دوره و شماره: دوره 18، شماره 4 - شماره پیاپی 121، مهر و آبان 1398، صفحه 319-424 
3. ارزیابی اندیکاسیون های ارجاع برای اکوکاردیوگرافی جنینی در زنان باردار ارجاع داده شده به بخش اکوکاردیوگرافی بیمارستان حضرت معصومه(س) در زمستان 1396

صفحه 369-377

مصطفی واحدیان؛ مریم یوسفی؛ ابوطالب محمدی؛ سجاد رضوان؛ عنایت اله نوری؛ غلامرضا رضایی؛ محمد حسین ارجمند نیا


4. آزمون‌های عملکردی به‌عنوان ابزار تمایزی برای افراد با و بدون بی‌ثباتی مزمن مچ پا

صفحه 355-367

عین اله نادری؛ عین اله سکینه پور؛ امیرحسین هاشمیان؛ ابراهیم درتاج