کلیدواژه‌ها = پرستار
تعداد مقالات: 2
1. مقایسۀ استرس پس از سانحه و استفاده از مکانیزم‌های دفاعی در پرستاران شاغل در بخش سوختگی و کارکنان آتش‌نشانی اهواز

دوره 13، شماره 6، مهر و آبان 1396، صفحه 665-670

حاتم بوستانی؛ سیروس پاک‌سرشت؛ احمد فخری؛ صادق جلیلی؛ محمدرضا حق‌دوست


2. استرس شغلی در پرستاران بخش اورژانس بیمارستان گلستان و امام خمینی در اهواز

دوره 14، شماره 3، خرداد و تیر 1394، صفحه 296-300

علی دلیرروی فرد؛ کامبیز معصومی؛ آرش فروزان