کلیدواژه‌ها = PCR Efficiency
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان کارآیی روش Real-Time PCR با استفاده از دو راهکار رسم منحنی استاندارد و رگرسیون خطی

دوره 11، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 85-95

علی خدادادی؛ مریم حمیدی‌نیا؛ مهری غفوریان؛ جواد محمدی‌اصل