شماره جاری: دوره 18، شماره 5 - شماره پیاپی 122، آذر و دی 1398 
3. اثر یک دوره تمرین طناب زنی بر ترشح برخی از آدیپوکین ها در نوجوانان پسر چاق

صفحه 449-458

علی بختیاری؛ مژگان اسکندری؛ جواد نوروزی؛ فاطمه شبخیز؛ بابک هوشمند مقدم


4. ترومبوزیس به عنوان اولین تظاهر لوکمی در کودکان

صفحه 485-490

مهرنوش حساس یگانه؛ رضا شیاری؛ محمدرضا فتحی؛ فاطمه ملک؛ سارا شیاری


6. مقایسه سطح سرمی ویتامین D و اسید اوریک و مقاومت به انسولین در افراد چاق مبتلا و غیرمبتلا به سندرم متابولیک در شهر اهواز

صفحه 507-517

حمیرا رشیدی؛ بهمن قادریان؛ سید محمود لطیفی؛ عاطفه مرادخانی؛ فاطمه بوستانی؛ فروغ ایزدی فر


10. بررسی میزان بقای 1، 5 و 10 ساله بیماران پیوند کلیه و گرافت در خوزستان بین سال های 1387 تا 1397

صفحه 533-546

پریسا بهبهانی؛ سیدسیف‌الله بلادی موسوی؛ شکوه شایانپور؛ فاطمه حیاتی؛ حشمت اله شهبازیان