کلیدواژه‌ها = عصاره مغز نوزاد رت
تعداد مقالات: 1
1. بررسی القای فنوتیپ عصبی در سلول‌های بنیادی P19 تحت اثر عصاره مغز نوزاد رت و دپرنیل

دوره 19، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 83-95

10.22118/jsmj.2020.196083.1782

نازیلا مومن دوست؛ سید جمال مشتاقیان؛ فریبا اسماعیلی