کلیدواژه‌ها = قومیت
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فراوانی انواع جهش های ژن بتاگلوبین در بیماران بتا تالاسمی ماژور و اینترمدیا مراجعه کننده به بیمارستان شفای اهواز در سالهای 1390_1395

دوره 17، شماره 4، مهر و آبان 1397، صفحه 387-400

کاوه جاسب؛ حمید گله داری؛ معصومه احمدیان علمی؛ مریم احمدیان علمی