کلیدواژه‌ها = ELISA
تعداد مقالات: 3
1. تعیین کمی آنتی ژن پرتوزیس توکسین همراه و آزاد سلولی بمنظور تعیین زمان مناسب برداشت با استفاده از الیزا

دوره 18، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 193-203

مجتبی نوفلی؛ مژگان هلالی نسب؛ داود محمدباقر


2. بررسی فراوانی نسبی موارد HBsAg مثبت در میان بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی شهر اهواز بین سالهای 1391 تا 1393

دوره 16، شماره 4، مهر و آبان 1396، صفحه 425-431

شهرام جلیلیان؛ عاطفه محمدی نژاد؛ علی تیموری؛ سجاد جوادی؛ طاهره محمدی نژاد


3. ارزیابی بیان فیمبریه (Fim2 و Fim3) Bordetella pertussis در مراحل مختلف کشت به منظور تولید واکسن

دوره 16، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 345-354

طیبه لطیفی؛ مجتبی نوفلی؛ لیلا جبل عاملی