کلیدواژه‌ها = دیابت ملیتوس
تعداد مقالات: 3
1. بررسی شاخص نیازهای درمانی پریودنتال (CPITN) در بیماران دیابتیک نوع II و مقایسه با بیماران غیر دیابتی در بیمارستان گلستان شهرستان اهـواز سال 96-97

دوره 17، شماره 3، مرداد و شهریور 1397، صفحه 295-302

محمود جهانگیرنژاد؛ آذرنوش آریان کیا؛ حاجیه بی بی شهبازیان؛ نگین کعبی


2. بررسی اثر یک دوره تمرین هوازی بر آدیپسین سرم و مقاومت انسولینی زنان چاق دیابتی

دوره 15، شماره 4، مهر و آبان 1395، صفحه 433-442

معصومه عزیزی؛ وحید تأدیبی؛ ناصر بهپور