون بر نحوه توزیع دوز تابش فوتونی در طراحی درمان بیماران سرطانی [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 65-79]
 • توزیع دوز بررسی آثار میدان های مغناطیسی بر توزیع دوز و برد پرتوهای فوتونی و ذرات باردار در پرتودرمانی [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 467-481]
 • توسعه واکسن سم ریسین: مکانیسم سمیت، روش های تشخیص، درمان و ایمنی زائی علیه آن [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 103-124]
 • تومور چشم بررسی اثر آلودگی الکترون بر نحوه توزیع دوز تابش فوتونی در طراحی درمان بیماران سرطانی [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 65-79]
 • تومور خوش‌خیم بزاقی گزارش یک مورد میواپی‌تلیومای غدة بزاقی فرعی کام [دوره 10، شماره 6، 1390، صفحه 693-698]
 • توموگرافی کامپیوتری بررسی اثر آلودگی الکترون بر نحوه توزیع دوز تابش فوتونی در طراحی درمان بیماران سرطانی [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 65-79]
 • توموگرافی کامپیوتری اشعة مخروطی ارزیابی تأثیر حرکت مندیبل خشک انسان بر اندازه‌گیری‌های خطی و کیفیت توسط توموگرافی کامپیوتری اشعة مخروطی - مطالعه آزمایشگاهی [دوره 11، شماره 6، 1391، صفحه 635-643]
 • توموگرافی کامپیوتری اشعه مخروطی بررسی موقعیت کانال اینفریور آلوئولار در تصاویر کراس‌ سکشنال توموگرافی کامپیوتری با اشعۀ مخروطی [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 445-455]
 • توموگرافی کامپیوتری اشعۀ مخروطی ارزیابی ابعاد استخوان آلوئولار فاسیال دندان‌های قدامی ماگزیلا: یک تحقیق با توموگرافی کامپیوتری اشعۀ مخروطی [دوره 14، شماره 6، 1394، صفحه 661-668]
 • توموگرافی کامپیوتری با اشعة مخروطی مقایسة دقت تشخیصی تصاویر توموگرافی کامپیوتری با اشعة مخروطی (Cone Beam Computed Tomography(CBCT)) و رادیوگرافی پری‌اپیکال در ضایعات تحلیل داخلی ریشه [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 253-261]
 • تئوری ذهن تفاوت های توانایی تئوری ذهن پایه در کودکان پیش دبستانی دارای لکنت [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 31-39]

ث

 • ثابت کردن داخلی مقایسة نتایج درمان شکستگی‌های ناپایدار حلقة لگنی به دو روش جراحی و غیر جراحی در بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های امام خمینی (ره) و رازی اهواز [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 421-430]
 • ثبات پاسچرال تأثیر ارتز پاسچرترینینگ ساپورت بر خطر زمین خوردن سالمندان مبتلا به هایپرکایفوز ستون فقرات [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 135-146]
 • ثبات وضعیتی مقایسه ثبات وضعیتی در افراد مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی و افراد سالم از طریق سیستم تعادلی بایودکس [دوره 17، شماره 5، 1397، صفحه 569-571]

ج

 • جااندازی باز مقایسة نتایج درمان شکستگی‌های ناپایدار حلقة لگنی به دو روش جراحی و غیر جراحی در بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های امام خمینی (ره) و رازی اهواز [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 421-430]
 • جااندازی باز ثابت کردن داخلی میزان بازگشت به فعالیت قبلی و کیفیت زندگی در بیماران جراحی‌شده شکستگی اینترتروکانتریک فمور [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 415-422]
 • جاذب تعیین پارامترهای بهینه در حذف فنل از پساب صنایع با استفاده از پر شترمرغ [دوره 11، شماره 5، 1391، صفحه 457-466]
 • جانباز تاثیر بازتوانی های بدنی، شناختی و ترکیبی بر توجه و حافظه جانبازان مبتلا به PTSD [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 293-306]
 • جبران‌کننده بررسی میزان تغییرات ضریب تضعیف بلوک‌های سروبند در دفعات ذوب متوالی برای شیلدینگ اندام‌های سالم در مسیر تابش فوتون‌های مگاولتاژ در پرتودرمانی [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 266-274]
 • جذب‌افزا تهیۀ ژل آنتی‌سلولیت آمینوفیلین و بررسی اثر جذب‌افزایی دی_لیمونن و اتانول بر میزان جذب پوستی دارو در مدل پوست مار [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 283-292]
 • جراحی بررسی علل کشیدن دندان‌ها در بیماران 14 تا 60 ساله مراجعه کننده به بخش جراحی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه جندی شاپور اهواز در سال 1395 [دوره 17، شماره 6، 1397، صفحه 665-676]
 • جراحی بای پس عروق کرونر کیفیت زندگی بیماران تحت جراحی بای پس عروق کرونر [دوره 13، شماره 5، 1393، صفحه 545-555]
 • جراحی بازسازی لیگامان متقاطع قدامی مقایسه ی برخی آزمون های عملکردی و سطح ناتوانی بیماران با آسیب رباط متقاطع قدامی و بیماران بازسازی شده رباط متقاطع قدامی و افراد سالم [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 273-281]
 • جراحی زیبایی بررسی ارتباط بین تصویر بدنی و درخواست و تمایل به انجام رینوپلاستی در دانشجویان دختر [دوره 11، شماره 6، 1391، صفحه 665-673]
 • جراحی مولار سوم پایین بررسی تاثیر ژلفوم آغشته به دگزامتازون روی تورم، خونریزی و درد بعد از جراحی دندانهای عقل فک پایین [دوره 17، شماره 4، 1397، صفحه 439-448]
 • جریان کند کرونری (CSF) بررسی Longitudinal global strain (GLS) بیماران دیابتی و هایپرتنسیو مبتلا به Slow flow coronary artery و مقایسه با GLS بیماران دیابتی و هایپرتنسیو با normal epicardial coronary artery با استفاده از روش اکوکاردیوگرافی 2D [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 129-141]
 • جریان های‌تداخلی تأثیر ورزش کگل و جریان‌های تداخلی در درمان زنان مبتلا به بی‌اختیاری استرسی ادراری [دوره 10، شماره 5، 1390، صفحه 527-534]
 • جیره پرچرب اثر ویتامین C بر شاخص‌های چاقی موش‌های صحرایی تغذیه شده با رژیم غذایی پرچرب [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 32-42]
 • جزایر لانگرهانس اثر عصاره آبی و متانولی ریزوم گیاه سعد (Cyperus Rotundus)بر میزان ترشح انسولین از جزایر لانگرهانس جدا شده موش سفید کوچک نر [دوره 14، شماره 6، 1394، صفحه 623-632]
 • جفتکس مقایسه اثر دهانشویه جفتکس(Jaftex )با پرسیکا بر میزان PH بزاق و ظرفیت بافری بزاق در دانشجویان و مراجعین کلینیک دندانپزشکی بیمارستان سینا اهواز [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 13-21]
 • جندی شاپور سیر تکامل پزشکی و داروسازی در دنیا 1 ـ از بین النهرین تا جندی شاپور [دوره 12، شماره 5، 1392، صفحه 453-465]
 • جندی شاپور سیر تکامل پزشکی و داروسازی در دنیا 2 ـ از جندی شاپور تا اروپای جدید و آمریکا [دوره 12، شماره 6، 1392، صفحه 629-643]
 • جنیستئین بررسی اثر جنیستئین به همراه محدودیت کالری بر اصلاح پروفایل لیپیدی، گلوکز و فاکتورهای التهابی در موش‌های چاق‌شده با رژیم پرچرب [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 57-67]
 • جهش زایی بررسی اثرجهش زایی عصاره ی متانولی گیاه پرسیاوشان (Adiantum capillus – veneris) با تست ایمز( Ames test ) [دوره 12، شماره 5، 1392، صفحه 547-557]
 • جهش های ژنی بررسی فراوانی انواع جهش های ژن بتاگلوبین در بیماران بتا تالاسمی ماژور و اینترمدیا مراجعه کننده به بیمارستان شفای اهواز در سالهای 1390_1395 [دوره 17، شماره 4، 1397، صفحه 387-400]

چ

 • چاق ساختار عاملی و پایایی پرسشنامه‌ی خوردن ذهن‌آگاهانه (EMQ) در زنان متأهل دارای اضافه وزن و چاق [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 131-143]
 • چاقی مقایسه اندازه گیری شش ناحیه مختلف دور کمر در افراد بالغ شهر اهواز [دوره 15، شماره 6، 1395، صفحه 685-695]
 • چاقی بررسی و مقایسۀ شاخص‌های ارزیابی چاقی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز [دوره 14، شماره 5، 1394، صفحه 534-548]
 • چاقی بررسی اثر تمرین در آب و مصرف مکمل زنجبیل بر ریسک‌ فاکتورهای قلبی متابولیکی زنان چاق مبتلا به سرطان پستان [دوره 14، شماره 5، 1394، صفحه 549-561]
 • چاقی اثر ویتامین C بر شاخص‌های چاقی موش‌های صحرایی تغذیه شده با رژیم غذایی پرچرب [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 32-42]
 • چاقی رابطة سطح سرمی کورتیزول و ویتامین C با چاقی [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 341-353]
 • چاقی بررسی پارامترهای اسپیرومتری دانش‌آموزان دختر راهنمایی چاق در مقایسه با وزن طبیعی [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 263-267]
 • چاقی شیوع اضافه وزن و چاقی در کودکان دبستانی شهر اهواز در سال 1389 [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 355-3261]
 • چاقی مقایسه پارامترهای اسپیرومتری دانش آموزان دختر راهنمایی چاق در مقایسه با وزن طبیعی [دوره 12، شماره 5، 1392، صفحه 541-545]
 • چاقی تاثیر دوازده هفته تمرین ترکیبی (هوازی + مقاومتی) بر سطوح آیریزین و مقاومت به انسولین در زنان چاق غیرفعال [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 443-453]
 • چاقی تاثیرات عصاره آبی دارچین بر شاخص توده‌ی بدنی، وزن اندام‌ها و شاخص‌های بیوشیمیای موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار تحت رژیم غذایی پرچرب [دوره 16، شماره 6، 1396، صفحه 693-703]
 • چاقی تاثیر تمرینات هوازی تناوبی بر سطوح سرمی 25- هیدروکسی ویتامینD و شاخص‌های پیکرسنجی زنان چاق ودارای اضافه وزن [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 37-48]
 • چاقی تاثیرات عصاره آبی دارچین بر شاخص توده‌ی بدنی، وزن اندام‌ها و شاخص‌های بیوشیمیای موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار تحت رژیم غذایی پرچرب [(مقالات آماده انتشار)]
 • چربی اثر ویتامین C بر شاخص‌های چاقی موش‌های صحرایی تغذیه شده با رژیم غذایی پرچرب [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 32-42]
 • چشمه براکی‌تراپی ایریدیم- 192 افزایش دوز ناشی از تزریق نانوذرات طلا، گادلینیوم، آهن و تیتانیوم به تومورهای سرطانی در براکی‌تراپی با چشمه ایریدیم- 192: روش مونت‌کارلو [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 313-324]
 • چشمۀ 252Cf-AT محاسبۀ پارامترهای دزیمتری چشمۀ براکی تراپی 252Cf-AT با استفاده از شبیه‌سازی مونت کارلو [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 383-390]
 • چشمۀ I-125 مدل 6711 تعیین پارامترهای دوزیمتری چشمۀ براکی تراپی I-125 (مدل 6711) [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 202-211]
 • چویل بررسی اثر تجویز درون صفاقی عصاره هیدروالکلی گیاه چویل بر صرع ناشی از پنتیلن تترازول PTZ ) ) در موش سفید کوچک آزمایشگاهی نر [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 107-114]

ح

 • حافظه بررسی اثرات عصارۀ میوۀ کیوی (Actinidia deliciosa) بر وزن بدن، هورمون‌های تیروییدی، درد و حافظه در موش‌های صحرایی نر هیپوتیروئیدی [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 128-139]
 • حافظه تاثیر بازتوانی های بدنی، شناختی و ترکیبی بر توجه و حافظه جانبازان مبتلا به PTSD [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 293-306]
 • حافظه بررسی اثر روغن فرار برگ و سرشاخه های گلدار رزماری برحافظه اجتنابی غیر فعال در موش های سفید کوچک پیر وجوان [دوره 13، شماره 5، 1393، صفحه 503-511]
 • حافظه بررسی نقش گیرنده نوع 3- سروتونین در ناحیه CA1 هیپوکامپ مغز بر فراموشی ناشی از محرومیت 6 ساعته از خواب متناقض RSD) REM) و خواب کلی(TSD) [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 21-36]
 • حافظه فعال مقایسة حافظة فعال در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه- بیش‌فعالی و کودکان بهنجار [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 403-411]
 • حافظۀ کوتاه­مدت مقایسۀ حافظۀ کوتاه‌مدت بیماران دارای مالتیپل اسکلروزیس عودکننده-بهبودیابنده با افسردگی و بدون افسردگی و افراد طبیعی شهر اهواز [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 461-473]
 • حاملگی پس از موعد تأثیر تجویز واژینال قرص ایزوسورباید منونیترات بر آمادگی سرویکس و القای زایمان در حاملگی پس از موعد [دوره 11، شماره 6، 1391، صفحه 675-684]
 • حاملگی خارج رحمی حاملگی نابه‌جا در محل برش سزارین قبلی: گزارش موردی از اهواز [دوره 10، شماره 6، 1390، صفحه 685-692]
 • حجم هماتوم بررسی نقش آلبومین تزریقی در کاهش حجم هماتوم ناشی از سکته‌ی مغزی خونریزی‌دهنده [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 429-438]
 • حجم هماتوم بررسی نقش تزریق آلبومین بر عملکرد بالینی و عوارض ناشی از سکته‌ی مغزی خونریزی‌دهنده در بیماران بستری در بخش مغز و اعصاب بیمارستان گلستان اهواز [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 400-408]
 • حداقل داده ضروری تعیین حداقل داده ضروری جهت ثبت در پرونده بیماران مبتلا به اختلالات کلسیم و پوکی استخوان [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 285-294]
 • حرکت درمانی مقایسه حرکت درمانی و تمرینات منتخب یوگا بر کاهش کمردرد مزمن زنان شهرستان نجف آباد [دوره 15، شماره 5، 1395، صفحه 601-606]
 • حرکت دندانی بررسی و مقایسۀ فعالیت ویژه آنزیم آلکالن فسفاتاز در مایع شیار لثه‌ای در عقب بردن دندان کانین به‌وسیلۀ دو تکنیک اسلایدینگ و فریکشن لس در ارتودنسی :یک مطالعه مقدماتی [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 397-404]
 • حساسیت مقایسة میزان دقت سونوگرافی با سی‌تی اسکن بدون مادة حاجب در تشخیص سنگ‌های مجاری ادراری [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 209-215]
 • حساسیت پرتویی بررسی سطح بیان ژن RAD51 پس از تابش پرتوهای یونیزان به سلول‌های لنفوسیت خونی به منظور ارزیابی ترمیم DNAدربیماران مبتلا به سرطان سینه مراجعه‌کننده به بیمارستان گلستان اهواز [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 299-306]
 • حس عمقی تأثیر گردن‌درد غیراختصاصی مزمن بر شاخص‌های ثبات وضعیت بدنی [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 277-283]
 • حس لامسه مقایسۀ بالینی دقت تعیین طول کانال ریشۀ دندان‌های دایمی توسط آپکس‌یاب الکترونیکی Root ZX ، حس لامسه و رادیوگرافی معمولی [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 181-190]
 • حقوق بیمار بررسی میزان آگاهی بیماران، کارورزان و دستیاران در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز از برخی مفاد منشور حقوق بیماران [دوره 11، شماره 6، 1391، صفحه 645-655]
 • حمایت اجتماعی بررسی رابطة بین حمایت اجتماعی و افسردگی در بیماران مبتلا به سرطان سینه در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اهواز [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 223-228]
 • حمایت اقتصادی - اجتماعی سالمندان و حمایت‌های اجتماعی و کیفیت زندگی: مطالعه موردی در کرمان [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 303-315]

خ

 • خاصیت آنتی باکتریال بررسی مقایسه ای خاصیت آنتی باکتریال سه نوع سمان د ندانی به روش تماس مستقیم [دوره 12، شماره 5، 1392، صفحه 607-620]
 • خاکستر استخوان حذف آلایندة فرم‌آلدئید گازی در هوا توسط خاکستر استخوان اصلاح شده [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 197-208]
 • خرمشهر بررسی غلظت فلزات سرب، نیکل و کادمیوم در ماهیان مصرفی شهرستان خرمشهر [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 409-418]
 • خستگی اثر خستگی موضعی عضلات چهارسررانی بر هم‌ انقباضی عضلات زانو در راه رفتن [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 309-321]
 • خستگی اثر هشت هفته تمرینات پیلاتس بر توان هوازی، بی‌هوازی و شاخص خستگی در زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 243-253]
 • خشک‌کنی استخراج، تهیه پودر خشک و بررسی‌های فیزیکو شیمیایی موسیلاژ به دانه [دوره 13، شماره 5، 1393، صفحه 557-571]
 • خشک کنی در سرما و خلاء تهیة پودر لیوفلیزه ماست به منظور دستیابی به یک قرص مکمل [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 1-12]
 • خشم بررسی خشم و کیفیت زندگی در بیماران عروق کرونری [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 345-354]
 • خشم تاثیر خنده درمانی کاتاریا بر میزان خشم و تاب آوری کارکنان: مطالعه نیمه تجربی در یک مجتمع پتروشیمی [دوره 17، شماره 4، 1397، صفحه 427-437]
 • خشونت فراوانی نسبی سوء رفتار با زنان متأهل مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی شهر اهواز و عوامل مرتبط با آن [دوره 11، شماره 5، 1391، صفحه 477-487]
 • خشونت جسمی ارزیابی علل همسرآزاری در مراجعین به سازمان پزشکی قانونی خوزستان بین سال های 1395 - 1396 [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 59-69]
 • خشونت خانگی فراوانی نسبی سوء رفتار با زنان متأهل مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی شهر اهواز و عوامل مرتبط با آن [دوره 11، شماره 5، 1391، صفحه 477-487]
 • خشونت عاطفی ارزیابی علل همسرآزاری در مراجعین به سازمان پزشکی قانونی خوزستان بین سال های 1395 - 1396 [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 59-69]
 • خصوصیات فردی فراوانی نسبی سوء رفتار با زنان متأهل مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی شهر اهواز و عوامل مرتبط با آن [دوره 11، شماره 5، 1391، صفحه 477-487]
 • خطر افتادن تعیین ابزارهای بالینی مناسب جهت تشخیص زود هنگام افراد در معرض خطر افتادن [دوره 10، شماره 6، 1390، صفحه 647-655]
 • خطر مازاد ابتلا به سرطان در طول زندگی برآورد دز مؤثر سالیانه و خطر مازاد ابتلا به سرطان ناشی از گامای طبیعی در جوار چشمه آبگرم [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 339-345]
 • خنده درمانی کاتاریا تاثیر خنده درمانی کاتاریا بر میزان خشم و تاب آوری کارکنان: مطالعه نیمه تجربی در یک مجتمع پتروشیمی [دوره 17، شماره 4، 1397، صفحه 427-437]
 • خواص آنتی‌باکتریال تولید نانوذرات Al2O3 آلاییده‌شده با Ag برای کاربردهای زیستی [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 25-29]
 • خودابرازی جنسی بررسی اثربخشی آموزش جنسی بر خودپندارۀ جنسی زنان در آستانۀ ازدواج شهر اهواز [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 485-493]
 • خودپنداره اثربخشی مشاورۀ گروهی شناختی-رفتاری بر خودپنداره و افسردگی زنان مبتلا به سرطان سینه [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 333-345]
 • خودپندارۀ جنسی بررسی اثربخشی آموزش جنسی بر خودپندارۀ جنسی زنان در آستانۀ ازدواج شهر اهواز [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 485-493]
 • خودکارآمدی اثربخشی آموزش نظری محور بر تبعیت از دستورات دارویی در سالمندان مبتلا به پرفشاری خون [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 161-174]
 • خودکارآمدی درد تاثیر تیپ های شخصیتی در ترس از زایمان و خودکارآمدی درد در زنان باردار [دوره 17، شماره 6، 1397، صفحه 583-595]
 • خودکشی مقایسة نگرش نسبت به خودکشی و پیش‌گیری از آن در دانشجویان پزشکی قبل و بعد از دورة کارآموزی [دوره 11، شماره 6، 1391، صفحه 685-695]
 • خودمراقبتی بررسی تأثیر برنامة خودمراقبتی برکیفیت زندگی بیماران مبتلا به کم‌خونی داسی-شکل [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 201-211]
 • خوردن ذهن‌آگاهانه ساختار عاملی و پایایی پرسشنامه‌ی خوردن ذهن‌آگاهانه (EMQ) در زنان متأهل دارای اضافه وزن و چاق [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 131-143]
 • خوزستان ارزیابی وضعیت تن سنجی و عوامل مرتبط با کنترل بیماری در مبتلایان به فنیل کتونوری در استان خوزستان [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 21-30]
 • خوش‌بینی جنسی و خودکارآمدی جنسی بررسی اثربخشی آموزش جنسی بر خودپندارۀ جنسی زنان در آستانۀ ازدواج شهر اهواز [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 485-493]
 • خوش خیم بررسی اسیب شناسی و بالینی ضایعات خوش خیم و بدخیم آنوس در طی سال های ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۹۵ در بیمارستان شهید صدوقی یزد [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 161-169]
 • خون مقایسة میزان الکل خون و مایع زجاجیه در اجساد ارجاعی به مرکز پزشکی قانونی استان فارس [دوره 11، شماره 5، 1391، صفحه 565-576]
 • خونریزی ارزیابی ارتباط بین سطح فاکتور VIII پلاسما با علائم خونریزی دهنده در ناقلین هموفیلی A مراجعه کننده به بیمارستان شفا اهواز، ایران [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 326-332]
 • خونریزی اورمیک مقایسه اثر دوز کم استروژن کونژوگه خوراکی با کرایوپرسیپیتات در پیشگیری از خونریزی در بیماران با نارسایی کلیه که بیوپسی کلیه می شوند [دوره 12، شماره 5، 1392، صفحه 509-515]
 • خونریزی بعد از زایمان مقایسه اثر متیل ارگونوین عضلانی، اکسی توسین وریدی و میزوپروستول زیر زبانی درکنترل فعال مرحله سوم زایمان [دوره 12، شماره 5، 1392، صفحه 599-605]
 • خونریزی واژینال مقایسة نتایج سونوگرافی ترانس‌واژینال با یافته‌های دیلاتاسیون و کورتاژ در ارزیابی بدخیمی آندومتر زنان یائسه با خونریزی واژینال [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 229-240]
 • خون‌ریزی واژینال حاملگی نابه‌جا در محل برش سزارین قبلی: گزارش موردی از اهواز [دوره 10، شماره 6، 1390، صفحه 685-692]
 • خون قابل مشاهده و مخفی بررسی فراوانی خون قابل مشاهده و مخفی روی وسایل بیهوشی و مانیتورینگ در اتاق عمل‎های بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز [دوره 11، شماره 5، 1391، صفحه 489-497]

د

 • دیابت مقایسه سطح اسید فولیک و ویتامین B12 در بیماران دیابتی تحت درمان با متفورمین با مصرف کنندگان سایر داروهای ضد دیابت و انسولین [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 344-351]
 • دیابت اثر عصاره آبی و متانولی ریزوم گیاه سعد (Cyperus Rotundus)بر میزان ترشح انسولین از جزایر لانگرهانس جدا شده موش سفید کوچک نر [دوره 14، شماره 6، 1394، صفحه 623-632]
 • دیابت بررسی 5 سالۀ علایم بالینی و علل زمینه‌ای سینوزیت قارچی مهاجم در اهواز [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 129-134]
 • دیابت تاثیر تمرین هوازی بر فشارخون، هموگلوبین گلیکوزیله و سختی شریانی در زنان یائسه دیابتی نوع2 [دوره 16، شماره 6، 1396، صفحه 631-642]
 • دیابت بررسی تاثیر 6 هفته تمرین هوازی تداومی بر سطوح مقاومت به انسولین، نیتریک اکساید و برخی از پروفایل های لیپیدی موش های نر دیابتی ویستار [دوره 17، شماره 4، 1397، صفحه 401-413]
 • دیابت تاثیر یک دوره تمرین هوازی برکاهش درد نوروپاتی محیطی و پیش گیری از بیان گیرندهNOTCH1 و مسیر سیگنالیJAK/STAT درشاخه خلفی نخاع موشهای نر صحرایی دیابتی [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 95-107]
 • دیابت بررسی Longitudinal global strain (GLS) بیماران دیابتی و هایپرتنسیو مبتلا به Slow flow coronary artery و مقایسه با GLS بیماران دیابتی و هایپرتنسیو با normal epicardial coronary artery با استفاده از روش اکوکاردیوگرافی 2D [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 129-141]
 • دیابت حاملگی بررسی شیوع دیابت بارداری (GDM) در زنان باردار مراجعه‌کننده به کلینیک زنان و مامایی در سطح شهر اهواز [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 113-121]
 • دیابت شیرین بررسی شیوع ریسک ‌فاکتورهای قلبی عروقی در بیماران دیابتی در دو منطقه با تفاوت‌های نژادی، اقلیمی و فرهنگی [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 363-373]
 • دیابت شیرین شیوع عوامل خطر قلبی عروقی در بیماران دیابتی مراجعه کننده به بیمارستان گلستان اهواز [دوره 12، شماره 5، 1392، صفحه 485-496]
 • دیابت ملیتوس بررسی اثر یک دوره تمرین هوازی بر آدیپسین سرم و مقاومت انسولینی زنان چاق دیابتی [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 433-442]
 • دیابت ملیتوس مقایسة ویژگی‌های بالینی،آزمایشگاهی و رادیولوژیک بیماران دیابتی و غیر دیابتی مبتلا به پنومونی بستری شده در بیمارستان [دوره 11، شماره 6، 1391، صفحه 587-595]
 • دیابت ملیتوس بررسی شاخص نیازهای درمانی پریودنتال (CPITN) در بیماران دیابتیک نوع II و مقایسه با بیماران غیر دیابتی در بیمارستان گلستان شهرستان اهـواز سال 96-97 [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 295-302]
 • دیابت ملیتوس نوع 2 تشخیص زودهنگام آسیب شنوایی در بزرگسالان مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 5-12]
 • دیابت نوع 1 تعیین اثر روی در کنترل قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع یک [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 111-119]
 • دیابت نوع 1 بررسی اختلال عملکرد تیروئید و آنتی‌بادی‌های ضد تیروئید در بیماران دیابت I [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 69-76]
 • دیابت نوع 2 تاثیر آموزش سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت بر سرزندگی، لذت و سازگاری زنان مبتلا به دیابت [دوره 15، شماره 5، 1395، صفحه 581-590]
 • دیابت نوع 2 اثر شش هفته مصرف آب انار و تمرینات هوازی بر مقادیر پاراکسوناز-1 و نیمرخ چربی پلاسمایی در زنان میانسال دیابتی نوع 2 [دوره 15، شماره 5، 1395، صفحه 591-600]
 • دیابت نوع 2 تأثیر تمرین مقاومتی دایره‌ای بر شاخص‌های متابولیک در مردان مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 125-138]
 • دیابت نوع 2 فراوانی سندرم متابولیک و عوامل پیشگویی‌کنندة آن در بیماران دیابتی نوع 2 در اهواز [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 163-175]
 • دیابت نوع 2 مقایسه اثر 12 هفته تمرین ورزشی هوازی و مقاومتی بر سطوح سرمی رزیستین و شاخص‌های گلیسمی در زنان یائسه چاق مبتلا به دیابت نوع 2؛ (مقایسه دو نوع پروتکل ورزشی) [دوره 12، شماره 6، 1392، صفحه 665-676]
 • دیابت نوع 2 تأثیر تمرینات قدرتی بر برخی شاخص‌های آنتروپومتریک و پروفایل لیپیدی پلاسما در مردان مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه‌کننده به بیمارستان گلستان اهواز [دوره 13، شماره 6، 1393، صفحه 709-720]
 • دیابت نوع 2 اثر روزه‌داری ماه رمضان بر کنترل قند و لیپید و موارد هایپوگلیسمی در بیماران دیابتی تحت درمان با متفورمین [دوره 13، شماره 6، 1393، صفحه 721-729]
 • دیابت نوع 2 بررسی پراکندگی پلی مورفیسم ژن SLC30A8 (rs13266634)در بیماران دیابتی نوع 2 در غرب استان مازندران- ایران [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 63-70]
 • دیابت نوع 2 بررسی اثر 12 هفته تمرینات شنا بر میزان مقاومت به انسولین و سطح پلاسمایی آپلین در زنان سالمند مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 169-177]
 • دیابت نوع 2 بررسی سطح پلاسمایی ویتامین D در مبتلایان به ژیاردیازیس مزمن مراجعه کننده به آزمایشگاه بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و احتمال خطر ابتلاء به دیابت نوع 2 در این افراد [دوره 17، شماره 5، 1397، صفحه 457-465]
 • دیابت نوع 2 تاثیر آموزش بر کاهش خطاهای مصرف انسولین قلمی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 17، شماره 6، 1397، صفحه 677-691]
 • دیابت نوع II تاثیر تمرین هوازی و مصرف گزنه بر پروفایل لیپیدی و قند خون ناشتا در زنان میانسال مبتلا به دیابت نوع دوم [دوره 15، شماره 6، 1395، صفحه 507-516]
 • دیابت نوع دو تأثیر شش هفته تمرین منتخب ایروبیک بر فیبرینوژن و برخی فاکتورهای انعقادی زنان دیابتی نوع 2 [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 55-62]
 • دیابت نوع دوم مقایسه اثر تمرینات ترکیبی (مقاومتی- تناوبی) شدت بالا و متوسط بر سطح پروتئین شوک حرارتی 70 سرم و کنترل قند خون در زنان چاق مبتلا به دیابت نوع II [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 255-265]
 • دیابت نوع دوم اثر تمرین هوازی و مصرف امگا-3 بر عملکرد ریوی مردان مبتلا به دیابت نوع دوم [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 267-277]
 • دارچین اثر عصارۀ هیدروالکلی دارچین بر ساختار بافت‌شناسی هیپوکامپ در موش‌های سوری اواریکتومی‌شده [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 73-83]
 • دارورسانی نانولیپوزوم ها به عنوان حامل های دارورسان جدید [دوره 12، شماره 5، 1392، صفحه 467-483]
 • دارورسانی پوستی کاربردهای زیست_ پزشکی کیتوزان با تأکید بر دارورسانی پوستی [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 242-256]
 • داروساز تاثیر آموزش بر کاهش خطاهای مصرف انسولین قلمی در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 17، شماره 6، 1397، صفحه 677-691]
 • داروسازی قدیم سیر تکامل پزشکی و داروسازی در دنیا 1 ـ از بین النهرین تا جندی شاپور [دوره 12، شماره 5، 1392، صفحه 453-465]
 • داروهای داخل کانال مقایسۀ اثر ضد میکروبی فرموکرزول،CMCP و کلرهگزیدین 2/0 درصد علیه برخی باکتری‌های دندان‌های شیری عفونی- (مطالعۀ آزمایشگاهی) [دوره 14، شماره 5، 1394، صفحه 515-522]
 • دیازپام بررسی اثر تجویز درون صفاقی عصاره هیدروالکلی گیاه چویل بر صرع ناشی از پنتیلن تترازول PTZ ) ) در موش سفید کوچک آزمایشگاهی نر [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 107-114]
 • دیالیز خنک تأثیر کاهش دمای محلول همودیالیز بر پایداری متغیرهای همودینامیک در بیماران مستعد ناپایداری همودینامیک تحت همودیالیز [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 11-20]
 • دانسیتۀ مویرگی میوکارد بررسی دانسیتۀ مویرگی مایوکارد و مقادیر پلاسمایی فاکتور رشد اندوتلیال عروقی متعاقب تمرین تناوبی بین رت های نر و ماده [دوره 14، شماره 5، 1394، صفحه 523-533]
 • دانش دانش، نگرش و رفتار والدین در خصوص اثر کاربرد مکمل آهن بر روی تغییر رنگ و پوسیدگی دندان؛ سال 1393،اهواز [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 159-169]
 • دانش‌آموز شیوع افسردگی در دانش آموزان دختر دبیرستانی شهرستان کوهدشت [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 433-442]
 • دانش‌آموزان شهر اهواز تعیین نیاز به درمان ارتودنسی بر اساس ایندکس پیچیدگی، نتیجه و نیاز به درمان (ICON) در دانش‌آموزان 12-15 سالۀ شهرستان اهواز در سال 93-1392 [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 385-392]
 • دانشجو بررسی عوامل مؤثر در برقراری ارتباط بین استاد و دانشجو از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز [دوره 11، شماره 5، 1391، صفحه 549-557]
 • دانشجویان بررسی ارتباط بین سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 405-413]
 • دانشجویان بررسی و مقایسۀ میزان علاقه‌مندی دانشجویان رشتۀ دندان‌پزشکی واحد پردیس خودگردان و دانشکدۀ دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز به ادامۀ تحصیل در مقطع دکترای تخصصی [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 347-354]
 • دانشجویان بررسی میزان هوش هیجانی و ارتباط آن با برخی متغیرهای جمعیت شناختی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی دزفول [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 283-292]
 • دانشجویان رویکردهای مطالعه و یادگیری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز [دوره 11، شماره 6، 1391، صفحه 577-586]
 • دانشجویان بررسی روایی و پایایی پرسش‌نامة ارزشیابی استاد توسط دانشجویان [دوره 10، شماره 6، 1390، صفحه 583-593]
 • دانشجویان علوم پزشکی رابطۀ اجتناب تجربی با علایم اختلال خوردن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز [دوره 14، شماره 6، 1394، صفحه 682-689]
 • دانشجوی پزشکی مقایسة نگرش نسبت به خودکشی و پیش‌گیری از آن در دانشجویان پزشکی قبل و بعد از دورة کارآموزی [دوره 11، شماره 6، 1391، صفحه 685-695]
 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز بررسی ارتباط بین سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 405-413]
 • دانشگاه علوم پزشکی بررسی عوامل مؤثر در برقراری ارتباط بین استاد و دانشجو از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز [دوره 11، شماره 5، 1391، صفحه 549-557]
 • دانشگاه علوم پزشکی جندی-شاپور اهواز بررسی نظرات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز دربارة وضعیت موجود و مطلوب مشاوره و راهنمایی تحصیلی [دوره 10، شماره 5، 1390، صفحه 469-479]
 • دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز بررسی و مقایسۀ میزان علاقه‌مندی دانشجویان رشتۀ دندان‌پزشکی واحد پردیس خودگردان و دانشکدۀ دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز به ادامۀ تحصیل در مقطع دکترای تخصصی [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 347-354]
 • دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز بررسی میزان استفاده از کتابخانة ملی دیجیتال پزشکی کشور توسط اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز [دوره 11، شماره 5، 1391، صفحه 527-540]
 • دانشگاه‌های علوم پزشکی بررسی موانع انجام پژوهش از دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی ایران: یک مرور نظام مند [دوره 17، شماره 5، 1397، صفحه 467-479]
 • دانه آلبالو بررسی اثرات آنتی اکسیدانی و سمیت سلولی نانوامولسیون روغن دانه آلبالو روی سلول سرطانی A549 و نرمال HUVEC [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 71-79]
 • دیپلوپیا مقایسۀ دو روش درمانی اتوگرفت لترال کورتکس راموس مندیبل و آلوپلاست مش تیتانیومی در بازسازی شکستگی‌های کف اوربیت [دوره 14، شماره 6، 1394، صفحه 669-680]
 • دخانیات بررسی یافته‌های بالینی و میزان ایمنوگلوبولین IgE در گروهی از بیماران مبتلا به آسم دارای قومیت عرب و بختیاری مقیم استان خوزستان [دوره 14، شماره 6، 1394، صفحه 642-652]
 • دختران فعال مقایسه‌ی تاثیر یک دوره تمرین منتخب مقاومتی در دو شدت متفاوت بر برخی شاخص‌های متابولیکی در دختران جوان فعال [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 115-130]
 • دید مستقیم بررسی مقایسه‌ای MRI با دید مستقیم در تشخیص پاتولوژی‌های داخل مفصلی در بیماران با پارگی ACL (یک مطالعۀ گذشته‌نگر) [دوره 14، شماره 6، 1394، صفحه 713-719]
 • درجة تبدیل مقایسة لابراتواری میزان سختی یک نوع کامپوزیت Core، در دو روش مختلف قراردهی [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 27-34]
 • درد بررسی اثرات عصارۀ میوۀ کیوی (Actinidia deliciosa) بر وزن بدن، هورمون‌های تیروییدی، درد و حافظه در موش‌های صحرایی نر هیپوتیروئیدی [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 128-139]
 • درد تأثیر طب فشاری بر شدت درد بیماران آرتریت روماتوئید [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 269-275]
 • درد مطالعة اثر عصارة هیدروالکلی گیاه مریم‌گلی بر خاصیت ضد درد مورفین در موش صحرایی [دوره 10، شماره 5، 1390، صفحه 505-513]
 • درد بررسی اثر عصاره هیدروالکلی اندام های هوایی گیاه پنیرک) (Malva Parviflora بر درد در موش صحرایی نر [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 95-105]
 • درد بررسی نقش گیرنده نوع 3- سروتونین در ناحیه CA1 هیپوکامپ مغز بر فراموشی ناشی از محرومیت 6 ساعته از خواب متناقض RSD) REM) و خواب کلی(TSD) [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 21-36]
 • درد اثر تمرین درمانی در آب (با و بدون کینزیوتیپ) بر درد، ناتوانی، تعادل پایدار و کیفیت زندگی زنان مبتلا به سندروم درد کشککی-رانی [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 265-276]
 • درد بعد از اندودنتیک یک کارآزمایی بالینی سه سوکور مقایسه ای بر روی اثربخشی ضددرد پیشگیرانه ایبوپروفن، ناپروکسن و سولینداک پس از درمان ریشه [دوره 17، شماره 4، 1397، صفحه 367-376]
 • درد پس از عمل بررسی اثر تزریق بوپوواکائین داخل پریتوئن بر درد بعد از عمل در بیماران تحت عمل جراحی کوله سیستکتومی لاپاراسکوپیک [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 233-240]
 • درد حاد مطالعة اثر ضد درد عصارة هیدروالکلی برگ انجیر خوراکی در موش صحرایی به روش آزمون فرمالین [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 383-392]
 • درد حاد مطالعة اثر ضد درد عصارة هیدروالکلی دانة انگور در موش صحرایی به روش آزمون فرمالین [دوره 11، شماره 6، 1391، صفحه 609-618]
 • درد رادیکولر بررسی ارتباط بین یافته های الکتروفیزیولوژی پیش از عمل جراحی و بهبودی پس از آن در بیماران مبتلا به دردهای انتشاری ناشی از دیسک کمر [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 181-187]
 • درد زایمان تأثیر مصرف گاز انتونوکس بر طول مدت فاز فعال و سرانجام زایمان [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 13-19]
 • درد شکم حاملگی نابه‌جا در محل برش سزارین قبلی: گزارش موردی از اهواز [دوره 10، شماره 6، 1390، صفحه 685-692]
 • درد قفسه‌ی سینه بررسی اثر پروپرانولول خوراکی (ایندرال) روی درد قفسه‌ی سینه کودکان با برگشت خون از دریچه‌ی تریکوسپید [دوره 17، شماره 4، 1397، صفحه 347-354]
 • درد مزمن مطالعة اثر ضد درد عصارة هیدروالکلی برگ انجیر خوراکی در موش صحرایی به روش آزمون فرمالین [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 383-392]
 • درد مزمن مطالعة اثر ضد درد عصارة هیدروالکلی دانة انگور در موش صحرایی به روش آزمون فرمالین [دوره 11، شماره 6، 1391، صفحه 609-618]
 • درد نوروپاتی محیطی تاثیر یک دوره تمرین هوازی برکاهش درد نوروپاتی محیطی و پیش گیری از بیان گیرندهNOTCH1 و مسیر سیگنالیJAK/STAT درشاخه خلفی نخاع موشهای نر صحرایی دیابتی [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 95-107]
 • دررفتگی شانه بررسی نتایج درمان جراحی بی ثباتی قدامی مفصل شانه به روش کپسولورافی بانکارت در بیماران عمل شده در بیمارستان‌های رازی و امام خمینی اهواز طی سال‌های90 -1380 [دوره 12، شماره 6، 1392، صفحه 677-684]
 • درصد چربی بدن بررسی و مقایسۀ شاخص‌های ارزیابی چاقی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز [دوره 14، شماره 5، 1394، صفحه 534-548]
 • درصد دوز عمقی تعیین اثر تغییر فاصله چشمه تا پوست بر درصد دوز عمقی در درمان آیزوسنتریک در پرتودرمانی با فوتون 6MV [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 317-326]
 • درصد دوز عمقی تعیین میدان متقارن معادل با میدان‌های نامتقارن ایکس مگاولتاژ از طریق بسط تیلور [دوره 10، شماره 6، 1390، صفحه 675-683]
 • درک شنوایی مروری بر پیشرفت مهارت‌های ادراک شنوایی، زبان و گفتار در کودکان دارای کاشت حلزون [دوره 14، شماره 6، 1394، صفحه 721-731]
 • درماتیت تأثیر تغذیة انحصاری با شیر مادر در شش ماه اول زندگی بر ابتلا شیرخواران ‌یک‌ساله به درماتیت آتوپیک [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 413-419]
 • درمان سم ریسین: مکانیسم سمیت، روش های تشخیص، درمان و ایمنی زائی علیه آن [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 103-124]
 • درمان با باریکۀ الکترون تعیین فاکتور خروجی پرتوهای الکترونی شتاب‌دهندۀ Varian2100CD جهت درمان بیماران مبتلا به سرطان بیمارستان گلستان اهواز [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 199-208]
 • درمان به روش گیراندازی نوترون با بور ارزیابی اثر انرژی فوتون تابشی و ضخامت هدف تنگستنی در بازدهی تولید فوتونوترون جهت درمان بیماران سرطانی [دوره 15، شماره 6، 1395، صفحه 677-684]
 • درمان ریشة دندان ادنتوژنیک کراتوسیست با نمای ضایعه پری‌آپیکال [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 97-104]
 • درمان شناختی رفتاری تأثیر درمان حمایتی و شناختی رفتاری بر سلامت روان و باورهای غیرمنطقی مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال اوتیسم [دوره 10، شماره 6، 1390، صفحه 637-645]
 • درمان کانال ریشه یک کارآزمایی بالینی سه سوکور مقایسه ای بر روی اثربخشی ضددرد پیشگیرانه ایبوپروفن، ناپروکسن و سولینداک پس از درمان ریشه [دوره 17، شماره 4، 1397، صفحه 367-376]
 • درمان کل پوست روشی اصلاح شده برای انجام تکنیک انتقالی جهت درمان کل پوست در بیماران مبتلا به سرطان [دوره 13، شماره 5، 1393، صفحه 573-580]
 • درمان کوتاه‌مدت تحت نظارت مستقیم بررسی مدیریت سل و علل ناکامی‌های آن: پژوهشی در شبکة بهداشتی استان خوزستان [دوره 10، شماره 6، 1390، صفحه 629-636]
 • درمان گام به گام درمان گام به گام عقرب‌زدگی در جنوب غرب ایران [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 117-124]
 • درمان مبتنی بر پذیرش اثربخشی زوج‌درمانی تلفیقی مبتنی بر پذیرش بر سازگاری و امید زوج‌های با همسر دارای علائم شخصیت وسواس(OCPD) [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 1-11]
 • درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بررسی اثربخشی ترکیب آموزش معکوس‌سازی عادت (HRT) با درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر کاهش نشانگان اختلال موکنی [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 456-466]
 • درمان مبتنی بر کیفیت زندگی اثربخشی درمان مبتنی بر کیفیت زندگی بر بهزیستی ذهنی و امیدواری در والدین کودکان مبتلا به اوتیسم [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 53-65]
 • درمان مبتنی بر کیفیت‌ زندگی به شیوۀ گروهی اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر کیفیت زندگی بر شادکامی، رضایت از زندگی و تنظیم خلق معتادان مرد شهر اهواز [دوره 14، شماره 5، 1394، صفحه 494-503]
 • دیزآرتری مقایسه اکوستیکی واکه‌های افراشته و افتاده با وضوح ادراکی‌ گفتار در مردان مبتلا به پارکینسون و عادی [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 385-392]
 • دزیمتر روشی اصلاح شده برای انجام تکنیک انتقالی جهت درمان کل پوست در بیماران مبتلا به سرطان [دوره 13، شماره 5، 1393، صفحه 573-580]
 • دزیمتری استفاده از پرتو الکترونی تحت تاثیر میدان مغناطیسی برای بهینه سازی الگوی دوز تجویزی در بیماران تحت رادیوتراپی [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 78-88]
 • دزیمتری نوترون محاسبۀ پارامترهای دزیمتری چشمۀ براکی تراپی 252Cf-AT با استفاده از شبیه‌سازی مونت کارلو [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 383-390]
 • دز مؤثر سالانه برآورد دز مؤثر سالیانه و خطر مازاد ابتلا به سرطان ناشی از گامای طبیعی در جوار چشمه آبگرم [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 339-345]
 • دستیابی عروقی مقایسه نتایج تعبیه زودهنگام فیستول شریانی وریدی با تعبیه دیرهنگام آن در دو گروه از بیماران مرحله انتهایی نارسائی کلیوی [دوره 15، شماره 5، 1395، صفحه 563-572]
 • دستیار بررسی میزان آگاهی بیماران، کارورزان و دستیاران در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز از برخی مفاد منشور حقوق بیماران [دوره 11، شماره 6، 1391، صفحه 645-655]
 • دست غالب بررسی مقایسه‌ای یادگیری حرکتی صریح و ضمنی دست غالب و غیر غالب در جوانان [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 177-187]
 • دست غیرغالب بررسی مقایسه‌ای یادگیری حرکتی صریح و ضمنی دست غالب و غیر غالب در جوانان [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 177-187]
 • دستگاه LED بررسی کارایی بالینی و تطابق لبه‌ای حفرات ترمیم‌شده با کامپوزیت Tetric N- Ceram Bulk Fill به‌وسیلۀ دو دستگاه LED مرسوم و LED نسل سوم [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 179-186]
 • دستگاه اجتنابی غیر فعال بررسی اثر روغن فرار برگ و سرشاخه های گلدار رزماری برحافظه اجتنابی غیر فعال در موش های سفید کوچک پیر وجوان [دوره 13، شماره 5، 1393، صفحه 503-511]
 • دستگاه عصبی مرکزی بررسی کلینیکوپاتولوژی لنفوم های اولیه ی دستگاه عصبی مرکزی در افراد مراجعه کننده به مراکز بیمارستانی دانشگاه شهید صدوقی یزد از سال 1389 تا انتهای سال 1394 [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 303-314]
 • دیسک دیفیوژن بررسی فراوانی نسبی ژن انتروتوکسین A، و ارتباط آن با مقاومت های ضدمیکروبی در ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از نمونه های بالینی بیماران بستری در بیمارستان های گلستان و امام خمینی (ره) شهرستان اهواز [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 301-308]
 • دیسکوپاتی بررسی ارتباط بین یافته های الکتروفیزیولوژی پیش از عمل جراحی و بهبودی پس از آن در بیماران مبتلا به دردهای انتشاری ناشی از دیسک کمر [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 181-187]
 • دیسمنورة اولیه اثر دریافت صبحانة غنی‌شده با ارده در مقایسه با صبحانة معمولی بر شدت درد دیسمنورة اولیه در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 193-200]
 • دقت اندازه‌گیری بررسی دقت اندازه‌گیری خطی تصویر برداری کامپیوتری با اشعه مخروطی با استفاده از فواصل آناتومیک بدست آمده از جمجمه خشک انسان [دوره 12، شماره 5، 1392، صفحه 497-507]
 • دقت تشخیصی بررسی دقت تشخیصی اندازه قدرت عضله چهار سر ران در ایجاد تمایز بین بیماران استئوآرتریت زانو با درجات خفیف و متوسط تا شدید علائم رادیوگرافی [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 329-338]
 • دکترای تخصصی بررسی و مقایسۀ میزان علاقه‌مندی دانشجویان رشتۀ دندان‌پزشکی واحد پردیس خودگردان و دانشکدۀ دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز به ادامۀ تحصیل در مقطع دکترای تخصصی [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 347-354]
 • دگرشکلی جنسی تعیین جنسیت با استفاده از مقایسه ضخامت دندان‌های پر مولر و مولر اول دائمی ماگزیلا به وسیله پرتونگاری بایت وینگ دیجیتال [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 175-183]
 • دگزامتازون درمان دارویی فیستول‌های حلقی- پوستی پس ازعمل لارنژکتومی با ترکیب فنی توئین، کلیندامایسین، اسید استیک و دگزامتازون در بیماران مبتلا به کانسر لارنکس در بیمارستان امام خمینی اهواز طی سال‌های 1380-1387 [دوره 11، شماره 5، 1391، صفحه 559-564]
 • دگزامتازون بررسی تاثیر ژلفوم آغشته به دگزامتازون روی تورم، خونریزی و درد بعد از جراحی دندانهای عقل فک پایین [دوره 17، شماره 4، 1397، صفحه 439-448]
 • دیلاتاسیون و کورتاژ مقایسة نتایج سونوگرافی ترانس‌واژینال با یافته‌های دیلاتاسیون و کورتاژ در ارزیابی بدخیمی آندومتر زنان یائسه با خونریزی واژینال [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 229-240]
 • دی- لیمونن تهیۀ ژل آنتی‌سلولیت آمینوفیلین و بررسی اثر جذب‌افزایی دی_لیمونن و اتانول بر میزان جذب پوستی دارو در مدل پوست مار [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 283-292]
 • دندان‌پزشکی بررسی و مقایسۀ میزان علاقه‌مندی دانشجویان رشتۀ دندان‌پزشکی واحد پردیس خودگردان و دانشکدۀ دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز به ادامۀ تحصیل در مقطع دکترای تخصصی [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 347-354]
 • دندان‌پزشکی بررسی رادیوگرافی‌های انتخابی مورد استفاده جهت درمان ایمپلنت توسط دندان-پزشکان شهر اهواز در سال 1392 [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 404-410]
 • دندان پزشکان بررسی کاربرد فناوری اطلاعات در مطب‌های دندانپزشکی: مطالعه توصیفی-مقطعی [دوره 17، شماره 5، 1397، صفحه 491-501]
 • دندان‌پزشکان عمومی آگاهی و عملکرد دندان‌پزشکان عمومی نسبت به درمان صدمات ناشی از ضربه به دندان‌ها در کودکان شهر اهواز سال 94-1393 [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 371-382]
 • دندان نهفته بررسی تأثیر جراحی دندان عقل نهفته، بر میزان باز شدن دهان [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 41-49]
 • دندان نهفته بررسی ارتباط بین نوع نهفتگی مولر سوم مندیبل و پوسیدگی سطح دیستال مولر دوم مندیبل [دوره 16، شماره 5، 1396، صفحه 547-553]
 • دندان نهفته بررسی تاثیر ژلفوم آغشته به دگزامتازون روی تورم، خونریزی و درد بعد از جراحی دندانهای عقل فک پایین [دوره 17، شماره 4، 1397، صفحه 439-448]
 • دندان‌های اندو شده بررسی آزمایشگاهی مقاومت به شکست عمودی در دندان‌های ترمیم شده با چهار نوع سیستم پست و کور [دوره 12، شماره 5، 1392، صفحه 531-540]
 • دهانشویه مروری بر بوی بد دهان (هالیتوزیس) [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 355-368]
 • دهیدراتاسیون بررسی میزان فراوانی اختلالات سدیم و پتاسیم پلاسما در کودکان مبتلا به گاستروانتریت بستری‌شده در بیمارستان گلستان اهواز در سال‌های 1390 و 1391 [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 453-460]
 • دوچرخة ارگومتر اعتبارسنجی مقیاس RPE 6-20 بورگ بر اساس ضربان قلب در کارگران مرد بخش صنعت شهرستان شیراز [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 1-10]
 • دویدن مقایسه‌ی طیف فرکانس منتخبی از عضلات ناحیه‌ی تنه و گردن در کودکان پسر دارای ناهنجاری سربه‌جلو با همسالان سالم طی دویدن [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 145-157]
 • دوربینی ارتباط بین نزدیک بینی و نمره هوش در دانش آموزان دبیرستانی: مطالعه اپیدمیولوژیک چند مرکزی [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 153-159]
 • دور کمر مقایسه اندازه گیری شش ناحیه مختلف دور کمر در افراد بالغ شهر اهواز [دوره 15، شماره 6، 1395، صفحه 685-695]
 • دوره‌ی کار آموزی مقایسة نگرش نسبت به خودکشی و پیش‌گیری از آن در دانشجویان پزشکی قبل و بعد از دورة کارآموزی [دوره 11، شماره 6، 1391، صفحه 685-695]
 • دورۀ قاعدگی مقایسۀ شاخص‌های تن‌‌سنجی و عوامل شیوۀ زندگی بین دانشجویان سالم و مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 217-227]
 • دو زبانگی مقایسۀ اختلال صداهای گفتاری در کودکان عقب‌ماندۀ آموزش‌پذیر فارس زبان و عرب_فارس زبان [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 51-56]
 • دوزبانه مقایسه میانگین بسامد پایه‌ صدا در دانشجویان پسر فارسی زبان و دو زبانه‌ی عرب – فارس 18 تا 25 ساله [دوره 12، شماره 6، 1392، صفحه 715-721]
 • دوز جذبی بررسی اثر ناهمگنی‌های بافت بر توزیع دوزچشمه ایریدیم-192 در براکی تراپی [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 285-297]
 • دوزیمتری تعیین TMR از طریقPDD در غیاب فاکتورهای پراکندگی [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 409-418]
 • دوزیمتری تشعشعی تعیین پارامترهای دوزیمتری چشمۀ براکی تراپی I-125 (مدل 6711) [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 202-211]
 • دوزیمتری میدان‌های درمانی تعیین فاکتور خروجی پرتوهای الکترونی شتاب‌دهندۀ Varian2100CD جهت درمان بیماران مبتلا به سرطان بیمارستان گلستان اهواز [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 199-208]

ذ

 • ذرات حاصل از موتور دیزل تأثیر ذرات حاصل از اگزوز موتور دیزل بر فعالیت ماکروفاژهای صفاقی در موش‌های سالم و مبتلا به انسفالومیلیت خودایمن تجربی [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 485-495]
 • ذرات شبه ویروسی (VLPs) ذرات شبه ویروسی: ساختمان، ویژگی و کاربرد آنها در واکسن [دوره 16، شماره 5، 1396، صفحه 575-589]
 • ذکریای رازی سیر تکامل پزشکی و داروسازی در دنیا 2 ـ از جندی شاپور تا اروپای جدید و آمریکا [دوره 12، شماره 6، 1392، صفحه 629-643]

ر

 • رادیکال‌ آزاد بررسی میزان ملاتونین در بزاق بیماران مبتلا به لیکن‌پلان دهانی مراجعه‌کننده به دانشکدۀ دندان‌پزشکی جندی‌شاپور اهواز در سال 1390-91 [دوره 14، شماره 5، 1394، صفحه 563-571]
 • رادیوتراپی ارزیابی اثر انرژی فوتون تابشی و ضخامت هدف تنگستنی در بازدهی تولید فوتونوترون جهت درمان بیماران سرطانی [دوره 15، شماره 6، 1395، صفحه 677-684]
 • رادیوتراپی تعیین فاکتور پراکندگی کولیماتور با تصحیح فرمول استرلینگ برای میدان های نامتقارن در پرتودرمانی با فوتون های مگاولتاژ [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 45-51]
 • رادیوتراپی اعتبارسنجی شتاب دهنده واریان شبیه سازی شده با استفاده از کد BEAMnrc برای انرژی 6MeV [دوره 15، شماره 5، 1395، صفحه 551-561]
 • رادیوتراپی تعیین TMR از طریقPDD در غیاب فاکتورهای پراکندگی [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 409-418]
 • رادیوتراپی تعیین رابطة فاکتور وج با عمق و ابعاد میدان درمانی برای فوتون‌های6MV و 18MV شتاب‌دهندة زیمنس پریموس‌پلاس به روش تحلیلی [دوره 11، شماره 6، 1391، صفحه 597-608]
 • رادیوتراپی تعیین ضریب تصحیح فرمول استرلینگ (ضریب واداش) با تحلیل فیزیکی در درمان‌های مگاولتاژ [دوره 11، شماره 6، 1391، صفحه 619-624]
 • رادیوتراپی تعیین ضریب تضعیف جیوه جهت طراحی سیستم شیلدینگ جیوه برای بیماران تحت درمان با رادیوتراپی [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 269-278]
 • رادیوتراپی بررسی سطح بیان ژن RAD51 پس از تابش پرتوهای یونیزان به سلول‌های لنفوسیت خونی به منظور ارزیابی ترمیم DNAدربیماران مبتلا به سرطان سینه مراجعه‌کننده به بیمارستان گلستان اهواز [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 299-306]
 • رادیوگرافی مقایسه‌ی طول کانال اندازه‌گیری شده توسط اپکس‌یاب الکترونیکی NSK و رادیوگرافی در دندان‌های شیری نکروز در شرایط In vivo [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 393-400]
 • رادیوگرافی بایت وینگ تأثیر فیلترهای پردازش تصویر در شناسایی پوسیدگی پروگزیمال در رادیوگرافی بایت وینگ دیجیتال [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 170-180]
 • رادیوگرافی بایت‌وینگ تأثیر فیلترهای مختلف پردازش تصویر در شناسایی پوسیدگی‌های راجعۀ پروگزیمال در رادیوگرافی بایت‌وینگ دیجیتال [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 157-168]
 • رادیوگرافی پانورامیک میزان یافته‌های اتفاقی از ناهنجاری‌های دندانی و پاتولوژی در بیماران اطفال: یک بررسی رادیوگرافیکی [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 139-146]
 • رادیوگرافی پانورامیک مقایسۀ کیفیت تشخیصی ساختارهای آناتومیک و کیفیت کلی تصویر با استفاده از روش-های مختلف پردازش تصاویر پزشکی در رادیوگرافی پانورامیک دیجیتال مستقیم [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 376-387]
 • رادیوگرافی دیجیتال تأثیر فیلترهای پردازش تصویر در شناسایی پوسیدگی پروگزیمال در رادیوگرافی بایت وینگ دیجیتال [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 170-180]
 • رادیوگرافی دیجیتال تأثیر فیلترهای مختلف پردازش تصویر در شناسایی پوسیدگی‌های راجعۀ پروگزیمال در رادیوگرافی بایت‌وینگ دیجیتال [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 157-168]
 • رادیوگرافی دیجیتال ارزیابی دقت تشخیصی رادیوگرافی دیجیتال PSP با پردازش معمولی و معکوس درضایعات پری اپیکال [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 263-272]
 • رادیوگرافی دیجیتال بررسی تاثیر فیلترهای پردازش تصویر دیجیتال بر روی تشخیص لندمارک های رادیوگرافی لترال سفالومتری [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 354-366]
 • رادیوگرافی دیجیتال مقایسۀ کیفیت تشخیصی ساختارهای آناتومیک و کیفیت کلی تصویر با استفاده از روش-های مختلف پردازش تصاویر پزشکی در رادیوگرافی پانورامیک دیجیتال مستقیم [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 376-387]
 • رادیوگرافی دیجیتال مقایسه ی اندازه گیری فاصله CEJ تا کرست آلوئول توسط رادیوگرافی دیجیتال معمولی و دیجیتال با فیلتر پردازش کنتراست معکوس [دوره 16، شماره 5، 1396، صفحه 517-523]
 • رادیوگرافی دیجیتال(psp) ارزیابی و مقایسه دقت تشخیصی رادیوگرافی دیجیتال غیرمستقیم و معمولی در تشخیص ضایعات پری اپیکال [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 333-341]
 • رادیوگرافی دیجیتال دندانی مقایسه دقت رادیوگرافی دیجیتال و معمولی در تشخیص پوسیدگی های راجعه: مطالعه ی آزمایشگاهی [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 101-109]
 • رادیوگرافی دندانی مقایسه دقت رادیوگرافی دیجیتال و معمولی در تشخیص پوسیدگی های راجعه: مطالعه ی آزمایشگاهی [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 101-109]
 • رادیوگرافی دندانی مقایسۀ کیفیت تشخیصی ساختارهای آناتومیک و کیفیت کلی تصویر با استفاده از روش-های مختلف پردازش تصاویر پزشکی در رادیوگرافی پانورامیک دیجیتال مستقیم [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 376-387]
 • رادیوگرافی دندانی مقایسۀ بالینی دقت تعیین طول کانال ریشۀ دندان‌های دایمی توسط آپکس‌یاب الکترونیکی Root ZX ، حس لامسه و رادیوگرافی معمولی [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 181-190]
 • رادیوگرافی لترال سفالومتری بررسی تاثیر فیلترهای پردازش تصویر دیجیتال بر روی تشخیص لندمارک های رادیوگرافی لترال سفالومتری [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 354-366]
 • رادیوگرافی معمولی ارزیابی و مقایسه دقت تشخیصی رادیوگرافی دیجیتال غیرمستقیم و معمولی در تشخیص ضایعات پری اپیکال [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 333-341]
 • راشی تیسم بررسی علائم بالینی و آزمایشگاهی مبتلایان به سیستینوزیس مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های مفید و لبافی‌نژاد (تهران) و بیمارستان کودکان ابوذر اهواز [دوره 10، شماره 5، 1390، صفحه 535-543]
 • رامهرمز بررسی آلودگی‌های انگلی سبزیجات خوراکی در مزارع سبزی‌کاری شهرستان رامهرمز [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 375-382]
 • راه رفتن اثر خستگی موضعی عضلات چهارسررانی بر هم‌ انقباضی عضلات زانو در راه رفتن [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 309-321]
 • راه رفتن تأثیر تمرین دوگانه پیش رونده بر عملکرد حرکتی، وضعیت شناختی و خطر زمین خوردن در سالمندان مبتلا به اختلال شناختی خفیف و سالم [دوره 16، شماره 6، 1396، صفحه 599-609]
 • راهنمای طرفی بررسی ارتباط بین نوع راهنمای دندانی طرفی و صدای مفصلی (Clicking) [دوره 14، شماره 6، 1394، صفحه 633-640]
 • رباط صلیبی قدامی یافته های MRI در مبتلایان به پارگی رباط صلیبی قدامی [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 87-92]
 • رﻳﺰﻧﺸﺖ بررسی مقایسه‌ای تأثیر استفاده از محلول کلرهگزیدین بر ریزنشت دو نوع مادۀ مورد استفاده در درمان پیت و فیشور سیلانت [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 189-198]
 • رتینوپاتی بررسی ارتباط نوروپاتی دیابتی و عوامل خطر همراه در بیماران دیابتی نوع دو مراجعه‌کننده به کلینیک دیابت بیمارستان گلستان اهواز [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 141-147]
 • رزیستین بررسی اثر جنیستئین به همراه محدودیت کالری بر اصلاح پروفایل لیپیدی، گلوکز و فاکتورهای التهابی در موش‌های چاق‌شده با رژیم پرچرب [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 57-67]
 • رزیستین مقایسه اثر 12 هفته تمرین ورزشی هوازی و مقاومتی بر سطوح سرمی رزیستین و شاخص‌های گلیسمی در زنان یائسه چاق مبتلا به دیابت نوع 2؛ (مقایسه دو نوع پروتکل ورزشی) [دوره 12، شماره 6، 1392، صفحه 665-676]
 • ریز سختی مینا بررسی تاثیر برخی از نوشیدنی‌های گازدار رایج در ایران بر ریز سختی مینای دندان‌های کشیده شده انسان [دوره 15، شماره 5، 1395، صفحه 607-617]
 • رزماری بررسی اثر روغن فرار برگ و سرشاخه های گلدار رزماری برحافظه اجتنابی غیر فعال در موش های سفید کوچک پیر وجوان [دوره 13، شماره 5، 1393، صفحه 503-511]
 • رزین PMMA مقایسۀ استحکام عرضی رزین پلی‌متیل‌متاکریلات، تقویت شده با سیم Stainless Steel ، مش فلزی و فایبر پلی‌اتیلن [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 105-115]
 • ریزنشت مقایسۀ لابراتواری میزان میکرولیکیج یک نوع کامپوزیت زیرساخت، در دو روش مختلف قراردهی [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 394-401]
 • ریزنشت بررسی آزمایشگاهی ریزنشت اینله‌های ساخته شده از کامپوزیت رزین پس از استفاده از دو روش آماده‌سازی سطحی [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 91-98]
 • ریزنشت بررسی و مقایسه ریزنشت پلاگ اپیکالی سمان CEM در سه محیط مختلف [دوره 17، شماره 6، 1397، صفحه 573-581]
 • ریز نشت بررسی آزمایشگاهی ریزنشت تاجی چهار نوع مادۀ پر‌کنندۀ تاج دندان با روش نفوذ رنگ [دوره 10، شماره 6، 1390، صفحه 605-613]
 • رزین کامپوزیت مقایسه دو روش بررسی استحکام برشی باند کامپوزیت به عاج دندان انسان در محیط آزمایشگاه [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 255-261]
 • رژیم غذایی تاثیر فعالیت هوازی حاد به دنبال مصرف چهار نوع رژیم غذایی متفاوت بر سطح سرمی آیریزین در مردان دارای اضافه وزن [دوره 15، شماره 6، 1395، صفحه 707-716]
 • رژیم غذایی پرچرب تاثیرات عصاره آبی دارچین بر شاخص توده‌ی بدنی، وزن اندام‌ها و شاخص‌های بیوشیمیای موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار تحت رژیم غذایی پرچرب [دوره 16، شماره 6، 1396، صفحه 693-703]
 • رژیم غذایی پرچرب تاثیرات عصاره آبی دارچین بر شاخص توده‌ی بدنی، وزن اندام‌ها و شاخص‌های بیوشیمیای موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار تحت رژیم غذایی پرچرب [(مقالات آماده انتشار)]
 • ریسک فاکتور قلبی عروقی بررسی شیوع ریسک ‌فاکتورهای قلبی عروقی در بیماران دیابتی در دو منطقه با تفاوت‌های نژادی، اقلیمی و فرهنگی [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 363-373]
 • ریسک‌فاکتورهای قلبی متابولیکی بررسی اثر تمرین در آب و مصرف مکمل زنجبیل بر ریسک‌ فاکتورهای قلبی متابولیکی زنان چاق مبتلا به سرطان پستان [دوره 14، شماره 5، 1394، صفحه 549-561]
 • رشد اجتماعی مقایسة تأثیر عمل جراحی کاشت حلزون شنوایی، برنامة توانبخشی متعاقب آن و نقش سن در ارتقای رشد اجتماعی کودکان ناشنوای 9-6 سالة مرکز کاشت حلزون شنوایی فارس با کودکان عادی [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 177-184]
 • رشد حرکتی روایی و پایایی آزمون رشد حرکتی درشت- نسخه سوم در کودکان سه تا 10 سال شهر اهواز [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 379-391]
 • رشدعضلانی مقایسه‌ی تاثیر یک دوره تمرین منتخب مقاومتی در دو شدت متفاوت بر برخی شاخص‌های متابولیکی در دختران جوان فعال [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 115-130]
 • ریشه دندان توانایی تشخیصیCone-beam Computed Tomography در ارزیابی تحلیل خارجی ریشه [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 419-428]
 • رضایت از زندگی اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر کیفیت زندگی بر شادکامی، رضایت از زندگی و تنظیم خلق معتادان مرد شهر اهواز [دوره 14، شماره 5، 1394، صفحه 494-503]
 • رضایت‌مندی مادر تأثیر مصرف گاز انتونوکس بر طول مدت فاز فعال و سرانجام زایمان [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 13-19]
 • رینگر لاکتات مقایسۀ اثر سالین هیپرتونیک و رینگر لاکتات در احیای بیماران ترومایی با شوک هیپوولمیک [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 391-396]
 • رینوپلاستی بررسی ارتباط بین تصویر بدنی و درخواست و تمایل به انجام رینوپلاستی در دانشجویان دختر [دوره 11، شماره 6، 1391، صفحه 665-673]
 • رینوسینوزیت قارچی مهاجم بررسی 5 سالۀ علایم بالینی و علل زمینه‌ای سینوزیت قارچی مهاجم در اهواز [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 129-134]
 • روی تعیین اثر روی در کنترل قند خون بیماران مبتلا به دیابت نوع یک [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 111-119]
 • روایی روایی،پایایی، ساختار عاملی و توان تمایزی مقیاس مانیای یانگ بین بیماران افسرده تک قطبی و دوقطبی و جمعیت عمومی [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 333-344]
 • روایی ویژگی های روان سنجی نسخه ایرانی شا خص عملکرد جنسی مردان [دوره 12، شماره 6، 1392، صفحه 655-663]
 • روایی بررسی روایی و پایایی پرسش‌نامة ارزشیابی استاد توسط دانشجویان [دوره 10، شماره 6، 1390، صفحه 583-593]
 • روایی ارزیابی ویژگیهای روانسنجی آزمون رشد حرکتی درشت-نسخه سوم درکودکان کم‌توان ذهنی هفت تا 10 سال شهر تهران [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 81-93]
 • روانسنجی ویژگی های روان سنجی نسخه ایرانی شا خص عملکرد جنسی مردان [دوره 12، شماره 6، 1392، صفحه 655-663]
 • رودخانۀ کارون مقایسۀ میزان غلظت فلوراید آب‌های ورودی به تصفیه‌خانه‌های آب آشامیدنی شمارۀ 1 و 2 شهر اهواز وآب‌های خروجی از آن‌ها پس از فرآیند تصفیۀ آب آشامیدنی در سال 1389 [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 231-243]
 • روزه‌داری اثر روزه‌داری ماه رمضان بر کنترل قند و لیپید و موارد هایپوگلیسمی در بیماران دیابتی تحت درمان با متفورمین [دوره 13، شماره 6، 1393، صفحه 721-729]
 • روش CTAB مقایسۀ کمی و کیفی روش‌های CTAB و SDS برای تخلیص DNA از گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum L.) [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 293-301]
 • روش SDS مقایسۀ کمی و کیفی روش‌های CTAB و SDS برای تخلیص DNA از گیاه دارویی ماریتیغال (Silybum marianum L.) [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 293-301]
 • روش آزمایشگاهی مطالعه آزمایشگاهی کارایی چهار روش مختلف سفید کردن دندان: بلیچینگ در منزل، بلیچینگ در مطب، روش ترکیبی و لیزر [دوره 16، شماره 5، 1396، صفحه 555-563]
 • روش انتشار روی دیسک مقایسه حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های اشریشیا‌کلی و کلبسیلا پنومونیه جداشده از عفونتهای ادراری نسبت به پنج آنتی‌بیوتیک با روش های میکرودایلوشن و انتشار روی دیسک [دوره 16، شماره 5، 1396، صفحه 525-534]
 • روش تشخیص سم ریسین: مکانیسم سمیت، روش های تشخیص، درمان و ایمنی زائی علیه آن [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 103-124]
 • روش دیسک ترکیبی Imipenem-EDTA بررسی فراوانی کلبسیلا پنومونیه مقاوم به کارباپنم در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان طالقانی آبادان سال 93-92 [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 209-221]
 • روش میکرودایلوشن براث مقایسه حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های اشریشیا‌کلی و کلبسیلا پنومونیه جداشده از عفونتهای ادراری نسبت به پنج آنتی‌بیوتیک با روش های میکرودایلوشن و انتشار روی دیسک [دوره 16، شماره 5، 1396، صفحه 525-534]
 • روش­های پیشگیری از بارداری مقایسه کیفیت زندگی استفاده کنندگان از روش‌های مختلف پیشگیری از بارداری [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 443-452]
 • روش‌های رادیوگرافی بررسی رادیوگرافی‌های انتخابی مورد استفاده جهت درمان ایمپلنت توسط دندان-پزشکان شهر اهواز در سال 1392 [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 404-410]
 • روش‌های قراردهی کامپوزیت مقایسة لابراتواری میزان سختی یک نوع کامپوزیت Core، در دو روش مختلف قراردهی [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 27-34]
 • روش های مولکولی روش های مرسوم و مولکولی تعیین حساسیت دارویی ایزوله های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس مقاوم [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 1-4]
 • روغن هسته بررسی اثرات آنتی اکسیدانی و سمیت سلولی نانوامولسیون روغن دانه آلبالو روی سلول سرطانی A549 و نرمال HUVEC [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 71-79]
 • رویکرد شناختی‌_‌رفتاری اثربخشی مشاورۀ گروهی شناختی-رفتاری بر خودپنداره و افسردگی زنان مبتلا به سرطان سینه [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 333-345]
 • رویکردهای مطالعه و یادگیری رویکردهای مطالعه و یادگیری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز [دوره 11، شماره 6، 1391، صفحه 577-586]
 • رویکرد واژگان هسته ای اثربخشی مداخله واژگان هسته ای بر کودک مبتلا به ایدز با اختلال گفتاری [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 369-377]

ز

 • زایمان ارتباط افسردگی بعد از زایمان و نوع زایمان [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 68-75]
 • زایمان بدون درد تأثیر مصرف گاز انتونوکس بر طول مدت فاز فعال و سرانجام زایمان [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 13-19]
 • زاویه Inclination بررسی تأثیر کوتاه‌مدت میزان زاویۀ Inclination کاپ استابولوم بر نتایج درمانی بیماران Total hip Arthroplasty در بیماران عمل شده در بیمارستان رازی اهواز در طی سال‌های 1392-1391 [دوره 13، شماره 6، 1393، صفحه 699-707]
 • زبان ویژگی های گفتار و زبان در کودک مبتلا به سندرم پارکز وبر: گزارش موردی [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 125-130]
 • زیرکونیا مقایسۀ تطابق مارجینال کوپینگ‌های زیرکونیایی ساخته شده از روی قالب و کست بوسیلۀ دستگاه CAD/CAM [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 245-254]
 • زمان خواب بررسی رابطۀ برخی از ویژگی‌های دموگرافیک با کیفیت خواب نوجوانان در شهر اهواز1394 [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 475-484]
 • زنان مقایسه کیفیت زندگی استفاده کنندگان از روش‌های مختلف پیشگیری از بارداری [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 443-452]
 • زنان رابطة سطح سرمی کورتیزول و ویتامین C با چاقی [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 341-353]
 • زنان اول‌زا تأثیر مشاوره با زنان در سه ماهة سوم بارداری بر پیامد حاملگی [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 355-363]
 • زنان یائسة غیرچاق بررسی ارتباط بین تعداد زایمان‌ها و سندرم متابولیک در زنان یائسة غیر‌چاق [دوره 10، شماره 5، 1390، صفحه 555-562]
 • زنان یائسه مقایسه اثر 12 هفته تمرین ورزشی هوازی و مقاومتی بر سطوح سرمی رزیستین و شاخص‌های گلیسمی در زنان یائسه چاق مبتلا به دیابت نوع 2؛ (مقایسه دو نوع پروتکل ورزشی) [دوره 12، شماره 6، 1392، صفحه 665-676]
 • زنان جوان‌تر مقایسه سرطان اندومتر در زنان جوانتر و مسن تر از 40سال مراجعه کننده به بخش رادیوتراپی و انکولوژی بیمارستان گلستان شهر اهواز طی سال‌های (1390-1380) [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 438-444]
 • زنان چاق تأثیر تمرینات پیلاتس بر ترکیب بدن، نیمرخ لیپیدی و برخی شاخص‌های آمادگی جسمانی زنان چاق غیرفعال [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 49-61]
 • زنان غیرفعال مقایسة اثر یک جلسه تمرین مقاومتی با شدت متوسط بر میزان هورمون رشد زنان فعال و غیرفعال [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 147-156]
 • زنان فعال مقایسة اثر یک جلسه تمرین مقاومتی با شدت متوسط بر میزان هورمون رشد زنان فعال و غیرفعال [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 147-156]
 • زنان مسن‌تر مقایسه سرطان اندومتر در زنان جوانتر و مسن تر از 40سال مراجعه کننده به بخش رادیوتراپی و انکولوژی بیمارستان گلستان شهر اهواز طی سال‌های (1390-1380) [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 438-444]
 • زنان همسردار فراوانی نسبی سوء رفتار با زنان متأهل مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی شهر اهواز و عوامل مرتبط با آن [دوره 11، شماره 5، 1391، صفحه 477-487]
 • زهر مار تخلیص فا کتور فعال کنندة V انعقاد خون از زهر افعی لبتینای ایران [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 21-32]
 • زوج‌درمانی شناختی- رفتاری اثربخشی زوج‌درمانی شناختی- رفتاری بر کاهش نشانه‌های افسردگی و تنظیم هیجانی زوجین آشفته [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 202-212]
 • زوجین بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی به شیوۀ شناختی رفتاری بر نقش افزایش صمیمیت و زناشویی زوجین [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 223-229]
 • زوجین آشفته اثربخشی زوج‌درمانی شناختی- رفتاری بر کاهش نشانه‌های افسردگی و تنظیم هیجانی زوجین آشفته [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 202-212]

ژ

 • ژیاردیازیس بررسی سطح پلاسمایی ویتامین D در مبتلایان به ژیاردیازیس مزمن مراجعه کننده به آزمایشگاه بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و احتمال خطر ابتلاء به دیابت نوع 2 در این افراد [دوره 17، شماره 5، 1397، صفحه 457-465]
 • ژلفوم بررسی تاثیر ژلفوم آغشته به دگزامتازون روی تورم، خونریزی و درد بعد از جراحی دندانهای عقل فک پایین [دوره 17، شماره 4، 1397، صفحه 439-448]
 • ژل وارتون جداسازی و شناسایی سلول‌های بنیادی مزانشیمی ژل وارتون بند ناف انسانی [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 135-145]
 • ژن FHL1 بررسی کارایی پروفایل بیانی ژن‌های CCND2 ،‌PLAB ،PCSK2 وFHL1 جهت افتراق تومورهای کارسینوم پاپیلاری تیروئید از تومورهای خوش‌خیم [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 475-484]
 • ژن MDM2 بررسی پلی مورفیسم پروموتور ژن MDM2(SNP309) در مبتلایان به لوسمی حاد میلوئیدی در استان خوزستان [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 187-194]
 • ژن SLC30A8 بررسی پراکندگی پلی مورفیسم ژن SLC30A8 (rs13266634)در بیماران دیابتی نوع 2 در غرب استان مازندران- ایران [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 63-70]
 • ژن VDR بررسی همراهی پلی‌مورفیسم‌های rs731236 و rs7975232 ژن VDR با MS در جمعیت استان خوزستان [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 455-465]
 • ژنژیویت آنتی اکسیدان های بزاق و بیماری پریودنتال [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 277-283]
 • ژن‌های بیماریزا شناسایی ژنهای pap، fim، sfa وafa در سویه های اشریشیا کلی جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت ادراری در کرمان به روش PCRچند گانه [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 393-400]

س

 • سایبرگرین بررسی میزان کارآیی روش Real-Time PCR با استفاده از دو راهکار رسم منحنی استاندارد و رگرسیون خطی [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 85-95]
 • ساختار عاملی روایی،پایایی، ساختار عاملی و توان تمایزی مقیاس مانیای یانگ بین بیماران افسرده تک قطبی و دوقطبی و جمعیت عمومی [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 333-344]
 • ساختار عاملی ساختار عاملی و پایایی پرسشنامه‌ی خوردن ذهن‌آگاهانه (EMQ) در زنان متأهل دارای اضافه وزن و چاق [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 131-143]
 • سازگاری اثربخشی زوج‌درمانی تلفیقی مبتنی بر پذیرش بر سازگاری و امید زوج‌های با همسر دارای علائم شخصیت وسواس(OCPD) [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 1-11]
 • سازگاری اجتماعی تاثیر آموزش سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت بر سرزندگی، لذت و سازگاری زنان مبتلا به دیابت [دوره 15، شماره 5، 1395، صفحه 581-590]
 • سالمند مقایسۀ تأثیر دو شدت فعالیت هوازی روی برخی شاخص‌های هماتولوژیکی مردان سالمند دارای اضافه‌وزن [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 271-282]
 • سالمند سالمندان و حمایت‌های اجتماعی و کیفیت زندگی: مطالعه موردی در کرمان [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 303-315]
 • سالمندی تأثیر ارتز پاسچرترینینگ ساپورت بر خطر زمین خوردن سالمندان مبتلا به هایپرکایفوز ستون فقرات [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 135-146]
 • سالمندی تأثیر تمرین دوگانه پیش رونده بر عملکرد حرکتی، وضعیت شناختی و خطر زمین خوردن در سالمندان مبتلا به اختلال شناختی خفیف و سالم [دوره 16، شماره 6، 1396، صفحه 599-609]
 • سالمندی بررسی اثر 12 هفته تمرینات شنا بر میزان مقاومت به انسولین و سطح پلاسمایی آپلین در زنان سالمند مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 169-177]
 • سالمند-HDL-C مقایسه تاثیر فعالیت هوازی حاد با شدت کم و متوسط بر نیمرخ لیپیدی مردان سالمند دارای اضافه وزن [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 693-702]
 • سالمندان مقایسه تاثیر فعالیت هوازی حاد با شدت کم و متوسط بر نیمرخ لیپیدی مردان سالمند دارای اضافه وزن [دوره 14، شماره 6، 1394، صفحه 693-702]
 • سالمندان اثربخشی آموزش نظری محور بر تبعیت از دستورات دارویی در سالمندان مبتلا به پرفشاری خون [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 161-174]
 • سالمونلا انتریتیدیس گوناگونی ژنتیکی ایزوله های سالمونلا انتریکا سرووار انتریتیدیس جمع آوری شده از مراکز درمانی شهر کرمان با استفاده از روش ERIC-PCR [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 53-63]
 • سالمونلا تیفی موریوم TA100 بررسی اثرجهش زایی عصاره ی متانولی گیاه پرسیاوشان (Adiantum capillus – veneris) با تست ایمز( Ames test ) [دوره 12، شماره 5، 1392، صفحه 547-557]
 • سالین هیپرتونیک مقایسۀ اثر سالین هیپرتونیک و رینگر لاکتات در احیای بیماران ترومایی با شوک هیپوولمیک [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 391-396]
 • سیانوز بررسی فراوانی اختلال رشد در کودکان 6تا60 ماهه مبتلا به بیماری مادرزادی قلبی در اهواز از سال 1390تا1392 [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 401-409]
 • سیاه سرفه ارزیابی بیان فیمبریه (Fim2 و Fim3) Bordetella pertussis در مراحل مختلف کشت به منظور تولید واکسن [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 345-354]
 • سبزیجات بررسی میزان آلودگی سبزیجات به اشریشیا کلی انتروهموراژیک (EHEC) به روش کشت و مولتی پلکس PCR در شهرستان اهواز [دوره 16، شماره 6، 1396، صفحه 671-680]
 • سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت تاثیر آموزش سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت بر سرزندگی، لذت و سازگاری زنان مبتلا به دیابت [دوره 15، شماره 5، 1395، صفحه 581-590]
 • سی‌تی اسکن بدون تزریق مقایسة میزان دقت سونوگرافی با سی‌تی اسکن بدون مادة حاجب در تشخیص سنگ‌های مجاری ادراری [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 209-215]
 • سیتالوپرام مقایسۀاثر سیتالوپرام و ونلافاکسین در درمان افسردگی آتیپیک [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 95-103]
 • سیتالوپرام بررسی اثر افزودن سیتالوپرام به آنتی‌سایکوتیک‌های تیپیک در کاهش علایم منفی بیماران اسکیزوفرنی بستری در بیمارستان گلستان اهواز در سال 1389 [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 439-448]
 • سی‌تی آنژیوگرافی مقایسةدقت تشخیصی سی‌تی آنژیوگرافی مولتی‌اسلایس64 (Multislice) در تشخیص انسداد بالای 50% درعروق پیوندی کرونری با آنژیوگرافی مرسوم (Conventional)دربین بیماران علامت‌دار با سابقةعمل جراحی پیوند عروق کرونر [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 243-252]
 • سختی مقایسۀ سختی نمونه‌های کامپوزیتی با استفاده از سه روش مختلف نوردهی LED و روش معمول QTH [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 57-63]
 • سختی شریانی تاثیر تمرین هوازی بر فشارخون، هموگلوبین گلیکوزیله و سختی شریانی در زنان یائسه دیابتی نوع2 [دوره 16، شماره 6، 1396، صفحه 631-642]
 • سرترالین بررسی اثر افزودن سرترالین به آنتی سایکوتیک ‌های تیپیک در کاهش علایم منفی بیماران اسکیزوفرنی بستری در بیمارستان گلستان اهواز در سال 1391 [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 335-345]
 • سردرد میگرنی تأثیر برنامۀ مدیریت خواب بر شاخص‌های سردرد بیماران مبتلا به میگرن مراجعه‌کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی شهرستان قائم‌شهر [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 303-313]
 • سرزندگی تاثیر آموزش سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت بر سرزندگی، لذت و سازگاری زنان مبتلا به دیابت [دوره 15، شماره 5، 1395، صفحه 581-590]
 • سرطان آستروسیت‌های جنینی موش، همانند سلول‌های سرطانی، قادر به تنظیم متابولیسم انرژی از مسیر واربورگ هستند [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 423-431]
 • سرطان بررسی شیوع کمبود روی در لوسمی و لنفوم [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 431-437]
 • سرطان قابلیت MRS در افتراق ضایعات خوش خیم و بدخیم پروستات [دوره 17، شماره 4، 1397، صفحه 355-365]
 • سرطان بررسی تاثیر آموزش ذهن آگاهی نوجوان محور بر افسردگی، اضطراب و استرس نوجوانان مبتلا به سرطان در مرحله ی شیمی درمانی [دوره 17، شماره 5، 1397، صفحه 545-557]
 • سرطان التهابی پستان مورفه آی پستان با نمایش سرطان التهابی پستان [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 121-127]
 • سرطان اندومتر مقایسه سرطان اندومتر در زنان جوانتر و مسن تر از 40سال مراجعه کننده به بخش رادیوتراپی و انکولوژی بیمارستان گلستان شهر اهواز طی سال‌های (1390-1380) [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 438-444]
 • سرطان پستان بررسی اثر تمرین در آب و مصرف مکمل زنجبیل بر ریسک‌ فاکتورهای قلبی متابولیکی زنان چاق مبتلا به سرطان پستان [دوره 14، شماره 5، 1394، صفحه 549-561]
 • سرطان پستان بررسی رابطة بین حمایت اجتماعی و افسردگی در بیماران مبتلا به سرطان سینه در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی اهواز [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 223-228]
 • سرطان پستان تأثیر ماساژ درمانی بر عوارض شایع بیماران تحت شیمی درمانی مبتلا به سرطان پستان [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 253-259]
 • سرطان روده بررسی فیتوشیمیایی و مقایسۀ اثر انواع عصاره‌های بافت اسفنجی انار بر روی سلول‌های سرطانی روده Caco-2 [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 201-215]
 • سرطان سر و گردن اثر پرتو درمانی به گردن بر کیفیت صدای بیمار [دوره 11، شماره 5، 1391، صفحه 519-525]
 • سرطان سینه اثربخشی مشاورۀ گروهی شناختی-رفتاری بر خودپنداره و افسردگی زنان مبتلا به سرطان سینه [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 333-345]
 • سرطان سینه بررسی سطح بیان ژن RAD51 پس از تابش پرتوهای یونیزان به سلول‌های لنفوسیت خونی به منظور ارزیابی ترمیم DNAدربیماران مبتلا به سرطان سینه مراجعه‌کننده به بیمارستان گلستان اهواز [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 299-306]
 • سرطان معده اثربخشی معنادرمانی گروهی بر اضطراب مرگ و امید به زندگی بیماران مبتلا به سرطان معده [دوره 15، شماره 6، 1395، صفحه 635-464]
 • سرطان مهاجم مجرایی بررسی میزان بروز گیرندۀ فاکتور رشد فیبروبلاستی نوع 2 و سایر شاخص‌های پیش‌آگهی سرطان پستان [دوره 14، شماره 5، 1394، صفحه 600-604]
 • سرمادرمانی اثر سرمادرمانی عضلات چهارسرران بر متغیرهای فشارکف پای طی دویدن [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 11-19]
 • سیروز کبدی تعیین ارتباط رنوواسکولار امپدنس با وجود و درجه بندی واریس های مری در بیماران سیروز کبدی [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 112-120]
 • سرویمتر RDS-31 برآورد دز مؤثر سالیانه و خطر مازاد ابتلا به سرطان ناشی از گامای طبیعی در جوار چشمه آبگرم [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 339-345]
 • سزارین ارتباط افسردگی بعد از زایمان و نوع زایمان [دوره 13، شماره 1، 1393، صفحه 68-75]
 • سزارین قبلی حاملگی نابه‌جا در محل برش سزارین قبلی: گزارش موردی از اهواز [دوره 10، شماره 6، 1390، صفحه 685-692]
 • سیستم D-Race بررسی کارایی فایل روتاری XP-Endo Finisher در حذف گوتاپرکا و سیلر باقیمانده در کانال های درمان مجدد شده توسط سیستمD-Race ، مطالعه آزمایشگاهی [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 179-192]
 • سیستم ایمنی مقایسه پاسخ سرمی ایمونوگلوبولین های A،G،M و کورتیزول متعاقب فعالیت های مقاومتی و تناوبی شدید [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 13-23]
 • سیستم ایمنی مقایسه تاثیر شش هفته تمرین تداومی و تناوبی بر برخی از شاخص‌های سیستم ایمنی مردان سالم غیر ورزشکار [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 25-34]
 • سیستم ثباتی بایودکس مقایسه ثبات وضعیتی در افراد مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی و افراد سالم از طریق سیستم تعادلی بایودکس [دوره 17، شماره 5، 1397، صفحه 569-571]
 • سیستم طراحی درمان تعیین TMR از طریقPDD در غیاب فاکتورهای پراکندگی [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 409-418]
 • سیستم طراحی درمان تعیین رابطة فاکتور وج با عمق و ابعاد میدان درمانی برای فوتون‌های6MV و 18MV شتاب‌دهندة زیمنس پریموس‌پلاس به روش تحلیلی [دوره 11، شماره 6، 1391، صفحه 597-608]
 • سیستم های اطلاعات سلامت بررسی کاربرد فناوری اطلاعات در مطب‌های دندانپزشکی: مطالعه توصیفی-مقطعی [دوره 17، شماره 5، 1397، صفحه 491-501]
 • سیستم های بیانی ذرات شبه ویروسی: ساختمان، ویژگی و کاربرد آنها در واکسن [دوره 16، شماره 5، 1396، صفحه 575-589]
 • سیستم های تلفیقی پرتودرمانی-MRI بررسی آثار میدان های مغناطیسی بر توزیع دوز و برد پرتوهای فوتونی و ذرات باردار در پرتودرمانی [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 467-481]
 • سیستم‌های طراحی درمان بررسی صحت الگوریتم‌های سیستم‌های طراحی درمان رادیوتراپی با استفاده از شبیه-سازی مونت‌کارلو در ناهمگنی ریه [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 241-251]
 • سطح درد و ناتوانی اثر گردن‌بند طبی نرم بر سطح درد و ناتوانی در افراد با گردن درد مزمن غیر اختصاصی [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 30-40]
 • سطح سرمی سلنیوم بررسی و مقایسه سطح سرمی سلنیوم در بیماران با گاستروانتریت‌ حاد بستری شده در بیمارستان کودکان مفید [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 235-243]
 • سطح شیبدار قابلیت اطمینان پارامترهای سیگنال الکترومایوگرافی در حرکت روی پله و سطح شیبدار [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 307-316]
 • سعد اثر عصاره آبی و متانولی ریزوم گیاه سعد (Cyperus Rotundus)بر میزان ترشح انسولین از جزایر لانگرهانس جدا شده موش سفید کوچک نر [دوره 14، شماره 6، 1394، صفحه 623-632]
 • سفید کردن دندان مطالعه آزمایشگاهی کارایی چهار روش مختلف سفید کردن دندان: بلیچینگ در منزل، بلیچینگ در مطب، روش ترکیبی و لیزر [دوره 16، شماره 5، 1396، صفحه 555-563]
 • سفید کردن دندان مقایسه کارایی روش های مختلف سفید کردن دندان: Home Bleaching ،Laser Bleaching ، In- Office Bleachingو روش ترکیبی (مطالعه آزمایشگاهی) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سقف بیمارستان نقش تصویرسازی سقف بیمارستان کودکان در بهبود وضعیت روحی آنان [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 437-445]
 • سکته‌ی مغزی خونریزی‌دهنده بررسی نقش آلبومین تزریقی در کاهش حجم هماتوم ناشی از سکته‌ی مغزی خونریزی‌دهنده [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 429-438]
 • سکته‌ی مغزی خونریزی‌دهنده؛ آلبومین؛ معیار NIHSS بررسی نقش تزریق آلبومین بر عملکرد بالینی و عوارض ناشی از سکته‌ی مغزی خونریزی‌دهنده در بیماران بستری در بخش مغز و اعصاب بیمارستان گلستان اهواز [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 400-408]
 • سکتۀ ایسکمیک بررسی اثر آلبومین در مقایسه با پلاسبو بر روی عملکرد بالینی پس از سکتۀ مغزی ایسکمیک در حوزۀ شریان مغزی میانی در بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان گلستان اهواز [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 365-373]
 • سکتۀ مغزی بررسی اثر حفاظتی عصارۀ هیدروالکلی مریم‌گلی(Salvia officinalis) بر آسیب بافتی و نقص‌های نورولوژیک در مدل سکتۀ مغزی در موش صحرایی [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 35-45]
 • سیکل سل بررسی تأثیر برنامة خودمراقبتی برکیفیت زندگی بیماران مبتلا به کم‌خونی داسی-شکل [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 201-211]
 • سیگار بررسی شیوع ریسک ‌فاکتورهای قلبی عروقی در بیماران دیابتی در دو منطقه با تفاوت‌های نژادی، اقلیمی و فرهنگی [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 363-373]
 • سیگار شیوع عوامل خطر قلبی عروقی در بیماران دیابتی مراجعه کننده به بیمارستان گلستان اهواز [دوره 12، شماره 5، 1392، صفحه 485-496]
 • سل روش های مرسوم و مولکولی تعیین حساسیت دارویی ایزوله های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس مقاوم [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 1-4]
 • سلامت روان بررسی ارتباط بین سلامت روان و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 405-413]
 • سلامت روان تأثیر درمان حمایتی و شناختی رفتاری بر سلامت روان و باورهای غیرمنطقی مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال اوتیسم [دوره 10، شماره 6، 1390، صفحه 637-645]
 • سلامت روانی اجتماعی بررسی میزان هوش هیجانی و ارتباط آن با برخی متغیرهای جمعیت شناختی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی دزفول [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 283-292]
 • سلامت عمومی اثربخشی مداخله مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر سلامت عمومی بیماران قلبی-عروقی [دوره 15، شماره 6، 1395، صفحه 757-766]
 • سیلدینافیل تأثیر مصرف تک‌دوز داروی سیلدینافیل بر حرکت اسپرم‌ها در مردان نابارور دچار الیگوآستنواسپرمی [دوره 14، شماره 5، 1394، صفحه 581-588]
 • سیلر بررسی کارایی فایل روتاری XP-Endo Finisher در حذف گوتاپرکا و سیلر باقیمانده در کانال های درمان مجدد شده توسط سیستمD-Race ، مطالعه آزمایشگاهی [دوره 18، شماره 2، 1398، صفحه 179-192]
 • سل-ژل احتراقی ساخت نانوپودر هیدروکسی‌آپاتیت به‌‌ روش سل- ژل احتراقی و بررسی کاربرد آن در ترمیم ضایعات استخوان پاریتال موش صحرایی [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 149-157]
 • سیلی مارین اثر تمرینات استقامتی ومکمل سیلی مارین برمیزان آنزیم اکسیداتیو سوپراکسید دیسموتاز SOD)) و پروتئین شوک حرارتی(70 hsp)در پلاسمای دانشجویان مرد غیر ورزشکار [دوره 14، شماره 6، 1394، صفحه 703-712]
 • سلنیوم بررسی سطح سلنیوم خون در بیماران همودیالیزی شهرکرد [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 49-58]
 • سلول بنیادی مزانشیمی جداسازی و شناسایی سلول‌های بنیادی مزانشیمی ژل وارتون بند ناف انسانی [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 135-145]
 • سلولیت بررسی اپیدمیولوژیک موارد سلولیت منجر به عارضه در بیماران بستری شده در بخش عفونی بیمارستان رازی اهواز طی سال‌های 1383-1380 [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 241-251]
 • سلول‌های التهابی بررسی واکنش التهابی بافت همبند استخوان خرگوش به MTA سفید و سمان پرتلند [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 335-343]
 • سلول‌های بنیادی افزایش بیان مسیرهای پیام رسانی Notch و Wnt در سلوهای شبه بنیادی رده سلولی ملانومای متاستاتیک (A375) [دوره 16، شماره 6، 1396، صفحه 643-652]
 • سلول‌های سرطان سینه MCF-7 تأثیر ترانس‌سینامیک اسید بر شاخص‌های آپوپتوزی در سلول‌های سرطانی رده ی MCF-7 [دوره 15، شماره 6، 1395، صفحه 663-676]
 • سم SEB بیان نوترکیب انتروتوکسین استافیلوکوکوس اورئوس تیپ B به عنوان کاندیدای واکسن [دوره 16، شماره 6، 1396، صفحه 653-664]
 • سمان بررسی مقایسه ای خاصیت آنتی باکتریال سه نوع سمان د ندانی به روش تماس مستقیم [دوره 12، شماره 5، 1392، صفحه 607-620]
 • سمان CEM بررسی و مقایسه ریزنشت پلاگ اپیکالی سمان CEM در سه محیط مختلف [دوره 17، شماره 6، 1397، صفحه 573-581]
 • سمان ‌رزینی مقایسة آزمایشگاهی استحکام باند پست‌های کامپوزیتی تقویت‌شده با رشته‌های فایبر با سه نوع سمان رزینی مختلف [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 131-140]
 • سمیت سلولی بررسی اثرات آنتی اکسیدانی و سمیت سلولی نانوامولسیون روغن دانه آلبالو روی سلول سرطانی A549 و نرمال HUVEC [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 71-79]
 • سمیت سولی بررسی سمیت پروتئین نوترکیب آنتی ژن حفاظتی باسیلوس آنتراسیس به شکل آزاد و کپسوله شده توسط کوپلیمرهای دوبلوکه PLA-PEG و PCL-PEG بر روی رده سلولی Vero [دوره 17، شماره 4، 1397، صفحه 377-386]
 • سم ریسین سم ریسین: مکانیسم سمیت، روش های تشخیص، درمان و ایمنی زائی علیه آن [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 103-124]
 • سن آیا بیماری عروق کرونر در بیماران جوان مراجعه‌کننده به بیمارستان دانشگاهی افزایش یافته است؟ [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 428-435]
 • سنتز مواد تولید نانوذرات Al2O3 آلاییده‌شده با Ag برای کاربردهای زیستی [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 25-29]
 • سندرم ایگل شیوع اسیفیکاسیون لیگامان استیلو هایوئید طویل شده در بیماران مراجعه‌کننده به دانشکدۀ دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز در سال‌های 1392-1391 [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 171-178]
 • سندرم پارکز وبر ویژگی های گفتار و زبان در کودک مبتلا به سندرم پارکز وبر: گزارش موردی [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 125-130]
 • سندرم پیش از قاعدگی مقایسۀ شاخص‌های تن‌‌سنجی و عوامل شیوۀ زندگی بین دانشجویان سالم و مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 217-227]
 • سندرم داون مقایسة شاخص‌های اکوستیکی در دختران مبتلا به سندرم داون و دختران طبیعی [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 189-195]
 • سندرم داون مطالعه موردی تأثیر روش گفتار هجایی در درمان لکنت سه کودک دارای سندرم داون [دوره 13، شماره 5، 1393، صفحه 513-520]
 • سندرم درد کشککی ـ رانی بررسی اثر تیپینگ کشکک بر تعادل بیماران مبتلا به سندرم درد کشککی_رانی [دوره 14، شماره 5، 1394، صفحه 589-597]
 • سندرم متابولیک فراوانی سندرم متابولیک و عوامل پیشگویی‌کنندة آن در بیماران دیابتی نوع 2 در اهواز [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 163-175]
 • سندرم متابولیک بررسی فراوانی سندرم متابولیک در زنان مبتلا به بیماری تخمدان پلی‌کیستیک [دوره 10، شماره 6، 1390، صفحه 595-604]
 • سندرم متابولیک بررسی ارتباط بین تعداد زایمان‌ها و سندرم متابولیک در زنان یائسة غیر‌چاق [دوره 10، شماره 5، 1390، صفحه 555-562]
 • سندرم مجرای مچ دستی بررسی ارتباط شدت درد، علا یم بالینی، مدت دردو اختلالات الکترود یا گنوزیس در سندرم مجرای مچ دست [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 404-410]
 • سندرم نفروتیک درمان گلومرولواسکلروز فوکال و سگمنتال اولیه [دوره 12، شماره 6، 1392، صفحه 645-653]
 • سندرم نفروتیک اولیه آیا شیوع گلومرولو اسکلروزیس‌فوکال‌ و سگمنتال در استان خوزستان در حال افزایش است؟ [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 157-162]
 • سندروم داون اثر 8 هفته تمرینات نروفیدبک و پیلاتس بر تعادل کودکان مبتلا به سندروم داون [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 225-233]
 • سندروم دردکشککی-رانی اثر تمرین درمانی در آب (با و بدون کینزیوتیپ) بر درد، ناتوانی، تعادل پایدار و کیفیت زندگی زنان مبتلا به سندروم درد کشککی-رانی [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 265-276]
 • سندروم فانکونی بررسی علائم بالینی و آزمایشگاهی مبتلایان به سیستینوزیس مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های مفید و لبافی‌نژاد (تهران) و بیمارستان کودکان ابوذر اهواز [دوره 10، شماره 5، 1390، صفحه 535-543]
 • سنگ مجاری ادراری مقایسة میزان دقت سونوگرافی با سی‌تی اسکن بدون مادة حاجب در تشخیص سنگ‌های مجاری ادراری [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 209-215]
 • سنگ‌های مجاری ادراری بررسی فراوانی نسبی برخی ترکیبات شیمیایی تشکیل‌دهندۀ سنگ‌های مجاری ادراری در بیماران مراجعه‌کننده به آزمایشگاه‌های تشخیص طبی استان خوزستان [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 117-126]
 • سه ماهة سوم بارداری تأثیر مشاوره با زنان در سه ماهة سوم بارداری بر پیامد حاملگی [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 355-363]
 • سوء تغذیۀ پروتئین- انرژی مقایسۀ سه روش مختلف (ارزیابی جامع ذهنی، آنالیز مقاومت بیو الکتریک و فاکتورهای بیوشیمیایی) دربررسی وضعیت تغذیه کودکان و نوجوانان مبتلا به نارسایی مزمن کلیه [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 399-408]
 • سوء‌رفتار فراوانی نسبی سوء رفتار با زنان متأهل مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی شهر اهواز و عوامل مرتبط با آن [دوره 11، شماره 5، 1391، صفحه 477-487]
 • سوپراکسید دیسموتاز و پروتئین‌ شوک گرمایی 70 اثر تمرینات استقامتی ومکمل سیلی مارین برمیزان آنزیم اکسیداتیو سوپراکسید دیسموتاز SOD)) و پروتئین شوک حرارتی(70 hsp)در پلاسمای دانشجویان مرد غیر ورزشکار [دوره 14، شماره 6، 1394، صفحه 703-712]
 • سوکروز اثر تجویز عصارة گل انار بر میزان قند، انسولین، مقاومت به انسولین، پروفایل لیپیدی و فشارخون در موش‌های صحرایی تغذیه‌شده با رژیم غنی از سوکروز [دوره 11، شماره 5، 1391، صفحه 507-516]
 • سولینداک یک کارآزمایی بالینی سه سوکور مقایسه ای بر روی اثربخشی ضددرد پیشگیرانه ایبوپروفن، ناپروکسن و سولینداک پس از درمان ریشه [دوره 17، شماره 4، 1397، صفحه 367-376]
 • سونوگرافی مقایسة میزان دقت سونوگرافی با سی‌تی اسکن بدون مادة حاجب در تشخیص سنگ‌های مجاری ادراری [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 209-215]
 • سونوگرافی ترانس‌ واژینال مقایسة نتایج سونوگرافی ترانس‌واژینال با یافته‌های دیلاتاسیون و کورتاژ در ارزیابی بدخیمی آندومتر زنان یائسه با خونریزی واژینال [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 229-240]

ش

 • شاخص ICON تعیین نیاز به درمان ارتودنسی بر اساس ایندکس پیچیدگی، نتیجه و نیاز به درمان (ICON) در دانش‌آموزان 12-15 سالۀ شهرستان اهواز در سال 93-1392 [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 385-392]
 • شاخص افسردگی کارایی شاخص افسردگی آزمون رورشاخ در تشخیص افسردگی اساسی [دوره 13، شماره 5، 1393، صفحه 599-607]
 • شاخص آمادگی جسمانی تأثیر تمرینات پیلاتس بر ترکیب بدن، نیمرخ لیپیدی و برخی شاخص‌های آمادگی جسمانی زنان چاق غیرفعال [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 49-61]
 • شاخص توانمندی کاری بررسی میزان شیوع اختلالات عضلانی_اسکلتی و رابطۀ آن با شاخص توانمندی کاری در فیزیوتراپیست‌های شاغل در شهر اهواز: 1393 [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 93-104]
 • شاخص توده بدن ارتباط عادات غذایی و شاخص توده بدنی با پوسیدگی دندان درکودکان 6-4 ساله مهدکودک های شهر اهواز [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 91-102]
 • شاخص ثبات بررسی شاخص‌های ثبات وضعیت ایستاده یک‌پا در افراد دچار پیچ خوردگی مچ پا، به هنگام استفاده از باند کشی و بریس تعدیل شده [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 123-133]
 • شاخص مالم کوئیست مقایسۀ بهره‌وری بیمارستانهای دانشگاهی و غیر دانشگاهی اهواز: با استفاده از شاخص مالم کوئیست و تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 13، شماره 6، 1393، صفحه 689-698]
 • شاخص نیاز به درمان پریودنتال بررسی شاخص نیازهای درمانی پریودنتال (CPITN) در بیماران دیابتیک نوع II و مقایسه با بیماران غیر دیابتی در بیمارستان گلستان شهرستان اهـواز سال 96-97 [دوره 17، شماره 3، 1397، صفحه 295-302]
 • شاخص‌های اکوستیک مقایسة شاخص‌های اکوستیکی در دختران مبتلا به سندرم داون و دختران طبیعی [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 189-195]
 • شاخص‌های آنتروپومتریک تأثیر تمرینات قدرتی بر برخی شاخص‌های آنتروپومتریک و پروفایل لیپیدی پلاسما در مردان مبتلا به دیابت نوع 2 مراجعه‌کننده به بیمارستان گلستان اهواز [دوره 13، شماره 6، 1393، صفحه 709-720]
 • شاخص های رشد مقایسه شاخص های رشدی شیرخواران با وزن تولد کم و طبیعی در6 ماهه اول زندگی [دوره 12، شماره 5، 1392، صفحه 519-530]
 • شاخص‌های سردرد تأثیر برنامۀ مدیریت خواب بر شاخص‌های سردرد بیماران مبتلا به میگرن مراجعه‌کننده به مرکز آموزشی درمانی رازی شهرستان قائم‌شهر [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 303-313]
 • شاخص‌های قلبی تنفسی تاثیرهشت هفته تمرین هوازی روی برخی شاخص های قلبی تنفسی و تحمل فعالیت زنان مبتلا به آسم مزمن دارای اضافه وزن [دوره 16، شماره 3، 1396، صفحه 279-291]
 • شاخص‌های متابولیک تأثیر تمرین مقاومتی دایره‌ای بر شاخص‌های متابولیک در مردان مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 125-138]
 • شادکامی اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر کیفیت زندگی بر شادکامی، رضایت از زندگی و تنظیم خلق معتادان مرد شهر اهواز [دوره 14، شماره 5، 1394، صفحه 494-503]
 • شبکۀ بازویی واریاسیون نادر در موقعیت طناب داخلی شبکۀ بازویی: گزارش یک مورد [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 492-487]
 • شبیه سازی Beamnrc اعتبارسنجی شتاب دهنده واریان شبیه سازی شده با استفاده از کد BEAMnrc برای انرژی 6MeV [دوره 15، شماره 5، 1395، صفحه 551-561]
 • شبیه سازیMonte Carlo مقایسه میزان آلودگی فوتونی تولید شده بوسیله یک شیلد داخلی انعطاف پذیر بدون سرب در مقایسه با شیلد سربی برای باریکه های الکترونی Mev 6 و 9 شتاب دهنده Varian 2100 C/D [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 35-44]
 • شبیه­سازی مونت کارلو محاسبۀ پارامترهای دزیمتری چشمۀ براکی تراپی 252Cf-AT با استفاده از شبیه‌سازی مونت کارلو [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 383-390]
 • شبیه‌سازی مونت‌کارلو تعیین پارامترهای دوزیمتری چشمۀ براکی تراپی I-125 (مدل 6711) [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 202-211]
 • شبیه‌سازی مونت‌کارلو افزایش دوز ناشی از تزریق نانوذرات طلا، گادلینیوم، آهن و تیتانیوم به تومورهای سرطانی در براکی‌تراپی با چشمه ایریدیم- 192: روش مونت‌کارلو [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 313-324]
 • شبیه‌سازی مونت‌کارلو بررسی اثر ناهمگنی‌های بافت بر توزیع دوزچشمه ایریدیم-192 در براکی تراپی [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 285-297]
 • شتاب‌دهندة خطی تعیین رابطة فاکتور وج با عمق و ابعاد میدان درمانی برای فوتون‌های6MV و 18MV شتاب‌دهندة زیمنس پریموس‌پلاس به روش تحلیلی [دوره 11، شماره 6، 1391، صفحه 597-608]
 • شتابدهنده خطی اعتبارسنجی شتاب دهنده واریان شبیه سازی شده با استفاده از کد BEAMnrc برای انرژی 6MeV [دوره 15، شماره 5، 1395، صفحه 551-561]
 • شتاب‌دهندۀ خطی بررسی تأثیر ناهمگنی بافت ریه بر توزیع دُز نقاط قبل و بعد از ریه در الکترون‌درمانی [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 315-326]
 • شدت مقایسه‌ی تاثیر یک دوره تمرین منتخب مقاومتی در دو شدت متفاوت بر برخی شاخص‌های متابولیکی در دختران جوان فعال [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 115-130]
 • شدت تمرین مقایسه اثر تمرینات ترکیبی (مقاومتی- تناوبی) شدت بالا و متوسط بر سطح پروتئین شوک حرارتی 70 سرم و کنترل قند خون در زنان چاق مبتلا به دیابت نوع II [دوره 16، شماره 2، 1396، صفحه 255-265]
 • شدت خستگی تأثیر 12 هفته تمرین مقاومتی پیش‌رونده بر تعادل، خستگی و ناتوانی جسمانی زنان مبتلا به ام‌اس [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 159-167]
 • شدت درد بررسی ارتباط شدت درد، علا یم بالینی، مدت دردو اختلالات الکترود یا گنوزیس در سندرم مجرای مچ دست [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 404-410]
 • شدت درگیری آیا بیماری عروق کرونر در بیماران جوان مراجعه‌کننده به بیمارستان دانشگاهی افزایش یافته است؟ [دوره 13، شماره 4، 1393، صفحه 428-435]
 • شدت لکنت تعیین ارتباط بین موقعیت های اضطراب زای ویژه گفتاری و شدت لکنت در افراد12 تا 35 سال دارای لکنت [دوره 16، شماره 5، 1396، صفحه 505-515]
 • شدت لکنت تعیین ارتباط بین موقعیت های اضطراب زای ویژه گفتاری و شدت لکنت در افراد12 تا 35 سال دارای لکنت [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیر بررسی میزان آفلاتوکسینM1 در شیرهای تازه )خام و پاستوریزه( گاو در استان خوزستان [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 327-333]
 • شریان آگزیلاری واریاسیون نادر در موقعیت طناب داخلی شبکۀ بازویی: گزارش یک مورد [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 492-487]
 • شریان پودندال داخلی بررسی یافته‌های آنژیوگرافیک شریان پودندال داخلی در بیماران کاندید آنژیوگرافی عروق کرونری مبتلا به ایمپوتنسی در بیمارستان امام خمینی (ره) شهر اهواز [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 1-9]
 • شریان مغزی میانی بررسی اثر آلبومین در مقایسه با پلاسبو بر روی عملکرد بالینی پس از سکتۀ مغزی ایسکمیک در حوزۀ شریان مغزی میانی در بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان گلستان اهواز [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 365-373]
 • شیرخوار مقایسه شاخص های رشدی شیرخواران با وزن تولد کم و طبیعی در6 ماهه اول زندگی [دوره 12، شماره 5، 1392، صفحه 519-530]
 • شیرخواران تأثیر تغذیة انحصاری با شیر مادر در شش ماه اول زندگی بر ابتلا شیرخواران ‌یک‌ساله به درماتیت آتوپیک [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 413-419]
 • شکاف کام نارسایی دریچه کامی- حلقی نشانه مشکوک به میوپاتی مادرزادی [دوره 16، شماره 5، 1396، صفحه 591-598]
 • شکاف کام نارسایی دریچه کامی-حلقی نشانه مشکوک به میوپاتی مادرزادی: گزارش موردی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شکستگی ارزیابی اثر ترانگزامیک اسید در میزان اتلاف خون در بیماران تحت اعمال جراحی درمان شکستگی‌های دوطرفۀ فک تحتانی [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 448-454]
 • شکستگی اینترتروکانتریک میزان بازگشت به فعالیت قبلی و کیفیت زندگی در بیماران جراحی‌شده شکستگی اینترتروکانتریک فمور [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 415-422]
 • شکستگسی زاویه مندبیل بررسی بیومکانیکال نیروی جویدن پس از ریداکشن و ثابت سازی الگوهای مختلف شکستگی زاویه فک پایین با استفاده از روش‌های مختلف مینی پلیت گذاری توسط Finite Element Analysis [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 323-332]
 • شکستگی کف اوربیت مقایسۀ دو روش درمانی اتوگرفت لترال کورتکس راموس مندیبل و آلوپلاست مش تیتانیومی در بازسازی شکستگی‌های کف اوربیت [دوره 14، شماره 6، 1394، صفحه 669-680]
 • شکستگی گردن فمور میزان بازگشت به فعالیت قبلی و کیفیت زندگی در بیماران جراحی‌شده شکستگی گردن فمور در بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 323-331]
 • شکستگی گردن فمور بررسی نتایج درمان شکستگی گردن فمور بالغین به روش همی آرتروپلاستی با پروتز مور از سال 1388-1383 در بیمارستان‌های امام خمینی و رازی اهواز [دوره 11، شماره 2، 1391، صفحه 213-221]
 • شکستگی ناپایدار حلقة لگن مقایسة نتایج درمان شکستگی‌های ناپایدار حلقة لگنی به دو روش جراحی و غیر جراحی در بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان‌های امام خمینی (ره) و رازی اهواز [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 421-430]
 • شکستگی هیپ بررسی مقایسه‌ای شیوع شکستگی‌های داخل و خارج کپسولی مفصل هیپ در بیمارستان‌های امام خمینی (ره) و رازی اهواز در سال‌های 1380 تا 1386 [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 279-284]
 • شکست‌های کروماتیدی بررسی اثر محافظت‌کنندگی لیکوپن، برآسیب‌های کروموزومی و مرگ سلولی ناشی از تابش پرتوهای یونیزان در سلول‌های فیبروبلاست انسانی در محیط کشت [دوره 10، شماره 5، 1390، صفحه 573-581]
 • شکست‌های کروموزومی بررسی اثر محافظت‌کنندگی لیکوپن، برآسیب‌های کروموزومی و مرگ سلولی ناشی از تابش پرتوهای یونیزان در سلول‌های فیبروبلاست انسانی در محیط کشت [دوره 10، شماره 5، 1390، صفحه 573-581]
 • شکل‌پذیری ذره‌ای تهیة پودر لیوفلیزه ماست به منظور دستیابی به یک قرص مکمل [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 1-12]
 • شکم حاد جراحی گزارش دو مورد شکم‌ حاد در Situs Inversus [دوره 12، شماره 4، 1392، صفحه 447-451]
 • شیلد داخلی مقایسه میزان آلودگی فوتونی تولید شده بوسیله یک شیلد داخلی انعطاف پذیر بدون سرب در مقایسه با شیلد سربی برای باریکه های الکترونی Mev 6 و 9 شتاب دهنده Varian 2100 C/D [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 35-44]
 • شیلدینگ بررسی میزان تغییرات ضریب تضعیف بلوک‌های سروبند در دفعات ذوب متوالی برای شیلدینگ اندام‌های سالم در مسیر تابش فوتون‌های مگاولتاژ در پرتودرمانی [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 266-274]
 • شمارش میکروبی میزان بقای باکتری‌های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم لاکتیس در ماست‌های پروبیوتیک [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 357-364]
 • شیمی درمانی بررسی ارتباط آگاهی با میزان رعایت اصول استاندارد در کار با داروهای شیمی درمانی در کارکنان پرستاری [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 169-179]
 • شیمی درمانی تازه‌های لوسمی میلومونوستیک نوجوانان و گزارش یک مورد [دوره 12، شماره 6، 1392، صفحه 441-450]
 • شنا تاثیر هشت هفته تمرین شنا به همراه مصرف سیر بر غلظت سرمی IL-10 وTNF-α موش های نر چاق [دوره 16، شماره 6، 1396، صفحه 665-671]
 • شناخت مقایسۀ حافظۀ کوتاه‌مدت بیماران دارای مالتیپل اسکلروزیس عودکننده-بهبودیابنده با افسردگی و بدون افسردگی و افراد طبیعی شهر اهواز [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 461-473]
 • شناخت مقایسه اثر تکلیف شناختی بر کنترل وضعیتی پویا در افراد مبتلا به بی ثباتی عملکردی مچ پا. تطابق یافته و سالم. [دوره 17، شماره 6، 1397، صفحه 597-606]
 • شناختی رفتاری بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی به شیوۀ شناختی رفتاری بر نقش افزایش صمیمیت و زناشویی زوجین [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 223-229]
 • شناخت ناکارآمد نقش واسطه‌ای شناخت ناکارآمد بین طرحواره‌های ناسازگار اولیه و وسواس فکری-عملی [دوره 15، شماره 6، 1395، صفحه 717-731]
 • شهر اهواز مقایسۀ میزان غلظت فلوراید آب‌های ورودی به تصفیه‌خانه‌های آب آشامیدنی شمارۀ 1 و 2 شهر اهواز وآب‌های خروجی از آن‌ها پس از فرآیند تصفیۀ آب آشامیدنی در سال 1389 [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 231-243]
 • شوشتر بررسی میزان آفلاتوکسینM1 در شیرهای تازه )خام و پاستوریزه( گاو در استان خوزستان [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 327-333]
 • شیوع میزان یافته‌های اتفاقی از ناهنجاری‌های دندانی و پاتولوژی در بیماران اطفال: یک بررسی رادیوگرافیکی [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 139-146]
 • شیوع بررسی شیوع اختلال بلع (دیسفاژی) در بیماران بستری ‌شدة بیمارستان‌های آموزشی شهر اهواز در شش ماهة اول سال 1389 [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 261-268]
 • شیوع بررسی فراوانی سندرم متابولیک در زنان مبتلا به بیماری تخمدان پلی‌کیستیک [دوره 10، شماره 6، 1390، صفحه 595-604]
 • شیوع بررسی شیوع پاراتیروئیدکتومی اتفاقی در افراد تحت تیروییدکتومی از سال 1380 لغایت 1395 [دوره 17، شماره 5، 1397، صفحه 559-567]
 • شوک هیپوولومیک مقایسۀ اثر سالین هیپرتونیک و رینگر لاکتات در احیای بیماران ترومایی با شوک هیپوولمیک [دوره 15، شماره 4، 1395، صفحه 391-396]
 • شیوه شناختی- رفتاری اثربخشی مداخله مدیریت استرس به شیوه شناختی- رفتاری بر سلامت عمومی بیماران قلبی-عروقی [دوره 15، شماره 6، 1395، صفحه 757-766]
 • شیوه های مقابله‌ای بررسی ارتباط کیفیت زندگی و راه‌های مقابله با استرس در خانوادة بیماران مبتلا به MS مراجعه‌کننده به انجمن MS شهرستان اهواز در سال 1387 [دوره 10، شماره 5، 1390، صفحه 563-572]
 • شیوه‏های مقابله با استرس پیش‌بینی کیفیت زندگی و میزان فعالیت روزمره بیماران پیوند کلیه شهر اهواز براساس هوش معنوی، منبع کنترل سلامت و شیوه‏های مقابله با استرس [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 411-424]
 • شیوۀ زندگی مقایسۀ شاخص‌های تن‌‌سنجی و عوامل شیوۀ زندگی بین دانشجویان سالم و مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 217-227]

ص

 • صحرایی اثر ورزش در سمیت ناشی از مرفین در کبد و کلیه موش صحرایی [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 325-333]
 • صرع بررسی اثر تجویز درون صفاقی عصاره هیدروالکلی گیاه چویل بر صرع ناشی از پنتیلن تترازول PTZ ) ) در موش سفید کوچک آزمایشگاهی نر [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 107-114]
 • صمیمیت زناشویی بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی به شیوۀ شناختی رفتاری بر نقش افزایش صمیمیت و زناشویی زوجین [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 223-229]

ض

 • ضایعات پری آپیکال ارزیابی دقت تشخیصی رادیوگرافی دیجیتال PSP با پردازش معمولی و معکوس درضایعات پری اپیکال [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 263-272]
 • ضایعات پری آپیکال ارزیابی و مقایسه دقت تشخیصی رادیوگرافی دیجیتال غیرمستقیم و معمولی در تشخیص ضایعات پری اپیکال [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 333-341]
 • ضایعات تاولی گزارش یک مورد بیماری پمفیگوس ولگاریس با تظاهرات بالینی شبیه آبله مرغان [دوره 13، شماره 5، 1393، صفحه 609-615]
 • ضایعة پری‌آپیکال ادنتوژنیک کراتوسیست با نمای ضایعه پری‌آپیکال [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 97-104]
 • ضخامت مادة جاذب تعیین ضریب تضعیف جیوه جهت طراحی سیستم شیلدینگ جیوه برای بیماران تحت درمان با رادیوتراپی [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 269-278]
 • ضد اتصالی بررسی خاصیت تجمع‌ پذیری و ضد اتصالی سویه‌های منتخب پروبیوتیکی و نانو ذرات سلنیوم با گونه‌های بالینی و استاندارد پاتوژن‌های شاخص [(مقالات آماده انتشار)]
 • ضد اتصالی بررسی خاصیت تجمع‌پذیری و ضد اتصالی سویه‌های منتخب پروبیوتیکی و نانو ذرات سلنیوم با گونه‌های بالینی و استاندارد پاتوژن‌های شاخص [دوره 17، شماره 6، 1397، صفحه 583-595]
 • ضد عفونی‌کننده‌های داخل کانال بررسی پدیدۀ غیر فعال شدن داروهای ضد عفونی‌کنندۀ کانال ریشه توسط پودر عاجی [دوره 13، شماره 6، 1393، صفحه 635-649]
 • ضربان قلب اعتبارسنجی مقیاس RPE 6-20 بورگ بر اساس ضربان قلب در کارگران مرد بخش صنعت شهرستان شیراز [دوره 11، شماره 1، 1391، صفحه 1-10]
 • ضریب تضعیف بررسی میزان تغییرات ضریب تضعیف بلوک‌های سروبند در دفعات ذوب متوالی برای شیلدینگ اندام‌های سالم در مسیر تابش فوتون‌های مگاولتاژ در پرتودرمانی [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 266-274]
 • ضریب تضعیف خطی تعیین ضریب تضعیف جیوه جهت طراحی سیستم شیلدینگ جیوه برای بیماران تحت درمان با رادیوتراپی [دوره 12، شماره 3، 1392، صفحه 269-278]
 • ضلع مربع معادل تعیین ضریب تصحیح فرمول استرلینگ (ضریب واداش) با تحلیل فیزیکی در درمان‌های مگاولتاژ [دوره 11، شماره 6، 1391، صفحه 619-624]

ط

 • طب باستان سیر تکامل پزشکی و داروسازی در دنیا 1 ـ از بین النهرین تا جندی شاپور [دوره 12، شماره 5، 1392، صفحه 453-465]
 • طب فشاری تأثیر طب فشاری بر شدت درد بیماران آرتریت روماتوئید [دوره 11، شماره 3، 1391، صفحه 269-275]
 • طبقه‌بندی‌کنندۀ K نزدیک‌ترین همسایگی تشخیص رایانه‌ای انگل مالاریا با استفاده از روش‌های شناسایی الگو [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 66-74]
 • طبقه‌بندی‌کنندۀ نزدیک‌ترین میانگین تشخیص رایانه‌ای انگل مالاریا با استفاده از روش‌های شناسایی الگو [دوره 14، شماره 1، 1394، صفحه 66-74]
 • طراحی و ساخت طراحی و ساخت دستگاه تعادل‌سنج Instrumented Wobble Boardو بررسی تکرارپذیری پارامترهای خروجی آن [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 160-167]
 • طرح تراش چمفر مقایسه ی دو طرح تراش شولدرو چمفربر تطابق مارجینی کراون های فلدسپاتیک ساخته شده با CAD-CAM [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 81-89]
 • طرح تراش چمفر- طرح تراش شولدر- میزان استحکام شکست بررسی مقایسه ای دو طرح تراش شولدرو چمفربر استحکام شکست کراون های فلدسپاتیک ساخته شده با CAD-CAM [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 483-491]
 • طرح تراش شولدر مقایسه ی دو طرح تراش شولدرو چمفربر تطابق مارجینی کراون های فلدسپاتیک ساخته شده با CAD-CAM [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 81-89]
 • طرح درگیری کولون خصوصیات اپیدمیولوژیک و فراوانی طرح آناتومیکال بیماری کولیت اولسراتیو در مراجعین به بیمارستان امام خمینی (ره) شهر اهواز در سال‌های 1386-1390 [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 276-282]
 • طرحواره‌های ناسازگار اولیه نقش واسطه‌ای شناخت ناکارآمد بین طرحواره‌های ناسازگار اولیه و وسواس فکری-عملی [دوره 15، شماره 6، 1395، صفحه 717-731]
 • طیف فرکانس مقایسه‌ی طیف فرکانس منتخبی از عضلات ناحیه‌ی تنه و گردن در کودکان پسر دارای ناهنجاری سربه‌جلو با همسالان سالم طی دویدن [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 145-157]
 • طناب داخلی واریاسیون نادر در موقعیت طناب داخلی شبکۀ بازویی: گزارش یک مورد [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 492-487]
 • طویل شدن شیوع اسیفیکاسیون لیگامان استیلو هایوئید طویل شده در بیماران مراجعه‌کننده به دانشکدۀ دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز در سال‌های 1392-1391 [دوره 15، شماره 2، 1395، صفحه 171-178]
 • طول کارکرد مقایسۀ بالینی دقت تعیین طول کانال ریشۀ دندان‌های دایمی توسط آپکس‌یاب الکترونیکی Root ZX ، حس لامسه و رادیوگرافی معمولی [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 181-190]
 • طول مدت زایمان تأثیر مصرف گاز انتونوکس بر طول مدت فاز فعال و سرانجام زایمان [دوره 12، شماره 1، 1392، صفحه 13-19]

ظ

 • ظرفیت آنتی اکسیدان تام تأثیر یک دوره مصرف مکمل پروبیوتیک بر میزان مالون دی آلدهید، ظرفیت آنتی اکسیدانی تام و اسید لاکتیک در زنان فوتسالیست [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 159-167]
 • ظرفیت بافری مقایسه اثر دهانشویه جفتکس(Jaftex )با پرسیکا بر میزان PH بزاق و ظرفیت بافری بزاق در دانشجویان و مراجعین کلینیک دندانپزشکی بیمارستان سینا اهواز [دوره 18، شماره 1، 1398، صفحه 13-21]
 • ظرفیت جذب حذف آلایندة فرم‌آلدئید گازی در هوا توسط خاکستر استخوان اصلاح شده [دوره 12، شماره 2، 1392، صفحه 197-208]
 • ظرفیت‌های ریوی و پروفایل هوازی سنجش ارتباط ایندکس بالینی BODE با ظرفیت‌های دینامیک ریوی و پروفایل آمادگی هوازی بیماران آسم مزمن چاق [دوره 13، شماره 2، 1393، صفحه 147-157]

ع

 • عاج مقایسه دو روش بررسی استحکام برشی باند کامپوزیت به عاج دندان انسان در محیط آزمایشگاه [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 255-261]
 • عاج بررسی آزمایشگاهی استحکام باند پیوند MTA به عاج دریک سوم میانی ریشه در سه دورۀ زمانی یک هفته،یک ماهه و دو ماهه [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 257-263]
 • عاج بررسی پدیدۀ غیر فعال شدن داروهای ضد عفونی‌کنندۀ کانال ریشه توسط پودر عاجی [دوره 13، شماره 6، 1393، صفحه 635-649]
 • عاج ریشه دندان بررسی تاثیر محلولهای شستشودهنده اندودنتیک رایج و جدید بر روی میکروهاردنس عاج ریشه دندان [دوره 17، شماره 5، 1397، صفحه 519-527]
 • عادات غذایی ارتباط عادات غذایی و شاخص توده بدنی با پوسیدگی دندان درکودکان 6-4 ساله مهدکودک های شهر اهواز [دوره 16، شماره 1، 1396، صفحه 91-102]
 • عامل نکروز تومور آلفا تاثیر هشت هفته تمرین شنا به همراه مصرف سیر بر غلظت سرمی IL-10 وTNF-α موش های نر چاق [دوره 16، شماره 6، 1396، صفحه 665-671]
 • عربی مقایسه میانگین بسامد پایه‌ صدا در دانشجویان پسر فارسی زبان و دو زبانه‌ی عرب – فارس 18 تا 25 ساله [دوره 12، شماره 6، 1392، صفحه 715-721]
 • عصارة هیدروالکلی برگ انجیر مطالعة اثر ضد درد عصارة هیدروالکلی برگ انجیر خوراکی در موش صحرایی به روش آزمون فرمالین [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 383-392]
 • عصارة هیدروالکلی دانة انگور مطالعة اثر ضد درد عصارة هیدروالکلی دانة انگور در موش صحرایی به روش آزمون فرمالین [دوره 11، شماره 6، 1391، صفحه 609-618]
 • عصاره آبی دارچین تاثیرات عصاره آبی دارچین بر شاخص توده‌ی بدنی، وزن اندام‌ها و شاخص‌های بیوشیمیای موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار تحت رژیم غذایی پرچرب [دوره 16، شماره 6، 1396، صفحه 693-703]
 • عصاره آبی دارچین تاثیرات عصاره آبی دارچین بر شاخص توده‌ی بدنی، وزن اندام‌ها و شاخص‌های بیوشیمیای موش‌های صحرایی نر نژاد ویستار تحت رژیم غذایی پرچرب [(مقالات آماده انتشار)]
 • عصاره پنیرک بررسی اثر عصاره هیدروالکلی اندام های هوایی گیاه پنیرک) (Malva Parviflora بر درد در موش صحرایی نر [دوره 17، شماره 1، 1397، صفحه 95-105]
 • عصاره سیر تاثیر هشت هفته تمرین شنا به همراه مصرف سیر بر غلظت سرمی IL-10 وTNF-α موش های نر چاق [دوره 16، شماره 6، 1396، صفحه 665-671]
 • عصاره‌ی هیدروالکلی و آبی مقایسه اثر پیشگیری کننده عصاره آبی و هیدروالکلی اندام هوایی گیاه کرفس (Apium graveolens) بر التهاب ناشی از فرمالین در پنجه پای موش صحرایی نر [دوره 15، شماره 5، 1395، صفحه 497-506]
 • عصارۀ آبی بررسی اثر عصارۀ آبی برگ کرفس بر پارامترهای خونی و سطح تستوسترون سرم در موش صحرایی نر [دوره 14، شماره 4، 1394، صفحه 430-436]
 • عصارۀ آبی سنجد اثر عصارۀ جوشاندۀ سنجد بر غلظت سرمی IL-6 در موش‌های سفید کوچک دریافت-کنندۀ لیپوپلی ساکارید بروسلا آبورتوس [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 151-156]
 • عصارۀ میوۀ کیوی بررسی اثرات عصارۀ میوۀ کیوی (Actinidia deliciosa) بر وزن بدن، هورمون‌های تیروییدی، درد و حافظه در موش‌های صحرایی نر هیپوتیروئیدی [دوره 14، شماره 2، 1394، صفحه 128-139]
 • عصارۀ هیدروالکلی میوۀ زالزالک اثر محافظتی عصارۀ هیدروالکلی میوۀ زالزالک بر آریتمی القاء شده به‌وسیلۀ CaCl2 در موش‌های صحرایی [دوره 12، شماره 6، 1392، صفحه 693-703]
 • عصارۀ هستۀ انگور و پروآنتوسیانیدین مقایسۀ اثر کلرهگزدین، پروآنتوسیانیدین و عصارۀ هستۀ انگور بر استحکام باند ریز کششی کامپازیت به عاج [دوره 15، شماره 3، 1395، صفحه 283-292]
 • عضلات چهارسررانی اثر خستگی موضعی عضلات چهارسررانی بر هم‌ انقباضی عضلات زانو در راه رفتن [دوره 14، شماره 3، 1394، صفحه 309-321]
 • عضلات گردن و تنه مقایسه‌ی طیف فرکانس منتخبی از عضلات ناحیه‌ی تنه و گردن در کودکان پسر دارای ناهنجاری سربه‌جلو با همسالان سالم طی دویدن [دوره 17، شماره 2، 1397، صفحه 145-157]
 • عفونت ادراری مقایسه حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های اشریشیا‌کلی و کلبسیلا پنومونیه جداشده از عفونتهای ادراری نسبت به پنج آنتی‌بیوتیک با روش های میکرودایلوشن و انتشار روی دیسک [دوره 16، شماره 5، 1396، صفحه 525-534]
 • عفونت مجاری ادراری شناسایی ژنهای pap، fim، sfa وafa در سویه های اشریشیا کلی جدا شده از بیماران مبتلا به عفونت ادراری در کرمان به روش PCRچند گانه [دوره 16، شماره 4، 1396، صفحه 393-400]
 • عفونت‌های انگلی بررسی شیوع انگلهای روده‌ای در کودکان مراجعه‌کننده به بیمارستان ابوذر اهواز [دوره 13، شماره 6، 1393، صفحه 627-633]
 • عقرب‌زدگی درمان گام به گام عقرب‌زدگی در جنوب غرب ایران [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 117-124]
 • عقرب گادیم درمان گام به گام عقرب‌زدگی در جنوب غرب ایران [دوره 15، شماره 1، 1395، صفحه 117-124]
 • علایم اختلال خوردن رابطۀ اجتناب تجربی با علایم اختلال خوردن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز [دوره 14، شماره 6، 1394، صفحه 682-689]
 • علایم روان‌شناختی مقایسۀ علایم روان‌شناختی و ویژگی‌های شخصیتی بین بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس و همتایان عادی [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 301-314]
 • علایم منفی بررسی اثر افزودن سیتالوپرام به آنتی‌سایکوتیک‌های تیپیک در کاهش علایم منفی بیماران اسکیزوفرنی بستری در بیمارستان گلستان اهواز در سال 1389 [دوره 11، شماره 4، 1391، صفحه 439-448]
 • علایم منفی بررسی اثر افزودن سرترالین به آنتی سایکوتیک ‌های تیپیک در کاهش علایم منفی بیماران اسکیزوفرنی بستری در بیمارستان گلستان اهواز در سال 1391 [دوره 13، شماره 3، 1393، صفحه 335-345]
 • عمل ORIF میزان بازگشت به فعالیت قبلی و کیفی