کلیدواژه‌ها = اروژن
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر برخی از نوشیدنی‌های گازدار رایج در ایران بر ریز سختی مینای دندان‌های کشیده شده انسان

دوره 15، شماره 5، آذر و دی 1395، صفحه 607-617

عبدالرحیم داوری؛ علیرضا دانش کاظمی؛ فرناز فراهت؛ فروغ زمانی