دوره و شماره: دوره 17، شماره 5 - شماره پیاپی 116، بهمن و اسفند 1397، صفحه 457-571 
4. بررسی تاثیر محلولهای شستشودهنده اندودنتیک رایج و جدید بر روی میکروهاردنس عاج ریشه دندان

صفحه 519-527

پرنیان علوی نژاد؛ مهرنوش کاویانی؛ محمد یزدی زاده؛ امین خیری؛ سعید رنجی


6. مقایسه ثبات وضعیتی در افراد مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی و افراد سالم از طریق سیستم تعادلی بایودکس

صفحه 569-571

شاهین گوهرپی؛ نرگس روزبهفر؛ شیرین تجلی؛ محمد مهرآور؛ خدیجه گیم اهواز؛ محمدحسین حقیقی زاده


10. بررسی کاربرد فناوری اطلاعات در مطب‌های دندانپزشکی: مطالعه توصیفی-مقطعی

صفحه 491-501

آوا ابوالقاسم روشنی؛ الناز ترتیفی؛ منیژه جمشیدی؛ سیده فاطمه شیخ الاسلامی؛ علی محمد هادیان فرد