کلیدواژه‌ها = لترال سفالومتری
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی ابعاد فضاهای هوایی فوقانی در افراد با کلاس های اسکلتال و الگوهای رشد عمودی متفاوت در دانشکده دندانپزشکی اهواز سال 1397

دوره 18، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 41-47

نگار حلاجی دزفولی؛ مهشید رضوی؛ سعید جوانمرد؛ سعید شیرافکن


2. بررسی تنوعات مورفولوژی کام نرم در تصاویر لترال سفالومتری دیجیتال در بیماران ایرانی

دوره 17، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 179-186

نسترن فرهادی؛ طاهره ظاهری؛ ناهید انجام؛ لیدا نادری