کلیدواژه‌ها = اضطراب
تعداد مقالات: 4
1. تعیین ارتباط بین موقعیت های اضطراب زای ویژه گفتاری و شدت لکنت در افراد12 تا 35 سال دارای لکنت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1397

بیژن شفیعی؛ علیرضا صالح پور؛ شهاب حسینی


3. تعیین ارتباط بین موقعیت های اضطراب زای ویژه گفتاری و شدت لکنت در افراد12 تا 35 سال دارای لکنت

دوره 16، شماره 5، آذر و دی 1396، صفحه 505-515

علیرضا صالح پور؛ بیژن شفیعی؛ شهاب حسینی نسب


4. اثر آماده سازی روانی بر کاهش اضطراب ناشی از کاتتریزاسیون قلبی

دوره 13، شماره 5، آذر و دی 1393، صفحه 521-532

فروزان بهروزیان؛ سیدمسعود سیدیان؛ سعید انصاری دزفولی؛ فرنوش بهزاد؛ سمیرا یزدانی نژاد