کلیدواژه‌ها = بیمارستان ابوذر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شیوع انگلهای روده‌ای در کودکان مراجعه‌کننده به بیمارستان ابوذر اهواز

دوره 13، شماره 6، مهر و آبان 1396، صفحه 627-633

رضا غفاری؛ عبدالله رفیعی؛ مهدی تولا