کلیدواژه‌ها = CPITN
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شاخص نیازهای درمانی پریودنتال (CPITN) در بیماران دیابتیک نوع II و مقایسه با بیماران غیر دیابتی در بیمارستان گلستان شهرستان اهـواز سال 96-97

دوره 17، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 295-302

محمود جهانگیرنژاد؛ آذرنوش آریان کیا؛ حاجیه بی بی شهبازیان؛ نگین کعبی