کلیدواژه‌ها = ساختار عاملی
تعداد مقالات: 2
1. ساختار عاملی و پایایی پرسشنامه‌ی خوردن ذهن‌آگاهانه (EMQ) در زنان متأهل دارای اضافه وزن و چاق

دوره 17، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 131-143

علی اکبر پونده نژادان؛ یوسفعلی عطاری؛ دردانه حسین


2. روایی،پایایی، ساختار عاملی و توان تمایزی مقیاس مانیای یانگ بین بیماران افسرده تک قطبی و دوقطبی و جمعیت عمومی

دوره 16، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 333-344

امراله ابراهیمی؛ زهرا خیّر؛ حمید نصیری؛ علیرضا برنامنش