کلیدواژه‌ها = باسیلوس آنتراسیس
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سمیت پروتئین نوترکیب آنتی ژن حفاظتی باسیلوس آنتراسیس به شکل آزاد و کپسوله شده توسط کوپلیمرهای دوبلوکه PLA-PEG و PCL-PEG بر روی رده سلولی Vero

دوره 17، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 377-386

سید مسیح اعتمادایوبی؛ حسین هنری؛ اشکان حاجی نور محمدی؛ حامد باقری؛ مجتبی نوفلی