کلیدواژه‌ها = فعالیت بدنی
تعداد مقالات: 2
1. ارتباط بین پلی مورفیسم ژن مونوآمین اکسیداز A (MAO-A) با انگیزش به فعالیت بدنی و سطح آن در مردان و زنان سالم

دوره 19، شماره 3، مرداد و شهریور 1399، صفحه 285-293

10.22118/jsmj.2020.220096.1995

صدیقه سادات حجتی؛ هادی روحانی؛ عباسعلی گائینی؛ محمد شریعت زاده جنیدی


2. مقایسة اثر یک جلسه تمرین مقاومتی با شدت متوسط بر میزان هورمون رشد زنان فعال و غیرفعال

دوره 11، شماره 2، خرداد و تیر 1391، صفحه 147-156

سیده زلیخا هاشمی چاشمی؛ نورالله گراوند؛ خسرو جلالی دهکردی؛ علی‌اصغر رواسی؛ مهران سرداری