دوره و شماره: دوره 18، شماره 1 - شماره پیاپی 118، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 1-107 
4. بررسی سطح سلنیوم خون در بیماران همودیالیزی شهرکرد

صفحه 49-58

تینا جعفری؛ عباسعلی سلیمیان؛ عزیزاله فلاح


6. ارزیابی علل همسرآزاری در مراجعین به سازمان پزشکی قانونی خوزستان بین سال های 1395 - 1396

صفحه 59-69

راهله کردی؛ فرخنده جمشیدی؛ فریبا لیمویی؛ سید فرزاد حسینی بهبهانی