کلیدواژه‌ها = Food and Water deprivation
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر محرومیت از آب و غذا بر تشکیل کریستال ادراری در کلیه موش صحرایی به عنوان یک مدل تجربی

دوره 16، شماره 2، خرداد و تیر 1396، صفحه 185-195

مهزیار خزاعلی؛ سجاد نیکخواه؛ سید مختار حسینی؛ احمد روحی زاده