کلیدواژه‌ها = کم توان ذهنی
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی ویژگیهای روانسنجی آزمون رشد حرکتی درشت-نسخه سوم درکودکان کم‌توان ذهنی هفت تا 10 سال شهر تهران

دوره 18، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 81-93

10.22118/jsmj.2019.183213.1644

سید هاشم حسینی؛ محمود شیخ؛ فضل الله باقرزاده؛ داود حومینیان شریف آبادی