کلیدواژه‌ها = سیاه سرفه
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی بیان فیمبریه (Fim2 و Fim3) Bordetella pertussis در مراحل مختلف کشت به منظور تولید واکسن

دوره 16، شماره 3، مرداد و شهریور 1396، صفحه 345-354

طیبه لطیفی؛ مجتبی نوفلی؛ لیلا جبل عاملی