کلیدواژه‌ها = مرور نظام مند
تعداد مقالات: 1
1. اقامت غیر ضروری بیماران در بیمارستان‌های ایران: مرور نظام مند و متاآنالیز

دوره 17، شماره 5، بهمن و اسفند 1397، صفحه 529-544

علی محمد مصدق راد؛ پروانه اصفهانی