کلیدواژه‌ها = محلولهای شستشو
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر محلولهای شستشودهنده اندودنتیک رایج و جدید بر روی میکروهاردنس عاج ریشه دندان

دوره 17، شماره 5، بهمن و اسفند 1397، صفحه 519-527

پرنیان علوی نژاد؛ مهرنوش کاویانی؛ محمد یزدی زاده؛ امین خیری؛ سعید رنجی